wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

19°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 13:50

wroclaw.pl strona główna

Reklama

  1. wroclaw.pl
  2. Zielony Wrocław
  3. Powietrze
  4. Wrocławski Indeks Powietrza
Wrocławski indeks powietrza
Wrocławski indeks powietrza

Wrocław wprowadza nowe narzędzie informowania o jakości powietrza. Od 14 stycznia br. stan jakości powietrza oraz związane z nim zalecenia dla mieszkańców będziemy mogli codziennie sprawdzać we Wrocławskim Indeksie Powietrza – m.in. na tablicach informacji pasażerskiej na przystankach oraz na naszej stronie.

Reklama

Wrocławski Indeks Powietrza to odpowiedź miasta na apel Dolnośląskiego Alarmu Smogowego w sprawie informowania mieszkańców Wrocławia o prawdziwej skali zagrożeń w obszarze jakości powietrza.

W Polsce dane dotyczące oceny jakości powietrza oparte są na Polskim Indeksie Jakości Powietrza, czyli 6 stopniowej skali, od bardzo dobrego po bardzo zły. Informacje o stężeniu zanieczyszczeń, które wpływają na jakość powietrza są pobierane z automatycznych stacji pomiarowych i są umieszczane na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z którego do tej pory przekazywane były na tablice informacji przystankowej. Jednak ten opis poziomu jakości powietrza, w tym zanieczyszczeń, nie do końca odpowiada rzeczywistej sytuacji zagrożeń.

Skala jakości Wrocławskiego Indeksu Powietrza

Dobra

Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia.

Umiarkowana

Zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób starszych, kobiet w ciąży, dzieci, osób z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatyków i innych podatnych grup.

Poniżej normy

Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób starszych, kobiet w ciąży, dzieci, osób z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatyków i innych podatnych grup.

Niekorzystna

Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób starszych, kobiet w ciąży, dzieci, osób z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatyków i innych podatnych grup. Osoby narażone mogą odczuwać skutki zdrowotne, pozostali powinni ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz.

Zrezygnuj z palenia w kominku rekreacyjnym.

Zła

Osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy powinni unikać wychodzenia na zewnątrz. Niezalecane są aktywności na zewnątrz dla wszystkich.

Zrezygnuj z palenia w kominku rekreacyjnym.

Krytyczna

Osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z chorobami serca, układu oddechowego, astmatycy i inne podatne grupy powinni bezwzględnie unikać wyjścia na zewnątrz, ograniczyć wyjścia do minimum. Wszystkim odradza się wszelkie aktywności na zewnątrz.

Zrezygnuj z palenia w kominku rekreacyjnym.

Gdzie sprawdzisz Wrocławski Indeks Powietrza

Skala Wrocławskiego Indeksu Powietrza została opisana tak, aby informować mieszkańców o stanie powietrza w sposób adekwatny do poziomu zagrożenia. Dodatkowo zawiera ona w sobie zalecenia, jak powinniśmy zareagować i zachować się w stosunku do aktualnej jakości powietrza.

Mieszkańcy Wrocławia dowiedzą się np., że powietrze jest dobre i wtedy mogą jak najwięcej czasu spędzać na dworze, lub niekorzystne, w związku z czym powinni ograniczyć jazdę samochodem. Dla przykładu kategoria Polskiego Indeksu Powietrza – „umiarkowana” odpowiada kategorii „poniżej normy” we Wrocławskim Indeksie Powietrza.

Wrocławski Indeks Powietrza będzie wyświetlany na tablicach informacji przystankowej, a z ekranów w środkach komunikacji miejskiej dowiemy się, jak należy czytać skalę Wrocławskiego Indeksu i poznamy dostosowane do niej zalecenia w postaci przystępnych infografik.

Polska ma najmniej rygorystyczne określania poziomów informowania i alarmowania społeczeństwa o zanieczyszczeniu powietrza spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej – dodała Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyr. Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UM Wrocławia, która wówczas zapowiedziała również, iż wkrótce miasto wprowadzi własny system informowania o jakości powietrza - Wrocławski Indeks Powietrza.

Czytaj więcej: Jak informować o jakości powietrza? Wrocław apeluje do ministra środowiska

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl