wroclaw.pl strona główna Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk – oficjalna strona internetowa Prezydent Wrocławia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

19°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 06:10

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Prezydent Wrocławia
 3. Program prezydenta Jacka Sutryka

Program prezydenta Jacka Sutryka

Cały Wrocław bliżej domu. Miasto pięknie się zmienia i będę nasze miasto zmieniał dla nas wszystkich. W mojej wizji Wrocławia na najbliższych 10 lat priorytetem jest przybliżenie go mieszkańcom. 

kategoriaTransport i infrastruktura

Wrocław będzie miastem szybkiego i wygodnego transportu publicznego. Udrożnienie wrocławskiego układu transportowego i usprawnienie komunikacji publicznej to priorytety inwestycyjne. Nadrzędnym celem jest budowa we Wrocławiu zrównoważonego systemu transportu miejskiego godzącego różne środki komunikacji. Wrocław będzie miastem dobrze skomunikowanym.

TRANSPORT PUBLICZNY

Szczegóły

 • Utworzymy nowe trasy autobusowo-tramwajowe (TAT) i autobusowe (TA) na: Jagodno, Maślice, Klecinę, Swojczyce, Muchobór Wielki oraz wzdłuż ul. Borowskiej (odcinek Gliniana-Świeradowska).
 • Rozpoczniemy realizację tras autobusowo-tramwajowych (TAT) i autobusowych (TA) na Psie Pole oraz przez Gajowice na Oporów.
 • Zaprojektujemy nową trasę tramwajową wzdłuż ul. Opolskiej na Księżu Małym oraz przez Ołtaszyn do Wysokiej (wspólnie z gminą Kobierzyce).
 • W ramach programu „Pakiet dla Centrum” zwiększymy dostępność i szybkość przejazdów tramwajami w centrum miasta. To pozwoli m.in. na uruchomienie nowych tras z osiedli, np. powrót linii 18 z Gaju. Przebudujemy węzły przesiadkowe na ul. Kwiskiej i Dubois/Drobnera oraz zbudujemy łącznik tramwajowy w ciągu ul. Suchej.
 • Rozpoczniemy modernizację oraz remonty torowisk i rozjazdów na ul. Kazimierza Wielkiego, Szewskiej, Krupniczej, Świdnickiej, Szczytnickiej, Powstańców Śląskich.
 • Zbudujemy lub zainicjujemy prace przygotowawcze do budowy trzech nowych zajezdni, w tym zajezdni tramwajowej na Żernikach, wraz z nowym odcinkiem trasy tramwajowej do tego osiedla.

RUCH SAMOCHODOWY

Szczegóły

 • Będziemy remontować główne arterie miasta, w tym ul. Powstańców Śląskich, Pułaskiego, Olszewskiego oraz inne ważne ulice, w tym Szczytnicką.
 • Przebudujemy ul. Gajowicką, Koszarową, Reymonta, Wilkszyńską, Brodzką.
 • Corocznie będziemy wymieniać zużyte nawierzchnie bitumiczne i naprawiać wszelkie ubytki w jezdniach. Tylko w 2024 roku przeznaczymy na to 30 milionów złotych, w tym 10 milionów złotych na likwidowanie ubytków w nawierzchniach.
 • Będziemy zabiegać o środki zewnętrzne na budowę Alei Północnej na odcinku Poświęcka-Krzywoustego.
 • Będziemy realizować „Pakiet dla Południa”. Dla usprawnienia komunikacji na południowych osiedlach Wrocławia zaproponujemy: budowę łącznika autobusowego Kajdasza-Iwaszkiewicza, budowę pętli oraz P&R przy skrzyżowaniu Grota-Roweckiego z WOW, dodatkowy buspas w ciągu ul. Grota-Roweckiego (Parafialna-Przystankowa), przebudowę ronda św. Ojca Pio na skrzyżowanie równorzędne z dodatkowymi pasami (prawoskręt) oraz wydłużenie pasa skrętu na Zwycięskiej w stronę Karkonoskiej.
 • Będziemy rozbudowywać system Park&Ride. Kolejnych 1500 miejsc parkingowych wybudujemy m.in. przy Żmigrodzkiej, przy przystanku kolejowym Pracze Odrzańskie i na Brochowie oraz w rejonie Bieńkowic i Wojszyc. Wszystko po to, by ograniczyć liczbę aut wjeżdżających do Wrocław.

PROGRAM ROWEROWY

Szczegóły

 • Zorganizujemy korytarze tras rowerowych w rejonie Starego Miasta: północ-południe i wschód-zachód – dla wygodnego poruszania się po ul. Muzealnej, Promenadzie Staromiejskiej, ul. Widok i Szewskiej, Grodzkiej, Cieszyńskiego.
 • Wybudujemy nowe trasy rowerowe i alternatywne trasy zielone: Rowerową Zieloną Oś Zachodnią oraz ciągi wzdłuż ul. Kochanowskiego, Spiskiej i Ślężnej, Olszewskiego.
 • Dokończymy Promenadę Krzycką. Będzie można – w zieleni – przejechać rowerem lub przejść od ul. Grabiszyńskiej do ul. Tarnogajskiej.
 • Połączymy rowerowo ze śródmieściem osiedla: Brochów, Maślice, Muchobór Wielki i Mały, Księże, Ołtaszyn, Wojszyce, Swojczyce-Strachocin-Wojnów.
 • Podniesiemy standard istniejących tras poprzez remonty na ul. Krzywoustego, Kamiennej, Powstańców Śląskich, Milenijnej, al. Armii Krajowej.
 • Połączymy nasze trasy z  trasami w gminach sąsiednich, w ciągach ul. Mokronoskiej, Zabrodzkiej, Ołtaszyńskiej, al. Sobieskiego.
 • Uruchomimy nową odsłonę Wrocławskiego Roweru Miejskiego. W 2024 roku rozpiszemy przetarg na nowego operatora z bogatszą ofertą dla mieszkańców.
 • Będziemy nadal promować aktywną mobilność wśród dzieci i dorosłych – „Rowerowy Maj”, „W kółko kręcę”, „Egzamin holenderski”.

KOLEJ AGLOMERACYJNA

Szczegóły

Zabiegamy o:

 • czwarty tor estakady kolejowej łączącej Wrocław Główny i Dworzec Świebodzki,
 • uruchomienie Dworca Świebodzkiego jako części systemu kolei aglomeracyjnej,
 • przebudowę towarowej obwodnicy kolejową i przeniesienie linii 285 na poziom +1,
 • połączenie kolejowe lotniska z centrum miasta,
 • kolejne przystanki kolejowe na terenie miasta, np. Wrocław-Zakrzów.

PROGRAM PIESZY

Szczegóły

 • Zbudujemy nowe kładki pieszo-rowerowe: nad Widawą, przy Bastionie Sakwowym, przy Sikorskiego, pomiędzy Ołbinem i Zaciszem, przygotujemy też projekt mostu pieszo-rowerowego łączącego las Rędziński z Maślicami – dla lepszych powiązań pomiędzy osiedlami.
 • We współpracy z radami śródmiejskich osiedli będziemy rozwijać strefy płatnego parkowania. Pozyskane dzięki temu pieniądze przeznaczymy na remonty osiedlowych chodników.
 • Będziemy nadal dbać o wysokie standardy dostępności dla wszystkich użytkowników miasta, szczególnie tych o ograniczonej mobilności. Zadbamy o remonty chodników – w pierwszej kolejności w zabudowie śródmiejskiej, jak na ul. Kościuszki i Prądzyńskiego, oraz o dostępność przystanków komunikacji miejskiej, m.in. poprzez budowę przystanków wiedeńskich.

kategoriaPrzestrzeń

Wrocław rośnie. Mamy coraz więcej mieszkańców. Dlatego musimy modernizować tkankę mieszkaniową, wpisaną w historyczne kwartały zabudowy ulic śródmiejskich. Jednocześnie musimy wspierać tworzenie nowych przestrzeni i osiedli mieszkalnych, odpowiadających naszym aspiracjom. Czas na kompleksową rewitalizację. Jednym z priorytetów nadchodzącej kadencji będzie skokowa poprawa jakości zasobu komunalnego.

MIESZKANIA I PRZESTRZENIE KOMUNALNE

Szczegóły

 • Rozwiniemy program zamiany mieszkań komunalnych, zwłaszcza oferując lokale na parterach seniorom mieszkającym na wyższych kondygnacjach.
 • Poprawimy czystość części wspólnych i podwórek komunalnych. Każde komunalne podwórko powinno mieć sprawnego gospodarza. Do współpracy zaprosimy zarządców wspólnot mieszkaniowych.
 • Podwoimy tempo i liczbę remontów lokali komunalnych na potrzeby przyszłych najemców z 200 do co najmniej 400 lokali rocznie, w tym na potrzeby społeczne (lokale objęte najmem socjalnym).
 • Zakończymy remonty niezagospodarowanych lokali mieszkalnych, co pozwoli radykalnie skrócić czas oczekiwania na lokal socjalny.
 • Zlikwidujemy substandardy mieszkaniowe poprzez budowę nowych toalet, modernizację węzłów kanalizacyjnych oraz wentylacji w lokalach mieszkalnych.
 • Kompleksowo wyremontujemy co najmniej 40 kolejnych podwórek. Na wielu podwórkach stworzymy nowoczesne miejsca odbioru odpadów komunalnych.
 • W ramach programu „Wspólnota odnowa” będziemy wspierać wspólnoty mieszkaniowe w remontach budynków. W zasobie gminnym będziemy remontować 20 budynków rocznie.
 • Będziemy wspierać finansowo remonty obiektów zabytkowych.
 • Dokończymy inwentaryzację oraz informatyzację stanu zasobu komunalnego. Dzięki temu będziemy mogli nim sprawniej zarządzać.
 • Rozwiniemy budownictwo mieszkaniowe z udziałem i przy wsparciu władz miasta. Na Nowych Żernikach zbudujemy nowe osiedle dostosowane do potrzeb m.in. seniorów, wyposażone w niezbędne usługi oraz wspólne przestrzenie zachęcające do aktywności. Będzie liczyło ponad 1200 mieszkań.
 • Rozwiniemy Społeczną Agencję Najmu (SAN), co pozwoli nam zaoferować młodym mieszkańcom najem czasowy na korzystnych warunkach.
 • Ogłosimy Wrocławski Program Mieszkalnictwa Społecznego, aby skutecznie oddłużać, remontować, pozyskiwać i zamieniać mieszkania komunalne.

AKCJA RE-WITALIZACJA

Szczegóły

 • Rozpoczniemy rewitalizację wybranych historycznych osiedli oddalonych od centrum, takich jak Leśnica, Brochów, Tarnogaj czy Sępolno.
 • Będziemy nadal prowadzić modelowe rewitalizacje wybranych ulic i obszarów: prace będziemy prowadzić kompleksowo – wraz z remontem ulic wyremontujemy kamienice i podwórka, przeprowadzimy wymianę pieców i termomodernizację. Zaczniemy od rejonów ul. Ptasiej, Podwórcowej, Kurkowej i pl. Strzeleckiego, gdzie wyremontujemy 16 kamienic, oraz ul. Żeromskiego z jej najbliższym otoczeniem.
 • Będziemy rewitalizować Centrum Staromiejskie wokół Rynku.
 • Podniesiemy jakość przestrzeni otaczających wybrane punkty na Starym Mieście i w otoczeniu śródmiejskim, jak pałac Hatzfeldów, Wyspę Bielarską, Wzgórze Polskie czy dawny szpital przy ul. Traugutta.
 • Wspólnie z mieszkańcami wypracujemy nową koncepcję zagospodarowania wybranych bulwarów nadrzecznych.
 • Zagospodarujemy najbliższe otoczenie pętli tramwajowych i autobusowych, tak by służyły także handlowi, usługom, kulturze, aktywności społecznej.
 • Zadbamy o to, by publiczne przestrzenie i obiekty były przyjazne i dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, dla osób słabszych oraz dla dzieci.
 • Wprowadzimy politykę przestrzenną sprzyjającą naszemu dobrostanowi psychicznemu poprzez m.in. redukcję hałasu, uciążliwych zapachów, podnoszenie estetycznej jakości przestrzeni i obiektów, wspieranie miejsc, które dają poczucie bezpieczeństwa i przytulności.
 • Zrealizujemy kolejne edycje Funduszu Osiedlowego finansującego inwestycje w małą infrastrukturę osiedlową.

kategoriaŚrodowisko

Stan zieleni, środowiska oraz powietrza to tematy, które traktujemy priorytetowo. Chcemy, by Wrocław był miastem wysokiej jakości życia, bezpiecznym energetycznie i klimatycznie, zdrowym dla nas i naszych dzieci – dlatego będziemy nadal inwestować w infrastrukturę i działania ograniczające miejską wyspę ciepła.

NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA, ENERGIA, CIEPŁO

Szczegóły

 • Będziemy dążyć do tego, aby w obiektach miejskich w jak największym stopniu wykorzystywać energię z odnawialnych źródeł.
 • Będziemy oszczędzać energię we wszystkich obiektach miejskich.
 • Stworzymy nowe systemy zachęt dla mieszkańców do wymiany dotychczasowych źródeł ciepła na źródła ekologiczne:

– Kawka 3.0 – dotacje na instalacje fotowoltaiczne w połączeniu z odnawialnym źródłem energii jako źródło c.o. i c.w.u.,

– będziemy kontynuować lokalny program osłonowy oraz program zwolnienia z podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych instalujących OZE,

– udostępnimy kalkulator oszczędności energii dla mieszkańców.

 • Zaczniemy samodzielnie produkować prąd i ciepło na potrzeby urzędu miejskiego i podległych mu spółek i jednostek, w tym zbudujemy miejską farmę fotowoltaiczną.
 • Działaniami sprzyjającymi osiąganiu neutralności klimatycznej obejmiemy miejskie spółki, takie jak MPK, MPWiK, Ekosystem, Aquapark Wrocław, Zoo Wrocław, Hala Stulecia, WCT Spartan.
 • Będziemy współpracować z takimi spółkami Skarbu Państwa jak Tauron, PGE, PGNiG, by wspierać ich działania na rzecz neutralności klimatycznej i zapewnić mieszkańcom Wrocławia zdrową, zieloną energię i ciepło.
 • Będziemy wspierać rozwój społeczności energetycznych, by zwiększać bezpieczeństwo energetyczne lokalnych wspólnot.
 • Zbudujemy stację przeładunkową, która umożliwi wywóz odpadów poza Wrocław.

ZIELEŃ

Szczegóły

 • Zrewitalizujemy i powiększymy park Szczytnicki, gdzie powstaną Ogrody Szczytnickie.
 • W porozumieniu z agencjami rządowymi rozpoczniemy zagospodarowywanie zielonego Klina Wojszycko-Jagodzińskiego, parku Henrykowskiego, parku przy ul. Zwycięskiej, parku na Psim Polu-Zgorzelisku, parku przy ul. Kminkowej na Lipie Piotrowskiej.
 • Utworzymy oraz rozbudujemy wrocławskie parki i zieleńce, m.in. park Smocze Uroczysko na Strachocinie, park przy ul. Idzikowskiego, park na Praczach Odrzańskich, park wzdłuż Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (wraz z nową trasą rowerową), park nad Ługowiną, EKOpark Stabłowice, teren wokół Jeziora Pawłowickiego, park Poświętne (zielony klin u zbiegu ulic Żmigrodzkiej i Pakosławskiej), park Awicenny, park Mieszczański na Kępie Mieszczańskiej.
 • Będziemy tworzyć kolejne Zielone Arterie Wrocławia. Będziemy sadzić drzewa wzdłuż: ul. Ślężnej, Krzywoustego, Karkonoskiej, Kochanowskiego, Kwiatkowskiego, al. Śląskiej, Sobieskiego (uzupełnienia), Mickiewicza (odcinek od ul. 8 Maja do mostów Chrobrego), Armii Krajowej, ul. Żeromskiego, Opolskiej i Krakowskiej.
 • Zaczniemy tworzyć zielone trakty na: pl. Solnym, ul. Ruskiej, w Rynku.
 • Będziemy wciąż rozszczelniać nawierzchnie betonowe, by zniwelować skutki miejskiej wyspy ciepła.
 • Będziemy chronić istniejącą zieleń oraz przeznaczymy pieniądze z budżetu miasta na wykup działek pod zieleń na obszarach z ograniczoną dostępnością terenów zielonych.
 • Zapewnimy środki na utrzymanie i konserwację istniejących zasobów zieleni oraz opiekę nad istniejącym, dojrzałym drzewostanem.
 • Będziemy nadal zwiększać dostępność terenów zieleni dla mieszkańców, zgodnie z koncepcją 3-30-300, która oznacza:

− 3 dojrzałe drzewa w promieniu 25 metrów od mieszkańca,

− 30 proc. pokrycia zielenią każdej jednostki urbanistycznej (jest ich ponad sto; wyznaczyło je „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” z 2018 roku),

− 300 metrów z  domu do otwartego, ogólnodostępnego terenu zielonego o powierzchni minimum 0,5 hektara, umożliwiającego swobodną rekreację,

 • Będziemy realizować Strategię Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi we Wrocławiu, by wzmacniać odporność miasta na lokalne podtopienia w trakcie nawalnych deszczy i  tym samym zwiększać bezpieczeństwo mieszkańców. Będziemy rozwijać system zatrzymywania wody opadowej i jej późniejszego wykorzystywania na potrzeby terenów zielonych.

CZYSTE POWIETRZE

Szczegóły

 • W 2025 roku wszystkie kamienice należące w 100 proc. do zasobu komunalnego będą ogrzewane źródłami ciepła spełniającymi normy antysmogowe.
 • Do 2028 roku chcemy zlikwidować wszystkie nieekologiczne piece we Wrocławiu.

kategoriaInnowacje i przedsiębiorczość

Przemysł kreatywny stale się powiększa. Chcemy, aby we Wrocławiu jego znaczenie rosło. Jest on jednym z najważniejszych kanałów promocji i przyciągania do miasta najbardziej kreatywnych twórców i menedżerów. Będziemy wspierać dalszy rozwój stref gospodarczych i inkubatorów przedsiębiorczości, ale także starać się przywrócić stabilność finansów samorządowych.

PODATKI

Szczegóły

 • Będziemy wspierać działania parlamentarzystów oraz korporacji samorządowych na rzecz odbudowy systemu finansów samorządowych, w tym m.in. poprzez zwolnienie samorządów z podatku VAT od inwestycji, zwiększenie udziału miast i gmin w PIT oraz przyjęcie ustawy metropolitalnej, zapewniającej dodatkowe środki z budżetu państwa na poprawę jakości życia we Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym.
 • Będziemy zabiegać o przepisy, które umożliwią nam wprowadzenie podatku lokalnego płaconego przez turystów.

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Szczegóły

 • Będziemy zabiegać o przejęcie terenów należących do Skarbu Państwa na cele rozwoju Wrocławia, w tym pod inwestycje prywatne.
 • Będziemy zabiegać o inwestycje zagraniczne z branż stosujących i rozwijających najbardziej zaawansowane technologie.
 • We współpracy z rządem będziemy zabiegać o rozwój przedsiębiorstw sektora obronnego we Wrocławiu.
 • Będziemy wspierać promocję wrocławskich produktów i usług w Europie. Będziemy promować biznesowy wizerunek Wrocławia, w tym wzmacniać gastronomiczną markę miasta (wydarzenia kulinarne, turystyka gastronomiczna, coraz wyższy poziom restauracji, krótkie łańcuchy dostaw).
 • Wspólnie z przedsiębiorcami stworzymy i będziemy wdrażać miejską politykę żywnościową, bazującą głównie na lokalnych produktach i wspierającą dobrej jakości gastronomię. We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym i podmiotami ekonomii społecznej uruchomimy pierwszą miejską farmę, produkującą żywność na potrzeby miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 • Będziemy wspierać rozwój wrocławskiego sektora ekonomii społecznej.
 • Będziemy prowadzić politykę przestrzenną sprzyjającą przedsiębiorczości, zwiększając powierzchnię obszarów, na których dopuszczalna jest aktywność gospodarcza.
 • Z udziałem wszystkich zainteresowanych będziemy opracowywać masterplany dla terenów otaczających miejsca pod planowane duże inwestycje.
 • Będziemy wspierać szkolenia dla osób, które chcą zostać przedsiębiorcami.
 • Będziemy działać na rzecz wykorzystania potencjału pracowników w wieku 50+ na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, będziemy organizować targi pracy dla osób 50+.
 • Będziemy wspierać i promować wrocławskie startupy. Wykorzystamy startupy i biznesy kreatywne w rozwiązywaniu problemów miasta.
 • We współpracy z przedsiębiorcami będziemy rozwijać naszą ofertę turystyczną.
 • Będziemy zabiegać o powstanie we Wrocławiu miejskiego akceleratora technologii w oparciu o środki europejskie lub rządowe oraz prywatne.
 • Będziemy zabiegać o pozyskiwanie projektów badawczo-rozwojowych, by budować pozycję Wrocławia jako huba innowacji w Europie Środkowej, m.in. w zakresie sztucznej inteligencji.

E-USŁUGI

Szczegóły

 • Będziemy stopniowo udostępniać kolejne usługi świadczone przez urząd miejski oraz podległe mu jednostki i spółki w wersji cyfrowej, w najwyższym stopniu dojrzałości i w najwyższych standardach bezpieczeństwa.
 • Będziemy rozbudować System Informacji Przestrzennej Wrocławia (SIP).
 • Będziemy udostępniać Platformę Elektronicznej Obsługi Mieszkańca wraz z miejską aplikacją, która m.in. umożliwi składanie dokumentów on-line i kontaktowanie się z konsultantami poprzez połączenia wideo.
 • Uruchomimy cyfrowe systemy zarządzania takimi dziedzinami, jak zieleń miejska, mieszkania komunalne czy lokalne podatki i opłaty.
 • Rozwiniemy cyfrową administrację architektoniczno-budowlaną.
 • Zintegrujemy centrum informacyjne urzędu miejskiego poprzez wprowadzenie jednego telefonicznego numeru miejskiego.
 • Będziemy wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa w podnoszeniu kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 • Rozwiniemy programy Nasz Wrocław oraz Nasz Wrocław Max dla osób płacących podatki i zameldowanych we Wrocławiu poprzez udogodnienia i zniżki, m.in. na bilety MPK, kolejowe oraz ofertę biblioteczną i kulturalno-rozrywkową.
 • Przeanalizujemy potrzebę i możliwości utworzenia kolejnego Centrum Obsługi Mieszkańca – na wzór tego, które utworzyliśmy w Magnolii.

kategoriaEdukacja i Kultura

Kultura jest jedną z najlepiej ocenianych polityk miejskich. Nowym podmiotem na mapie wrocławskiej kultury są wrocławskie Centra Aktywności Lokalnej (CAL). Stale rozwijamy sieć bibliotek, w tym na nowych osiedlach, jak Jagodno i Sołtysowice. Chcemy je wzbogacić o funkcje społeczne, tak aby uzupełniły sieć CAL-i. Dodatkowo będziemy nadal realizować zapowiedzianą w 2018 roku wizję rozwoju wrocławskiej edukacji, by osiągnąć dwa strategiczne cele: wzmacniać kompetencje edukacyjne w cyfrowym i globalnym świecie, a jednocześnie w taki sposób organizować infrastrukturę wychowawczo-edukacyjną, by była ona realnym wsparciem dla wrocławskich rodzin.

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ DLA KULTURY I W LUDZI KULTURY

Szczegóły

 • Przedstawimy program rozwoju kultury do 2030 roku.
 • Przeprowadzimy kompleksowy remont zamku w Leśnicy i Teatru Lalek.
 • Opracujemy i zrealizujemy koncepcję rozwoju Muzeum Architektury.
 • Zorganizujemy w 2025 roku Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog – Wrocław, w nowej odsłonie.
 • W ramach nowego programu udostępniania pracowni artystycznych, zwiększymy liczbę lokali komunalnych przeznaczonych na ten cel.
 • Stworzymy nową siedzibę galerii BWA (przy ul. Kolejowej).
 • Podejmiemy rozmowy z rządem na temat przekazania Teatru Polskiego we współprowadzenie samorządowi Wrocławia.
 • Zbudujemy nową halę widowiskowo-koncertową.
 • Przeprowadzimy kompleksowy remont dawnej zajezdni przy ul. Legnickiej z przeznaczeniem na cele kulturalne i wystawiennicze.
 • Przeznaczymy część nowego obiektu na działce przy ul. ks. Witolda, Jagiełły i Dmowskiego na cele wystawiennicze.
 • Utworzymy filie Miejskiej Biblioteki Publicznej na osiedlach poza centrum miasta. Wybudujemy sześć nowoczesnych centrów bibliotecznych dla: Ołtaszyna, Wojszyc i Partynic, Zakrzowa i Pawłowic, Widawy, Lipy Piotrowskiej i Świniar, Leśnicy, Tarnogaju, Gaju i Hub, Gajowic. Rozwiniemy ich funkcje społeczne i kulturalne.
 • Wprowadzimy wieloletnie umowy na realizację zadań w obszarze kultury dla organizacji pozarządowych.
 • Wzmocnimy społeczne instytucje kultury.
 • Będziemy prowadzić stały monitoring potrzeb sektora kultury.
 • Zorganizujemy III edycję Wrocławskiego Kongresu Kultury.

NOWE SZKOŁY, PRZEDSZKOLA I SPORTOWE OBIEKTY PRZYSZKOLNE

Szczegóły

Będziemy budować i rozbudowywać:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny z blokiem sportowym przy ul. Cynamonowej (dla 1000 uczniów).
 • Przedszkole nr 148 przy ul. Rogowskiej – powstanie tam nowa siedziba dla 8-oddziałowego przedszkola (200 miejsc).
 • Szkołę Podstawową nr 6 przy ul. Gorlickiej.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Zwycięskiej (dla 1000 uczniów i 200 przedszkolaków).
 • Szkołę Podstawową nr 61 przy ul. Skarbowców – celem jest przebudowa budynku po Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego.
 • Nowy zespół szkolno-przedszkolny na Nowych Żernikach.
 • Blok sportowy w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Prostej.
 • Szkołę Podstawową nr 9 przy ul. Nyskiej.
 • Szkołę Podstawową nr 8 przy ul. Kowalskiej.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 przy ul. Koszykarskiej.
 • Przedszkole nr 149 przy ul. Obornickiej.
 • Zespół szkolno-przedszkolny na Jagodnie
 • Elektroniczny Zakład Naukowy przy ul. Braniborskiej.
 • Liceum Ogólnokształcącego nr III.
 • Liceum Ogólnokształcącego nr VI.
 • Blok sportowy przy LO nr VIII.
 • Liceum Sztuk Plastycznych przy ul. Piotra Skargi.

Dodatkowo będziemy wspierać finansowo rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz program budowy i remontów boisk szkolnych. W pierwszej kolejności wyremontujemy lub zmodernizujemy takie obiekty w:

 • Szkole Podstawowej nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 przy ul. Gałczyńskiego,
 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej,
 • Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Czeskiej,
 • Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Ścinawskiej,
 • Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Grochowej,
 • Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Wałbrzyskiej.

SZKOŁA OTWARTA, KREATYWNA, ROZUMIEJĄCA

Szczegóły

 • Zbudujemy Centrum Wsparcia Dzieci ze specjalnymi potrzebami.
 • Utworzymy gabinety integracji sensorycznej w przedszkolach, szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 • Zbudujemy Centrum Edukacji Dzieci z Autyzmem, przy ul. Zachodniej.
 • Rozbudujemy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego nr 11 przy ul. Kamiennej.
 • Dostosujemy infrastrukturę szkolną i przedszkolną do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
 • Będziemy współpracować z wyspecjalizowanymi w tej dziedzinie organizacjami pozarządowymi.
 • Stworzymy centra pomocy na osiedlach.
 • Wdrożymy model szkoły otwartej, bezpiecznej, inkluzywnej, rozumiejącej.
 • Wprowadzimy program „Innowacyjna i kreatywna edukacja”, którego głównymi elementami są:

- nowa formuła świetlic szkolnych (efektywne, kreatywne, innowacyjne) – organizacja czasu nauki poza szkołą (Centrum Wiedzy, Nauki i Doświadczeń); wygospodarowanie przestrzeni w szkołach, nowe wyposażenie, oferta zajęć (ruchowe, taneczne, artystyczne, filmowe, teatralne, manualne, plastyczne, fotograficzne, multimedialne, muzyczne, techniczne, gier planszowych, informatyczne, przyrodnicze, regionalne, ogrodnicze, ekonomiczne, bankowe), w tym tworzenie stref relaksu w każdej szkole i na zewnątrz, powiązane z promocją świadomości ekologicznej,

- nowa szkoła sportowa ponad rejonem,

- program „Szkoła w mieście 2.0” – nowatorski sposób podejścia do realizacji podstawy programowej przy zachowaniu dbałości o poczucie tożsamości z miejscem, w którym uczeń żyje i się rozwija. Ideą projektu jest realizowanie treści podstawy programowej w przestrzeni miasta w różnych organizacjach i instytucjach (teatry, domy kultury, stowarzyszenia, kina, muzea, obiekty sportowe, wyższe uczelnie),

- program poprawy bezpieczeństwa w środowisku szkolnym i rodzinnym – nowe, zintegrowane podejście do budowania wśród uczniów świadomych postaw i kompetencji do przeciwdziałania zagrożeniom. Zaproponujemy i rozwiniemy praktyczną edukację w zakresie ratownictwa i pierwszej pomocy, zachowania się w sytuacjach kryzysowych, mediacji, ochrony danych i bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym, umiejętności weryfikacji informacji, przeciwdziałania cyfrowej przemocy. Bezpieczeństwo i higiena cyfrowa dzieci to priorytet w edukacji szkolnej. Podejmiemy i rozszerzymy współpracę z WOT i Strażą Pożarną,

- program dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym (w ramach działań z zakresu edukacji międzykulturowej).

 • Ułatwimy rodzicom dostęp do rekrutacji do Młodzieżowych Domów Kultury poprzez wprowadzenie rekrutacji elektronicznej. W jednym miejscu, bez wychodzenia w domu rodzic uzyska dostęp do pełnej oferty zajęć. Wybór zajęć i złożenie wniosku będzie możliwe elektronicznie za pomocą podpisu profilem zaufanym.
 • Utworzymy zapisy na półkolonie letnie i zimowe w formie elektronicznej. Rodzic nie będzie już musiał odwiedzać szkoły w godzinach pracy sekretariatu, aby osobiście złożyć wniosek w szkole.
 • Nadal będziemy rozwijać system elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli.
 • Nauczycielom zapewnimy wsparcie w rozwoju zawodowym oraz możliwość skorzystania z opieki psychologicznej.

 

kategoriaSport i rekreacja

Od 2018 roku konsekwentnie wzmacniamy i rozwijamy infrastrukturę dla aktywności sportowej  zarówno tej rekreacyjnej, jak i wyczynowej. W planach przestrzennych będą zapewnione miejsca na kolejne inwestycje w kategorii sport i rekreację. Wrocław będzie też wspierać wszystkie inicjatywy społeczne oraz poprawiające jakość życia w całym mieście.

SPORT DLA WSZYSTKICH

Szczegóły

 • Stworzymy Wrocławskie Centrum Sportu. Jego część sportowa będzie zapleczem dla wszystkich drużyn Śląska Wrocław. Zaś jego część rekreacyjna będzie otwarta i dostępna dla wszystkich.
 • Wzmocnimy markę piłkarskiego Śląska Wrocław, a docelowo nawiążemy współpracę z inwestorem, który zapewni strategiczny rozwój klubu.
 • Wspólnie z AWF i mieszkańcami wypracujemy nową koncepcję zagospodarowania Stadionu Olimpijskiego i otaczających go terenów na potrzeby sportu i rekreacji, w tym wykorzystania jednego z obiektów w charakterze stadionu lekkoatletycznego.
 • Niezagospodarowaną działkę przy stadionie miejskim przeznaczymy pod budowę hali widowiskowo-sportowej oraz kompleksu basenowego.
 • Będziemy rozwijać tereny otaczające Tor Wyścigów Konnych na Partynicach – tak, by cały kompleks służył mieszkańcom jako przestrzeń zielona i rekreacyjna.
 • Będziemy rozwijać, rewitalizować i adaptować otwarte kąpieliska, takie jak istniejące naturalne zbiorniki wodne Wrocławia – Morskie Oko, kąpieliska Królewiecka, Glinianki, Jeziorowa.
 • Wesprzemy remont i funkcjonowanie kąpieliska przy ul. Harcerskiej na Oporowie. Wyremontujemy kąpielisko Kłokoczyce.
 • Wybudujemy dwa nowe aquaparki i rozbudujemy główny aquapark przy ul. Borowskiej. Rozbudowa obejmie także zagospodarowanie Wzgórza Andersa – tak, by mieszkańcy Wrocławia mogli bezpłatnie spędzać czas wolny przy aquaparku.
 • W ramach rozwoju Młodzieżowego Centrum Sportu będziemy inwestować w tworzenie zaplecza szatniowego na małych boiskach osiedlowych i nawadnianie boisk trawiastych.
 • Będziemy wspierać małe kluby sportowe.
 • Przyjmiemy „Program upowszechniania aktywności fizycznej i sportu we Wrocławiu”. W ramach tego programu przeprowadzimy badania sprawności ruchowej uczniów wrocławskich szkół.

