Piec to nie śmietnik! Interweniuj!

Co roku spalamy w Polsce nawet 2 mln ton odpadów w domowych piecach – alarmuje Ministerstwo Środowiska. Z każdym kilogramem spalonych śmieci emitujemy toksyczne substancje, które szkodzą nam i osobom w naszym otoczeniu. W dodatku wcale na tym nie oszczędzamy, a nawet możemy narazić się na wysoką karę.

Mój dom, mogę palić, czym chcę?

Niezupełnie. Tak jak w całej Polsce, we Wrocławiu też obowiązuje zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków. Każdy, kto widzi (i czuje), że ktoś spala odpady, ma prawo zwrócić właścicielowi uwagę, a gdy to nie pomoże, zgłosić problem odpowiednim służbom. Kara to mandat w wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi na wokandę, sąd może orzec grzywnę w wysokości nawet 5000 zł.

Dziękuję, nie palę!

  • bo to może być przyczyną poważnych chorób płuc i układu oddechowego u mnie i moich bliskich,
  • bo szkodliwe substancje roznoszą się wokół domu nawet na kilkaset metrów,
  • bo gromadząca się smoła i sadza mogą doprowadzić do pożaru w kominie lub niepotrzebnych wydatków,
  • bo zatruwam okolicę,
  • bo nie chcę narazić się na mandat,
  • bo jestem eko.

Zgłoś łamanie prawa!

Jeżeli jesteś świadkiem spalania odpadów, możesz zgłosić ten fakt przez nasz specjalny formularz.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia z terenu Wrocławia można dokonać też bezpośrednio u służb.

Straż Miejska Wrocławia – Oddział Ochrony Środowiska – tel. alarmowy 986 (całodobowy) lub 71 310 06 46 (w godzinach 7:00 - 14:00)
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia tel. 71 777 91 00
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska + tel. 71 372 13 06 ( tylko w przypadkach spalania odpadów przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą).

Przepisy, które warto znać:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zmianami).

2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

3. Uchwała nr XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4428).