wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

19°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 13:30

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. CAL-e

Poznaj Wrocławskie Centra Aktywności Lokalnej

Sprawdźcie, gdzie we Wrocławiu w ramach Sieci CAL działają współfinansowane przez Gminę Wrocław Centra Aktywności Lokalnej (CAL) – aktywnie wspierają swoje społeczności, realizując ważne zadania.

Co to jest CAL?

Centra Aktywności Lokalnej to nie tylko budynki, ale przede wszystkim ludzie, których wyróżnia konkretne podejście do pracy z mieszkańcami i mieszkankami wrocławskich osiedli. CALe to miejsca i działania współtworzone razem z wrocławianami i wrocławiankami, otwarte na różnorodność i solidarne z tymi, którzy potrzebują pomocy lub wsparcia. Na poziomie lokalnym Centra są silnym spoiwem wspierającym proces pozytywnej społecznej zmiany.

Jak działa CAL?

Każdy CAL ma swój unikatowy charakter, ale wszystkie działają w oparciu o wspólną ideę i wartości – Wrocławski Model CAL. CALe realizują swoje autorskie programy, skierowane bezpośrednio do mieszkanek i mieszkańców okolicy, odpowiadające ich potrzebom, pasjom i zainteresowaniom.

Aby zapewnić tym działaniom trwałość i efektywność, organizacje prowadzące Centra są na swoim terenie inicjatorami i uczestnikami partnerstw lokalnych, do których należą także:

  • rady osiedli,
  • instytucje działające w wymiarze osiedlowym,
  • inne organizacje pozarządowe,
  • grupy nieformalne,
  • szkoły,
  • przedsiębiorcy,
  • lokalni liderzy i aktywiści.

Partnerstwa przyczyniają się do wzmocnienia partycypacji na poziomie osiedli i wzięcia przez mieszkańców i mieszkanki współodpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie (i – w szerszej perspektywie – za cały Wrocław).

Znajdź CAL

Poniżej znajdziecie mapę sieci SCAL Wrocław oraz wizytówki wszystkich zaznaczonych na niej miejsc.

Klikając pinezkę na mapie, sprawdźcie adres danego CALu oraz przycisk "Poznaj CAL". Wizytówki pod spodem zawierają dane kontaktowe do każdego z wymienionych miejsc. W Sieci CAL działają również inne osiedlowe organizacje, które - nawet jeśli nie posiadają lokalu - aktywnie wspierają swoje społeczności lokalne. Działania organizacji skupionych w sieci SCAL Wrocław można obserwować na portalu Facebook oraz na stronie internetowej Sieci.

 

Mapa CAL

Więcej wydarzeń i miejsc z Wrocławia znajdziesz na go.wroclaw.pl | Pobierz dane z Wrocław OpenData

Aktualności dotyczące CALi

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl