wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 23:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Budżet partycypacyjny

Mieszkańcy Wrocławia współdecydują o tym, jak wydatkowana jest część miejskiego budżetu. Decydują zarówno o inwestycjach w infrastrukturę, jak i o działaniach społecznych, sportowych czy kulturalnych. Na budżet partycypacyjny Wrocławia składają się trzy programy: WBO, Fundusz Osiedlowy oraz Mikrogranty.

Wrocławski Budżet Obywatelski

Program WBO działa od 2013 roku. Mieszkańcy Wrocławia co roku zgłaszają w nim propozycje lokalnych inwestycji (lub innych projektów nieinwestycyjnych). Te, które przejdą weryfikację formalną i merytoryczną, poddawane są następnie pod głosowanie. Prawo głosu w WBO mają wszyscy mieszkańcy Wrocławia, niezależnie od wieku, obywatelstwa czy zameldowania. W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego wybranych do realizacji zostało już łącznie ponad 400 inwestycji.

Fundusz Osiedlowy

W 2019 r. Wrocław uruchomił pilotażową edycję Funduszu Osiedlowego. W ramach zaplanowanego na dwa lata budżetowe programu miasto przeznaczyło 40 mln zł na inwestycje osiedlowe. Projekty inwestycyjne zgłaszają tu rady osiedli, po uprzednim skonsultowaniu się z mieszkańcami. Inaczej niż w przypadku WBO każde z wrocławskich osiedli ma zagwarantowaną dla siebie kwotę.

Mikrogranty

Mikrogranty z kolei to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji czy rekreacji, związane z wszystkimi dziedzinami sztuki, oraz inne o charakterze kulturotwórczym, skierowane głównie do lokalnych społeczności. Są z nami od 2014 r. jako inicjatywa ESK 2016, a w nowej formule współpracy Strefy Kultury Wrocław i Fundacji Umbrella od 2018 r. Lokalne wydarzenia organizowane dzięki nim przez mieszkańców i dla mieszkańców, możemy liczyć w tysiącach.

Aktualności o budżecie partycypacyjnym

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl