26 sierpnia 2019

Tramwaj na Popowice

15%
POSTĘP PRACY

Aktualnie trwają prace najważniejsze dla pierwszego etapu inwestycji.

Nowa trasa tramwajowa ma początek na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego, Władysława Jagiełły i Mieszczańskiej. Torowisko tramwajowe od Mieszczańskiej przejdzie w ul. Dmowskiego. Dalej zostanie poprowadzone między istniejącymi jezdniami: przez most Dmowskiego, obok centrum handlowego i siedziby ZDiUM. Wyzwaniem dla wykonawców jest przebudowa wiaduktu kolejowego, który będzie 3 razy dłuższy. Powstanie też węzeł przesiadkowy i nowy przystanek kolejowy Wrocław Szczepin. Pasażerowie zejdą z peronu wprost na przystanek tramwajowy i autobusowy. Za nowym wiaduktem tramwaj pojedzie ul. Długą do skrzyżowania z ul. Milenijną i Pilczycką.

Budowa pierwszego etapu trasy tramwajowej na Popowice rozpoczęła się 25 maja właśnie od przebudowy wiaduktu kolejowego nad ul. Długą. Nowy wiadukt będzie miał 47 metrów długości. Najpierw zostanie wybudowany wiadukt tymczasowy, po którym mają jeździć pociągi. Wykonawca będzie go stawiał w najbliższych miesiącach. Za ten zakres prac odpowiada PKP PLK.

Trwa przebudowa jezdni na odcinku od marketu Tesco do zjazdu na teren Politechniki Wrocławskiej. Poza nową nawierzchnią i torowiskiem powstaną ścieżki rowerowe, chodniki i cała infrastruktura.

Blisko 57 kilometrów kabli na 850 metrach drogi? Niemożliwe? A jednak! To jedna z najbardziej skomplikowanych inwestycji energetycznych we Wrocławiu od II wojny światowej. Trasa tramwajowa przebiega w sąsiedztwie Głównego Punktu Zasilania, który zaopatruje w energię elektryczną m.in. Stare Miasto i stąd olbrzymia liczba instalacji energetycznych. Trzeba wymienić m.in. kable średniego i niskiego napięcia. Niektóre z nich mają blisko 50 lat. To nie koniec wyzwań inżynieryjnych.

Pod wiaduktem wybudowany zostanie nowy kanał ogólnospławny odprowadzający wody opadowe, jak i ścieki. Po ulewnym deszczu woda potrafi w nim płynąć z natężeniem przepływu ponad 3 metrów sześciennych na sekundę, powodując 100 procentowe wypełnienie kanału 1700x2800 mm!

Wykonawcą jest Budimex Budownictwo. Jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na realizacje kolejnego odcinka. Realizacja drugiego etapu, czyli fragmentu od ul. Jagiełły do Milenijnej ma nastąpić w latach 2020-2023. Tramwajem na Popowice pojedziemy w 2023 roku.

Aktualnie prowadzone są następujące prace:

 • Wiadukt –zabezpieczenie nasypu pod umieszczenie konstrukcji odciążającej, usunięcie kolizji teletechnicznych, linii trakcyjnych, wybicie ścieżek oraz wykonanie nasypu przy poszerzeniu drogi
 • Montaż zabezpieczeń związanych z utrzymaniem ruchu kolejowego i rozbiórką wiaduktu
 • Roboty elektroenergetyczne – realizacja przejść poprzecznych w obrębie ul. Długiej i Starogroblowej, a także przełożenie 50 km kabli elektrycznych
 • Roboty wodno - kanalizacyjne, przejścia poprzeczne  przez ul. Długą / Starogroblową, teren Ogródków działkowych
 • Ciepłociąg -roboty konstrukcyjne  ul. Długa  (pas rozdziału i pasy jezdni do niego przyległe) tydzień przyszły montaż rur osłonowych, zbrojenie
 • Roboty Drogowe  rozbiórki nawierzchni  punktowo od ul. Poznańskiej do  Politechniki Wrocławskiej pod przejścia poprzeczne  sieci podziemnych, oczyszczenie terenu po ROD Dalia, rozbiórka nawierzchni chodnika.
 • Budynek ZDiUM - roboty rozbiórkowe klatki schodowej

 

Zmieniła się organizacja ruchu i trasy autobusów – Wyłączenie przystanku „Poznańska” w kierunku Popowic

Inwestycja w liczbach:

 • 3.8 km nowego torowiska
 • 5,4 km nowych i przebudowanych dróg
 • 17 przebudowanych skrzyżowań
 • 5,7 km nowych lub przebudowanych ścieżek rowerowych
 • 31 przystanków (w tym 21 nowych)
 • 120 mln zł koszt prac w I etapie

 


TIME LINE

 • rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę I etapu inwestycji

  styczeń 2019
 • umowa z wykonawcą pierwszego etapu budowy

  marzec 2019
 • rozpoczęcie prac

  maj 2019