Link do strony www.wroclaw.pl

  Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców Wrocławia

  Mieszkańcy wciąż mogą odbierać bezpłatne kompostowniki. Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego ma do rozdania jeszcze ponad 300 sztuk.

  Wydawanie kompostowników przy ul. Hubskiej 8-16 fot. UMW
  Wydawanie kompostowników przy ul. Hubskiej 8-16

  Kompostowniki użyczane są bezpłatnie mieszkańcom posiadającym ogródki przydomowe oraz jednostkom oświatowym na okres 3 lat. Po tym czasie przechodzą na własność użytkownika. Jedynym wymogiem jest przesyłanie przez ten okres rocznych sprawozdań na temat ilości przetworzonych odpadów. Kompostowniki nie są użyczane na ogródki znajdujące się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 

  Ponad kompostowników czeka, zapraszamy! Kompostowniki użyczane są bezpłatnie mieszkańcom, którzy mają...

  Opublikowany przez Zielony Wrocław Poniedziałek, 7 czerwca 2021

  Do programu może przystąpić każdy, kto ma miejsce w przydomowym ogródku pozwalające na ustawienie pojemnika w sposób niestwarzający uciążliwości dla innych mieszkańców, dysponuje odpadami ulegającymi biodegradacji oraz ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu.

  Jak odebrać kompostownik

  Pobierz wniosek o użyczenie kompostownika, dostępny w BIP Urzędu Miejskiego. Po wypełnieniu, możesz dostarczyć go za pomocą platformy ePUAP, lub wydrukowany przesłać pocztą na adres Wydziału Środowiska i Rolnictwa: 50-502 Wrocław, ul. Hubska 8-16. Po rozpatrzeniu wniosku, umówisz się telefonicznie na odbiór kompostownika.

  – Kompostowniki wydawane będą w umówionych telefonicznie lub e-mailem terminach, przed siedzibą Wydziału Środowiska i Rolnictwa przy ul. Hubskiej, na wystawianym specjalnie w tym celu stanowisku. Wszystko odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego – informuje Grzegorz Rajter z biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

  O przyznaniu bezpłatnego kompostownika, decyduje kolejność zgłoszeń.