Link do strony www.wroclaw.pl

  Promenada Krzycka – rekreacja dla Południowego Wrocławia

  Projekt Promenady Krzyckiej ma na celu przywrócenie mieszkańcom południa Wrocławia terenu dawnego historycznego szlaku spacerowego tzw. Hugo Richter Weg, który biegnie wzdłuż nasypu kolejowego we Wrocławiu. Dzięki jego rewitalizacji wykreujemy atrakcyjną zieloną przestrzeń dla realizowania różnych form aktywności.

  Promenada Krzycka jest historycznym szlakiem rekreacyjnym biegnącym wzdłuż torów kolejowych Towarowej Obwodnicy Wrocławia, który powstał na początku XXw. według pomysłu ówczesnego Dyrektora Ogrodów Miejskich Wrocławia – Hugo Richtera. Przy współpracy z Towarzystwem Upiększania Miasta postanowił on wykorzystać trójkątne skrawki terenu oraz ziemne nasypy pozostałe po budowie linii kolejowej przekształcając je w atrakcyjną trasę spacerową z punktami widokowymi, które zachowały się do dziś (m.in. Wzgórze Bendera, Skórnik, Mała Sobótka). Cała trasa mierzyła ok. 7,5 km. Niestety po II Wojnie Światowej Trakt uległ degradacji i zapomnieniu.

  Obecnie dostrzegając ogromny potencjał tego terenu, postanowiliśmy go rozwinąć pod nową nazwą, jako Promenadę Krzycką. Będzie ona elementem spójnego systemu zieleni we Wrocławiu, łącznikiem pomiędzy istniejącymi parkami Grabiszyńskim i Południowym oraz nowo-powstałymi parkami na wschodzie, aż do osiedla Tarnogaj. Różne formy aktywności przypisane do poszczególnych fragmentów Promenady mają zachęcić do korzystania z niej niezależnie od pory roku.  

  W nowym założeniu na szlaku Promenady, który przystosowany będzie zarówno dla pieszych, rowerzystów oraz rolkarzy, oprócz aktywnego spędzenia wolnego czasu można będzie  wypocząć na jednym ze wzgórz podziwiając panoramę Wrocławia i gór – jak choćby na Wzgórzu Gajowickim.  Chcemy by trasa Promenady Krzyckiej, odzyskując swój dawny blask, stała się chętnie uczęszczaną trasą rekreacyjną zarówno przez mieszkańców południa Wrocławia jak i całego miasta.

  Bardzo ważne dla nas jest to, że potencjał i malowniczość tego obszaru odkryli już sami mieszkańcy Wrocławia, szczególnie ci zamieszkujący sąsiednie osiedla. Kolejne projekty rewitalizacji ciągu pieszo-rowerowego pojawiają się w edycjach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

  W 2018 roku planujemy opracowanie kompleksowej koncepcji całej promenady – po to, aby kolejne projekty WBO wpisywały się w spójną wizję zielonej promenady.

  Aktualności