kategoriaSpołeczeństwo i rodzina

Wrocław będzie wspierać wszystkie inicjatywy społeczne wzmacniające lokalną i międzypokoleniową więź, solidarność oraz poprawiające jakość życia w całym mieście. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, ruchy miejskie, samorządy gospodarcze i inicjatywy mieszkańców będą rzeczywistym partnerem władz i administracji miejskiej przy podejmowaniu decyzji.

Rady osiedli, miejsca spotkań organizacji pożytku publicznego, seniorów, organizacji konsumenckich, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, młodzieży będą przestrzeniami stałej wymiany informacji, opinii i konsultacji.

Będziemy konsekwentnie wzmacniać spójność społeczną wrocławianek i wrocławian jako różnorodnej, rozumiejącej się wspólnoty.

PROGRAM SENIORALNY

Szczegóły

 • Rozwiniemy ofertę i działalność Przestrzeni Trzeciego Wieku WCRS (266 wydarzeń w 2019 roku, 1391 wydarzeń w 2023 roku) oraz utworzymy kolejną taką przestrzeń.
 • Będziemy wspierać rozwój klubów seniora (w 2019 roku było ich 65, w 2023 roku już 86).
 • Będziemy wspierać działalność pięciu wrocławskich uniwersytetów trzeciego wieku.
 • Będziemy wspierać organizacje pozarządowe w tworzeniu oferty kreatywnego spędzania czasu wolnego dla seniorów. W latach 2019–2023 przeznaczyliśmy na ten cel niemal milion złotych.
 • Utworzymy bank czasu wolnego seniora dla osób, które chcą angażować się społecznie.
 • Rozwiniemy media senioralne – „Kalejdoskop Seniora”, „Gazetę Senior”, Radiowy Klub Seniora.
 • Zapewnimy usługi transportowe w ramach programu Taxi 75+ (obecnie 15 305 zapisanych osób).

MIASTO MAŁYCH DZIECI

Szczegóły

 • Stworzymy żłobek dla 150–220 dzieci z pełnym węzłem żywienia na Muchoborze Wielkim.
 • Stworzymy żłobek dla 220 dzieci z pełnym węzłem żywienia na Praczach Odrzańskich.
 • Na lata 2024–2026 planujemy utworzenie 1400 nowych miejsc w przedszkolach w rozbudowujących się obszarach Wrocławia.

MIASTO MŁODZIEŻY

Szczegóły

 • Uruchomimy program liderów młodzieżowych oraz edukacji lokalnej, w tym w oparciu o działalność wrocławskich organizacji pozarządowych.
 • Uruchomimy Młodzieżowy Inkubator Rozwoju Miasta – nową przestrzeń we Wrocławiu, której celem będzie stworzenie bezpiecznych, przyjaznych warunków dla młodych ludzi, by uczyli się, jak tworzyć miasto, myśleć o nim i nim zarządzać.
 • W dalszym ciągu będziemy rozwijać program „Mikrogranty młodzieżowe”.
 • W budżecie miasta utworzymy fundusz wsparcia inicjatyw samorządów uczniowskich.
 • Wesprzemy inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia.

MIASTO OPIEKUŃCZE

Szczegóły

 • Będziemy rozwijać opiekę wytchnieniową całodobową w placówkach specjalistycznych i poprzez mieszkania wytchnieniowe.
 • Utworzymy Centra Opiekuńczo-Mieszkalne – placówki dla dorosłych, niesamodzielnych osób z niepełnosprawnościami, zapewniające wsparcie dzienne oraz opiekę wytchnieniową.
 • We współpracy z TBS otworzymy ośrodek wsparcia – Pensjonat dla Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami 2. Będzie to miejsce indywidualnego zamieszkania dla osób starszych lub z niepełnosprawnościami, wymagających wsparcia w utrzymaniu aktywności społecznej i samodzielności.
 • Będziemy rozwijać sieć dziennych domów pomocy dla osób starszych. Zamierzamy utworzyć przynajmniej pięć placówek tego typu, szczególnie w szybko rozwijających się osiedlach poza centrum Wrocławia.
 • Zapewnimy rozwój specjalistycznego wsparcia całodobowego.
 • Utworzymy centrum opiekuńczo-mieszkalne dla osób w spektrum autyzmu, przystosowane do pobytu dziennego dla 20 użytkowników i 5 użytkowników w opiece całodobowej.
 • Uruchomimy wyspecjalizowaną placówkę dla kobiet w kryzysie bezdomności, powiązaną ze spółdzielnią socjalną oraz siecią mieszkań usamodzielniających.
 • Będziemy rozwijać i wzmacniać program pieczy zastępczej.
 • Przygotujemy lokalny plan rozwoju usług społecznych na lata 2024–2030.

MIASTO ZDROWIA

Szczegóły

 • Utworzymy minimum dwa nowe szkolne gabinety dentystyczne rocznie.
 • Utworzymy program „Pokoje narodzin” – jako alternatywę dla szpitalnych porodówek. Program obejmuje tworzenie warunków do porodów rodzinnych oraz spersonalizowaną opiekę przed- i poporodową.
 • Utworzymy centrum geriatrycznego oraz wprowadzenie diagnozy potrzeb zdrowotnych z ustaleniem tzw. profilu zdrowotnego osób 65+ i opracowaniem indywidualnego planu uwzględniającego wszystkie potrzeby seniora.
 • Zorganizujemy i wprowadzimy centra telerehabilitacji, zapewniających zintegrowaną i ciągłą opiekę w zakresie utrzymania, poprawy i przywracania sprawności ruchowej osób zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi i/lub leczonych z ich powodu.
 • Rozwiniemy nowoczesnego wsparcia usług opiekuńczych świadczonych w placówkach specjalistycznych i w środowisku zamieszkania poprzez wykorzystanie nowych technologii.

MIASTO DOSTĘPNE

Szczegóły

 • Do 2024 roku zakończymy proces dostosowania wszystkich elementów serwisu www.wroclaw.pl do standardów dostępności cyfrowej WCAG 2.0, a do 2025 roku zrobimy to samo w pozostałych głównych miejskich stronach internetowych.
 • Zaktualizujemy „Wrocławskie standardy dostępności przestrzeni miejskich” (oraz osiedlowych), aby przystosować je do nowych potrzeb.
 • Wprowadzimy standardy dostępności sportu – zarówno dla obiektów, jak i wydarzeń i ich obsługi. Standardy dotyczyć będą zarówno dostępności dla widzów, jak i dla sportowców.
 • Wprowadzimy standardy dostępności komunikacji zbiorowej.
 • Rozwiniemy transport „od drzwi do drzwi” – specjalistyczny transport samochodowy dostosowany do wymagań osób z niepełnosprawnościami.
 • Doposażymy urząd miejski w sprzęty i akcesoria dostępnościowe.

MIASTO NOWYCH MIESZKAŃCÓW

Szczegóły

 • W 2024 roku przyjmiemy Wrocławską Strategię Dialogu Międzykulturowego do roku 2030.
 • Jesteśmy gotowi podjąć współpracę z rządem w kształtowaniu i wdrażaniu krajowej strategii imigracyjnej.

MIASTO SILNYCH SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Szczegóły

 • Zwiększymy pulę pieniędzy z budżetu miasta dostępnych corocznie dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, osiedli, w tym w ramach budżetów partycypacyjnych,
 • Ogłosimy kolejne edycje Funduszu Osiedlowego.
 • Wprowadzimy plan rozwojowy z nową siedzibą dla Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3.
 • Uruchomimy informacyjno-edukacyjne Lokalne Centrum Integracji,
 • Zreformujemy sposób współpracy rad osiedli z jednostkami gminy poprzez pilotażowy program Centrum Obsługi Osiedli i oficerów osiedlowych.
 • W uzasadnionych przypadkach wydłużymy czas obowiązywania umów gminy z organizacjami pozarządowymi – z roku do trzech lat.
 • Stworzymy nowe CAL-e, w tym na peryferyjnych osiedlach Wrocławia.
 • Wyposażymy peryferyjne osiedla w małą infrastrukturę sportową i rekreacyjną, obiekty służące kulturze i w biblioteki.
 • Wspólnie z mieszkańcami wypracujemy masterplany dla infrastruktury społecznej na Zakrzowie, Pawłowicach, Maślicach.

kategoriaBezpieczeństwo

Wydarzenia ostatnich pięciu lat przekonują nas, jak ważne są kwestie bezpieczeństwa. Wrocław musi być miastem bezpiecznym i odpornym na szoki zewnętrzne na każdym poziomie. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, osiedlom i całemu miastu. Będziemy współpracować z rządem we wdrażaniu zapowiadanych rozwiązań w zakresie odtwarzania obrony cywilnej. Już teraz planujemy oraz prowadzimy skoordynowane działania na rzecz bezpieczeństwa w różnych obszarach funkcjonowania miasta, przede wszystkim w zakresie edukacji, infrastruktury krytycznej, pionu zarządzania kryzysowego i prewencji.

MIASTO INKLUZYWNE I BEZPIECZNE

Szczegóły

 • Utworzymy Dialogopolis – Centrum Nauki Dialogu, Mediacji i Tolerancji.
 • Wprowadzimy programy równościowe oraz Gender Equality Plan do miejskich instytucji i spółek.
 • Wprowadzimy program „Urzędnik kompetentny międzykulturowo” – kompleksowy program edukacji i wsparcia dla pracowników urzędu miejskiego i jednostek miejskich.
 • Rozwiniemy monitoring prewencyjny Wrocławia poprzez zwiększenie liczby kamer, spięcie ich w spójną sieć oraz wykorzystywanie technologii AI do zadań monitoringu i prewencji.
 • Stworzymy i rozwiniemy specjalistyczne jednostki Straży Miejskiej, w tym Straż Miejską Osiedlową oraz stworzymy Straż Miejską Szkolną i Straż Miejską Parkową.
 • Wzmocnimy bezpieczeństwo na osiedlach poprzez zwiększenie aktywności Straży Miejskiej i służb miejskich we współpracy z radami osiedli.
 • Rozpoczniemy budowę nowego Zakładu Produkcji Wody.
 • Zbudujemy ponad 80 kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 • Rozbudujemy i zmodernizujemy Wrocławską Oczyszczalnię Ścieków w części mechanicznej, biologicznej i osadowej.
 • Będziemy nadal uzbrajać w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną obszary miasta o zwartej zabudowie, w tym m.in. Kłokoczyce, Żerniki, Brochów, Ratyń, Leśnicę, Marszowice, Strachowice, Księże Wielkie, Osiniec.