18 lipca 2019

Tramwaj na Popowice

15%
POSTĘP PRACY

Aktualnie trwają prace najważniejsze dla pierwszego etapu inwestycji.

Aktualnie prowadzone są następujące prace:

 • Wiadukt –zabezpieczenie nasypu pod umieszczenie konstrukcji odciążającej, usunięcie kolizji teletechnicznych, linii trakcyjnych, wybicie ścieżek oraz wykonanie nasypu przy poszerzeniu drogi
 • Montaż zabezpieczeń związanych z utrzymaniem ruchu kolejowego i rozbiórką wiaduktu
 • Roboty elektroenergetyczne – realizacja przejść poprzecznych w obrębie ul. Długiej i Starogroblowej, a także przełożenie 50 km kabli elektrycznych
 • Roboty wodno - kanalizacyjne, przejścia poprzeczne  przez ul. Długą / Starogroblową, teren Ogródków działkowych
 • Ciepłociąg -roboty konstrukcyjne  ul. Długa  (pas rozdziału i pasy jezdni do niego przyległe) tydzień przyszły montaż rur osłonowych, zbrojenie
 • Roboty Drogowe  rozbiórki nawierzchni  punktowo od ul. Poznańskiej do  Politechniki Wrocławskiej pod przejścia poprzeczne  sieci podziemnych, oczyszczenie terenu po ROD Dalia, rozbiórka nawierzchni chodnika.
 • Budynek ZDiUM - roboty rozbiórkowe klatki schodowej

 

Budowa pierwszego etapu trasy tramwajowej na Popowice rozpoczęła się 25 maja 2019 r. od przebudowy wiaduktu kolejowego nad ul. Długą. To wiąże się ze zmianami w ruchu oraz w komunikacji miejskiej.

Powstanie trzy razy dłuższa niż w tej chwili przeprawa dla pociągów, a przy niej zintegrowany węzeł przesiadkowy. To jest zakres prac, za który odpowiada PKP PLK.

Jednocześnie rozpoczęła się przebudowa jezdni na odcinku od marketu Tesco do zjazdu na teren Politechniki Wrocławskiej. Poza nową nawierzchnią i torowiskiem powstaną ścieżki rowerowe, chodniki i cała infrastruktura.

Zmieni się organizacja ruchu i trasy autobusów – Wyłączenie przystanku „Poznańska” w kierunku Popowic

Inwestycja w liczbach:

 • 7,4 km pojedynczego nowego toru
 • 5,4 nowych i przebudowanych dróg
 • 17 przebudowanych skrzyżowań
 • 5,7 nowych lub przebudowanych ścieżek rowerowych
 • 31 przystanków (w tym 21 nowych)
 • 120 mln zł koszt prac w I etapie
Wykonawcą inwestycji jest Budimex Budownictwo. 

TIME LINE

 • rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę I etapu inwestycji

  styczeń 2019
 • umowa z wykonawcą pierwszego etapu budowy

  marzec 2019
 • rozpoczęcie prac

  maj 2019