Link do strony www.wroclaw.pl

  Deszczówka - katalog dobrych praktyk

  Prezentujemy praktyczny poradnik dla mieszkańca wyjaśniający jak w prosty sposób zaadoptować swoje otoczenie wykorzystując deszczówkę na własnej posesji.

  www.pixabay.com

  „Katalog dobrych praktyk, cz. II – zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na obszarze zabudowanym” przygotowało miasto w odpowiedzi na obserwowane zmiany klimatu przejawiające się m.in. postępującą suszą i występowaniem nawalnych deszczy.

  W Katalogu przedstawione są możliwości zagospodarowania wód opadowych na terenach: budownictwa, jednorodzinnego, wielorodzinnego, obiektach usługowych, i sportowych oraz terenach rekreacyjnych.

  – Projektując program „Złap deszcz” uznaliśmy, że warto byłoby zaproponować mieszkańcom, praktyczny poradnik, który pozwoliłby na wykonanie siłami własnymi instalacji do gromadzenia deszczówki. Takie opracowanie, powstało na zlecenie miasta, a zostało wykonane przez specjalistów z Uniwersytetu Przyrodniczego. Będzie ono świetnym uzupełnieniem do programu. W katalogu znajdziemy m.in. informacje, jak samodzielnie sprawdzić warunki gruntowe terenu, jak obliczyć ilość deszczówki spływającej z powierzchni dachu czy jakie rośliny możemy nasadzić w zależności od warunków gruntowych – wylicza Małgorzata Brykarz, dyrektor Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia.

  Zlap deszcz katalog dobrych praktyk część II from Wroclaw

  Opracowanie składa się z części opisowej oraz 16 tzw. kart rozwiązań.

  W części opisowej znajdują się informacje o:

  Każda karta składa się z części opisowej oraz graficznej - zdjęcia schematy rozwiązań, można znaleźć następujące informacje: