wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

23°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 20:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Dla mieszkańca
  3. Zdrowie

Służba zdrowia we Wrocławiu: dyżury aptek, szpitale, ostre dyżury, programy profilaktyczne, szkoły rodzenia, krwiodawstwo, karta wielkiej rodziny, leczenie uzależnień.

Reklama
Pomoc medyczna +
  • Jeśli w nocy czujesz się źle i potrzebujesz pomocy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i nie jest to stan nagły zagrażający zdrowiu lub życiu, to zgłoś się do ambulatorium. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta nie ma rejonizacji. Pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu.
  • Zalecamy nawiązać kontakt telefoniczny przed udaniem się do placówki – zapytać o obsługę ubezpieczenia (NFZ) oraz wybranej specjalizacji.
Ubezpieczenie zdrowotne +
  • Osoby ubezpieczone w państwach członkowskich UE/EFTA powinny okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego/EKUZ (ang. EHIC). W przypadku braku EKUZ lub certyfikatu szpital może obciążyć pacjenta kosztami leczenia, wystawiając rachunek.
  • Obywatele Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Federacji Rosyjskiej oraz Serbii, którzy przebywają w Polsce na podstawie ważnych wiz, mogą korzystać z niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku. Koszty takich świadczeń pokrywane są przez Ministerstwo Zdrowia.
  • Osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce ani w innym państwie członkowskim UE/ EFTA mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych odpłatnie.
Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl