wroclaw.pl strona główna Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk – oficjalna strona internetowa Prezydent Wrocławia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

28°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 13:00

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Prezydent Wrocławia
 3. Program prezydenta Jacka Sutryka

Program prezydenta Jacka Sutryka

Cały Wrocław bliżej domu. Miasto pięknie się zmienia i będę nasze miasto zmieniał dla nas wszystkich. W mojej wizji Wrocławia na najbliższych 10 lat priorytetem jest przybliżenie go mieszkańcom. 

kategoriaTransport i infrastruktura

Wrocław będzie miastem szybkiego i wygodnego transportu publicznego. Udrożnienie wrocławskiego układu transportowego i usprawnienie komunikacji publicznej to priorytety inwestycyjne. Nadrzędnym celem jest budowa we Wrocławiu zrównoważonego systemu transportu miejskiego godzącego różne środki komunikacji. Wrocław będzie miastem dobrze skomunikowanym.

Stawiamy na bezpieczeństwo i wygodę pieszych

Szczegóły

 • Zbudujemy brakujące chodniki na trasach Księże Małe i Duże, Brochów–Jagodno–Wojszyce, Olimpia Port–Sępolno, Psie Pole–Kłokoczyce czy Złotniki–Żerniki.
 • Będziemy kontynuować prace infrastrukturalne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach.
 • Dzięki planowanym remontom ulic odnowimy 61 tysięcy metrów kwadratowych chodników i ścieżek osiedlowych. Każda z takich inwestycji będzie projektowana z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zadbamy o rowerzystów i rozwój infrastruktury

Szczegóły

 • Wybudujemy 100 kilometrów nowych ścieżek rowerowych, spinając je w spójny system. Stale też będziemy inwestowali w te już istniejące. Na program rowerowy przeznaczymy w dalszym ciągu ok. 30 milionów złotych rocznie. Chcemy, aby Wrocław był za 5 lat najbardziej rowerowym miastem w Polsce i osiągnął, podobnie jak Berlin, poziom 15% mieszkańców korzystających na co dzień z tego środka lokomocji.
 • Zbudujemy łączniki rowerowe między obszarem wałów nadodrzańskich a parkiem Wschodnim.
 • Stworzymy monitorowane osiedlowe parkingi rowerowe.

Przygotujemy nowe ułatwienia dla rowerzystów i pieszych

Szczegóły

 • Zbudujemy nowe kładki tylko dla pieszych i rowerzystów:
  • Pasterska–Świętochowskiego
  • przy Śluzie Opatowickiej
  • Kuźniki–stadion–brakujące połączenie wzdłuż Ślęzy
  • Maślice–Rędzin
  • w parku Milenijnym – połączenie dwóch części parku
  • nad ujściem Widawy
  • Wzgórze Partyzantów–Podwale.
 • Odnowimy trasy piesze i miejsca spacerowe pomiędzy osiedlami. Na ten cel wydamy blisko 13 milionów złotych. Dopilnujemy rewitalizacji Promenady Krzyckiej – malowniczego, zielonego szlaku wzdłuż nasypu na Krzykach (zwanego Traktem Hugo Richtera). Przedłużymy ją w obu kierunkach, przekształcając w pieszo-rowerową obwodnicę centrum Wrocławia.

Wdrożymy nową jakość parkowania we Wrocławiu

Szczegóły

 • Utwardzimy miejsca parkingowe, szczególnie na podwórkach i poboczach dróg.
 • Będziemy tworzyć parkingi dla motocykli i skuterów.
 • Stworzymy nowe miejsca parkingowe na osiedlach, w tym parkingi wielopoziomowe – zawsze w sąsiedztwie przystanków transportu publicznego.
 • Zadbamy o to, aby każdy inwestor budujący mieszkania oferował wraz z nimi infrastrukturę parkingową
 • Zainwestujemy w kolejnych 40 parkingów Park&Ride.

Zadbamy o istniejące drogi i wybudujemy nowe

Szczegóły

 • Wyremontujemy co najmniej 250 kilometrów wrocławskich ulic, w pierwszej kolejności: Powstańców Śląskich, Gajowicką, Zaporoską, Tęczową, Szpitalną, Kamienną, Pomorską, Komandorską, Zielińskiego, Nowowiejską, Słowiańską, Kościuszki, Poznańską.
 • Wybudujemy nowe ulice:
  • Aleję Wielkiej Wyspy łączącą Krzyki z Biskupinem i Sępolnem
  • północny odcinek Obwodnicy Śródmiejskiej – od Żmigrodzkiej do Sobieskiego
  • obwodnicę Psiego Pola, czyli ul. Nowolitewską
  • ulicę łączącą Jagodno z Wojszycami
  • ul. Tęczową z Góralską, a w dłuższej perspektywie także Szpitalną z pl. Strzegomskim.
 • Rozpoczniemy prace nad tzw. Trasą Czeską, czyli obwodnicą Oporowa z rejonu FAT do Osi Inkubacji.
 • We współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego wesprzemy prace nad ukończeniem Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Zbudujemy we Wrocławiu sprawną i wygodną komunikację zbiorową

Szczegóły

 • Zrealizujemy Wrocławski Program Tramwajowy. Zbudujemy 15 kilometrów tras tramwajowych na: Nowym Dworze, Popowicach, Swojczycach, Ołtaszynie, Jagodnie, Muchoborze Wielkim, Maślicach, Bartoszowicach.
 • Zakupimy 120 nowych niskopodłogowych i klimatyzowanych tramwajów.
 • Zakupimy 220 nowych autobusów.
 • Znacznie poprawimy dostępność komunikacyjną Psiego Pola.
 • Przeprowadzimy audyt torowisk i niezwłocznie wykonamy naprawę wszystkich stwierdzonych usterek.
 • Przebudujemy część torowisk tak, by mogły po nich jeździć autobusy, motocykle i pojazdy uprzywilejowane.
 • Dołożymy się do stworzenia profesjonalnej Kolei Aglomeracyjnej, która uzupełni infrastrukturę transportową Wrocławia i będzie służyła mieszkańcom ościennych gmin i całego Dolnego Śląska.
 • Wybudujemy nowoczesną zajezdnię tramwajową.
 • Uruchomimy autobusową linię okólną łączącą osiedla Wrocławia. Wraz z mieszkańcami i ekspertami przeanalizujemy różne warianty przebiegu tej linii, lokalizacji przystanków oraz zagospodarowania ich otoczenia.

Osiągniemy zakładany wskaźnik udziału transportu niesamochodowego

Szczegóły

Osiągniemy założony we Wrocławskiej Polityce Mobilności wskaźnik udziału transportu niesamochodowego na poziomie do 65%.

kategoriaŚrodowisko

Żyjemy w czasach, w których doceniamy wagę środowiska naturalnego. Wrocław, dzięki swojej wielkości i położeniu nad Odrą, ma pod tym względem uprzywilejowaną pozycję. Właściwe wykorzystanie przyrodniczych wolnych przestrzeni miasta, jego parków i lasów oraz szczególnie rozbudowanej sieci rzecznej może dać nam kolejny impuls rozwojowy. Zadbamy o miejsce dla zieleni w każdym punkcie miasta. Na osiedlach powstaną nowe skwery i trawniki. Wrocław będzie miastem czystym, zielonym i ekologicznym.

Rozwiniemy działania antysmogowe i mające na celu poprawę jakości powietrza

Szczegóły

 • Podtrzymamy wydatki na program KAWKA+. Zakładamy, że w ciągu 10 lat wymienimy wszystkie piece węglowe na wrocławskich osiedlach, szczególnie tych położonych w centrum miasta. Zrobimy wszystko, aby ten plan zrealizować szybciej.
 • Zadbamy o przygotowanie profesjonalnego doradztwa energetycznego i dotrzemy do wszystkich mieszkańców z informacją o ofercie miasta.
 • Poprawimy wskaźniki czystości powietrza: powinniśmy mieć nie więcej, niż 35 dni w roku z przekroczeniami PM10 oraz średnioroczne stężenie PM2,5 poniżej 100% normy.
 • Zdecydowanie postawimy na rozbudowę sieci ciepłowniczej – będziemy podłączać do niej kolejne budynki komunalne.
 • Uruchomimy antysmogowy program edukacyjny, skierowany głównie do mieszkańców, którzy nie mają centralnego ogrzewania.
 • Będziemy inwestować w termomodernizację budynków komunalnych, zwłaszcza w Śródmieściu, Kleczkowie, Przedmieściu Oławskim i Wielkiej Wyspie. Wszystkie gminne budynki publiczne (m. in. żłobki, przedszkola i szkoły) zostaną ocieplone.
 • Wprowadzimy dalsze ograniczenia dla ruchu samochodów ciężarowych po mieście.

Zwiększymy ilość zielony miejsc we Wrocławiu

Szczegóły

 • Zadbamy o miejsce dla zieleni. Utworzymy lub rozbudujemy 42 parki i zieleńce. Zlokalizujemy je m.in. przy ulicach: Avicenny, Zwycięskiej, Kraszewskiego, na Pilczycach, Maślicach i Żernikach. Zieleńce powstaną m.in. przy ulicach: Stawowej, Ślężnej, Żmudzkiej.
 • Utworzymy wielohektarowy zielony Klin Wojszycki na południu Wrocławia.
 • Poprawimy dostępność parku Wschodniego.
 • Będziemy udostępniać kolejne tereny miejskie na rzecz programu WROśnij we WROcław, który popularyzuje sadzenie drzew z okazji narodzin dzieci.
 • Wrócimy do projektu zielonych tętnic miasta.
 • Utworzymy specjalny fundusz dla tych ogródków działkowych, które zdecydują się otworzyć swoje alejki dla wszystkich mieszkańców. Wrocław nie zlikwiduje swoich terenów działkowych. Będą one w specjalny sposób chronione planami zagospodarowania przestrzennego.

Zadbamy o porządek w mieście

Szczegóły

 • Będziemy promować i wspierać budowę estetycznych osłon śmietnikowych, podziemnych kontenerów oraz nową gospodarkę odpadami komunalnymi w mieście. Postawimy na współpracę z organizacjami ekologicznymi i przedsiębiorcami, z którymi wypracujemy efektywne metody zagospodarowywania odpadów i ich recyklingu.
 • Podejmiemy skuteczną walkę z hałasem oraz z zanieczyszczeniami światłem.
 • Będziemy dbać o czystość miasta, w tym o sprawną gospodarkę odpadami, usuwanie graffiti, ograniczanie populacji szczurów.

Włączymy się w rozwój elektromobilności

Szczegóły

 • Utworzymy miejsca parkingowe dedykowane samochodom elektrycznym.
 • Przygotujemy punkty ładowania aut elektrycznych – do 2020 roku chcemy utworzyć co najmniej 210 nowych punktów w całym mieście.
 • Stworzymy pierwszą linią autobusową obsługiwaną przez tabor w pełni elektryczny.

Rozbudujemy system opieki nad zwierzętami

Szczegóły

 • Uruchomimy program szkoleń z dobrego życia w mieście – dla psów i ich właścicieli.
 • Wesprzemy społecznych opiekunów zwierząt, zapewnimy im lepsze warunki działania.
 • Przeznaczymy więcej pieniędzy z budżetu na sterylizowanie bezdomnych psów i kotów.
 • Będziemy tworzyli wybiegi dla psów i kotów z pełną infrastrukturą sanitarną, nie tylko na osiedlach.
 • We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym usprawnimy opiekę nad chorymi zwierzętami dzikimi.

kategoriaPrzestrzeń

Przestrzeń Wrocławia jest jak powierzony nam organizm. Będziemy dbać o każdą jego część, żeby prawidłowo funkcjonował – dzisiaj i w przyszłości. Musimy Wrocław odpowiedzialnie rozwijać, na miarę naszych potrzeb, możliwości i cywilizacyjnych wyzwań, aby w każdej najmniejszej części był przestrzenią przyjazną dla ludzi. Przestrzeń ta musi być wolna od barier i dostępna dla rodziców z dziećmi, z modelowymi rozwiązaniami dla osób z niepełnosprawnościami.

Wprowadzimy nową politykę komunalną

Szczegóły

 • Zdecydowanie zwiększymy liczbę nowo budowanych mieszkań komunalnych. Część z nich będzie w nowych, modelowych domach komunalnych. Konkretne lokalizacje są do przedyskutowania, ale zakładamy, że może to być zarówno centrum, jak i niektóre osiedla (jak Brochów, Psie Pole czy Leśnica). Część nowych mieszkań chcemy przekazywać najlepszym absolwentom naszych uczelni.
 • Rozpoczniemy proces przekształcania należących do gminy pustostanów na mieszkania komunalne.
 • Uruchomimy skuteczny system zamiany mieszkań komunalnych. Skrócimy czas oczekiwania na takie mieszkanie. Damy pierwszeństwo w przydzielaniu lokali komunalnych rodzicom samodzielnie wychowującym dzieci, ofiarom przemocy domowej, rodzinom wielodzietnym.
 • Uruchomimy program pomocowy dla mieszkańców zasobu komunalnego. W jego założeniach zakładamy możliwość częściowego lub warunkowego umorzenia zaległości czynszowych dla osób najuboższych.
 • W urzędzie miejskim scalimy w jednym pionie kompetencje w zakresie polityki mieszkaniowej miasta.
 • Stopniowo będziemy zwiększali nakłady na politykę mieszkaniową, w tym likwidację substandardów mieszkaniowych (remonty częściowe i doraźne).
 • Utworzymy stały program rewitalizacji kamienic. Wyremontujemy, w sposób kompleksowy z przyłączeniami do centralnego ogrzewania, co najmniej 150 kamienic.

Pomożemy w realizacji lokalnych mikroinwestycji na osiedlach

Szczegóły

 • Utworzymy fundusz przeznaczony na inwestycje w małą infrastrukturę osiedlową dla spółdzielni.
 • Zwiększymy budżet inicjatyw lokalnych do 10 milionów złotych.

Chcemy razem z mieszkańcami modelowo planować Wrocław

Szczegóły

 • Wybrane osiedla objęte zostaną programami rozwoju (będzie to połączenie lokalnej strategii z dokumentem planistycznym). Będziemy je sporządzali we współpracy z ekspertami i mieszkańcami. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą musiały być spójne z tymi programami rozwoju.
 • Nowo realizowane osiedla będą musiały uwzględniać wszystkie potrzeby społeczne – np. infrastrukturę edukacyjną, prozdrowotną, handel i usługi czy mieszkania dla osób uboższych.
 • Będziemy walczyli z chaosem przestrzennym, zadbamy o estetyczną atrakcyjność i krajobraz miasta.
 • Chcemy uchwalić MPZP dla jak największej części Wrocławia.
  Będziemy dążyli do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego maksymalnej możliwej powierzchni Wrocławia, nawet 100% miasta, jeśli pozwolą na to przepisy.

Dostosujemy Wrocław, by był miastem bez barier

Szczegóły

 • Będziemy dostosowywać przestrzeń do potrzeb osób słabszych – głównie seniorów, osób z niepełnosprawnościami i dzieci. W tym celu powstanie mapa barier Wrocławia, która pokaże, co i gdzie należy usprawnić, naprawić, stworzyć.
 • Będziemy jeszcze silniej otwierali miasto dla osób z niepełnosprawnościami. Powinny one mieć swobodny dostęp do obiektów publicznych, komercyjnych, sportowych, kulturalnych.
 • Będziemy tworzyli komunalne mieszkania przyjazne osobom z niepełnosprawnościami – i to w różnych częściach Wrocławia.
 • Stworzymy program wzmacniania spójności społecznej.

Zadbamy o podwórka i przestrzeń międzyblokową

Szczegóły

 • Wyremontujemy podwórka na osiedlach okalających centrum: Przedmieściu Odrzańskim, Przedmieściu Oławskim, Ołbinie, Kleczkowie, pl. Grunwaldzkim, Przedmieściu Świdnickim, Księżu Małym, Księżu Dużym, Brochowie.
 • Wyremontujemy istniejące place zabaw, np. plac zabaw we wnętrzu podwórza ul. Sienkiewicza–Minkowskiego–Grunwaldzka–Piastowska, który będzie gotowy w roku 2019.
 • Zainwestujemy w place zabaw, aby dzieci miały przestrzeń do integracji, nawiązywania kontaktów i rekreacji na świeżym powietrzu – przeznaczymy na to dodatkowe środki.

Zrewitalizujemy miejską tkankę

Szczegóły

 • Zrewitalizujemy Wzgórze Partyzantów.
 • Odnowimy nasze osiedlowe agory, miejsca spotkań, serca naszych małych wspólnot, np. pl. Piłsudskiego na wrocławskich Karłowicach.
 • Uruchomimy program rewitalizacji 13 wrocławskich dawnych wsi i 3 miasteczek – m.in. Kowal, Swojczyc, Brochowa, Świniar i Praczy Odrzańskich
 • Załatamy największą dziurę we wrocławskiej tkance komunalnej – zabudujemy pl. Społeczny.

Zadbamy o rozwój osiedlowej przedsiębiorczości

Szczegóły

 • Chcemy tworzyć przestrzeń dla lokalnego rzemiosła i usług. Miasto ma dla takiej aktywności nrzędzia w postaci ulg podatkowych i preferencyjnego czynszu. Dedykujemy im uchwalone przez nas plany przestrzenne.
 • Stworzymy warunki dla powstania małych targowisk, między innymi przy ul. Grochowej. Zmodernizujemy też targowisko przy ul. Skoczylasa w Leśnicy.

 

kategoriaSpołeczeństwo i rodzina

Wrocław będzie wspierać wszystkie inicjatywy społeczne wzmacniające lokalną i międzypokoleniową więź, solidarność oraz poprawiające jakość życia w całym mieście. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, ruchy miejskie, samorządy gospodarcze i inicjatywy mieszkańców będą rzeczywistym partnerem władz i administracji miejskiej przy podejmowaniu decyzji.

Rady osiedli, miejsca spotkań organizacji pożytku publicznego, seniorów, organizacji konsumenckich, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, młodzieży będą przestrzeniami stałej wymiany informacji, opinii i konsultacji.

Zmienimy Wrocław w miasto dobrze zorganizowane. Będziemy budować i wzmacniać międzypokoleniową więź, solidarność i tradycyjną wrocławską wielokulturowość, a także przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu, przemocy domowej, zwłaszcza wobec kobiet, dzieci i seniorów, oraz nietolerancji i dyskryminacji.

Zadbamy o dzieci

Szczegóły

 • Obejmiemy programem profilaktyki dentystycznej wszystkich uczniów w naszych szkołach podstawowych.
 • Zadbamy o opiekę żłobkową, otwierając 2000 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Oznacza to otwarcie kilku nowych żłobków – zarówno miejskich, jak i prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, np. przy ul. Sołtysowickiej, ul. Maxa Berga, ul. Sygnałowej.
 • Rozbudujemy część żłobków, jak np. placówkę na Złotnikach, która zyska 100 nowych miejsc dla maluchów. W sumie będziemy dysponować bazą ponad 7500 miejsc, co pozwoli nam objąć opieką 45% dzieci (dla porównania średnia krajów Unii Europejskiej to 33% dzieci objętych opieką żłobkową).
 • Dokonamy zdecydowanych zmian w zasadach finansowania miejsc żłobkowych – wszyscy zainteresowani będą płacić tyle samo za miejsce w żłobku (niezależnie od tego, czy będzie to placówka miejska, społeczna czy prywatna).
 • Uzupełnimy opiekę przedszkolną, tworząc 2000 nowych miejsc w przedszkolach miejskich i prywatnych z dofinansowaniem z budżetu miasta, m.in. przy SP nr 91, ul. Sempołowskiej, SP nr 28, ul. Okulickiego, SP nr 39, ul. Przedwiośnie.
 • Do końca pierwszej kadencji uruchomimy przynajmniej 5 nowych przedszkoli, zaspokajając w tym zakresie potrzeby mieszkańców.
 • Każde dziecko w wieku przedszkolnym będzie miało, tak jak do tej pory, zapewnioną opiekę, jeśli tylko rodzice zdecydują się wysłać je do przedszkola. Dzięki naszym inwestycjom przedszkola znajdą się bliżej nowych osiedli. Jeśli rząd kolejnymi nierozważnymi reformami zmieni regulacje dotyczące opieki przedszkolnej, to tak pokierujemy naszym programem miejskim, aby wrocławskie rodziny tego nie odczuły.
 • Będziemy przekonywał inwestorów, by tworzyli i prowadzili własne żłobki, przedszkola, punkty opieki zdrowotnej, zwłaszcza poza centrum miasta.

Będziemy wspierać rodziny

Szczegóły

 • Będziemy wspierać tworzenie oraz działanie instytucji i infrastruktury służących kobietom w ciąży, bezpiecznym i komfortowym porodom, swobodnemu korzystaniu z przestrzeni miasta przez matki z najmniejszymi dziećmi. Wprowadzimy program poprawy standardów opieki poporodowej.
 • Będziemy stale rozwijać program wsparcia rodzin wielodzietnych. Zapewnimy atrakcyjne wyprawki dzieciom z ciąż mnogich.
 • Wprowadzimy pakiety badań profilaktycznych w wybranych przychodniach dla poszczególnych grup wiekowych.

Będziemy wspierać seniorów

Szczegóły

 • Wzmocnimy 72 istniejące już kluby seniora, wesprzemy otwarcie nowych.
 • Zwiększymy dostęp do usług dedykowanych seniorom, takich jak:
  • trener senioralny, który zadba o ich kondycję
  • taxi senior
  • wdrażany już projekt „Koperta życia”
  • wesprzemy sieć uniwersytetów trzeciego wieku
  • utworzymy uniwersytety czwartego wieku
  • zadbamy o organizację czasu wolnego
  • przystosujemy obiekty sportowe do potrzeb seniorów
  • poprawimy dostęp do usług geriatrycznych
  • zapewnimy doradztwo zawodowe dla seniorów, którzy będą chcieli pozostać aktywni na rynku pracy
  • uruchomimy program „Złota rączka” jako projekt wspierający potrzeby seniorów w drobnych pracach domowych
  • zapewnimy bezpłatne badania okresowe dla osób powyżej 65 roku życia
 • Utworzymy Wrocławski Fundusz Senioralny – deklarujemy na ten cel przynajmniej 4 miliony złotych rocznie.
 • Uruchomimy pogotowie gerontologiczne. Będziemy wspierać aktywizację zawodową seniorów.
 • Wspomożemy finansowo opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera.
 • Wrocławską opiekę geriatryczną doprowadzimy do standardów porównywalnych z niemieckimi: powinniśmy mieć ok. 2 geriatrów na 100 tysięcy mieszkańców oraz odpowiednią liczbę miejsc w domach opieki społecznej i w domach dziennego pobytu.
 • Zwiększymy liczbę szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia przynajmniej dwukrotnie.
 • Zapewnimy bezpłatne badania okresowe dla osób powyżej 65. roku życia.
 • Uruchomimy sieć osiedlowych punktów wsparcia i aktywności seniorów. Obejmiemy seniorów systemem kompleksowej, spersonalizowanej opieki gerontologicznej i psychogerontologicznej. Wspomożemy rodziny i opiekunów osób starszych.

Atrakcyjne UrbanCard Premium

Szczegóły

Mieszkańcy zameldowani we Wrocławiu będą mogli otrzymać pakiet atrakcyjnych ulg na UrbanCard Premium.

Będziemy wspierać rozwój lokalnych społeczności

Szczegóły

 • Wzmocnimy Wrocławski Budżet Obywatelski.
 • Uzupełnimy ofertę osiedlową o domy kultury i Centra Aktywności Lokalnej. Utworzymy 8 nowych, m.in.: na Osobowicach–Rędzinie, Maślicach, Żernikach, w Świniarach i Nowych Żernikach.
 • Utworzymy klastry aktywności lokalnej. Do 7 już istniejących dołączą wkrótce kolejne: Zajezdnia Dąbie (rozbudowana zajezdnia przy ul. Legnickiej), kamienica przy ul. Nasypowej i klaster na Przedmieściu Oławskim.
 • Będziemy promować i wdrażać podpisaną w 2017 r. przez władze miasta Kartę Różnorodności, która zapobiega dyskryminacji i zapewnia równość szans w miejscu pracy. Wprowadzimy w szkołach specjalne zajęcia antydyskryminacyjne i przeciwdziałające wykluczeniom, w tym specjalny kurs przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i budowania otwartości wobec różnorodności społecznej i kulturowej.

kategoriaEdukacja i Kultura

Aby tak było, prowadzone są działania edukacyjne przekazujące najważniejsze zasady dotyczące ochrony środowiska. Poprzez zabawę, w atrakcyjnej formie dzieci poznają dowiadują się: jak i po co segregować śmieci, jak racjonalnie korzystać z energii oraz, że jadąc do szkoły czasem lepiej wybrać tramwaj lub rower zamiast wsiadać z tatą do auta. Dzięki programom takim jak „Dzieci dla klimatu” czy „Dzieci dla środowiska”, także dorośli mogą się dużo nauczyć.

Docenimy wrocławskich nauczycieli

Szczegóły

 • Zapewnimy ulgi na usługi miejskie i bilety do miejskich instytucji.
 • Rozwiniemy takie programy jak: Wrocław Koduje 2.0. Szkoleniem w ramach takich projektów trzeba objąć kolejnych 500–650 nauczycieli we Wrocławiu.
 • Podniesiemy wysokość dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, w szczególności dla wychowawców klas. Będziemy wspierać rozwój zawodowy wrocławskich nauczycieli.

Rozwiniemy edukację skoncentrowaną na rozwoju ucznia

Szczegóły

 • Będziemy wspierać pozyskiwanie kompetencji wymaganych w zawodach przyszłości.
 • Umożliwimy zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez działania praktyczne, eksperymenty miejskie (np. Szkoła w mieście, Edukacja w miejscach pamięci) oraz wszelkie inicjatywy związane z edukacją obywatelską, prawami człowieka i łączeniem pokoleń oraz wielokulturową historią Wrocławia.
 • Wprowadzimy program edukacji młodych wrocławianek i wrocławian na rzecz tolerancji, otwartości.
 • Będziemy wspierać inicjatywy łączące edukację z rozwojem zawodowym ucznia, by ułatwiać młodym ludziom start na rynku pracy.
 • Rozwiniemy w urzędzie miejskim oraz podległych mu jednostkach i spółkach program praktyk dla studentów, we współpracy z wrocławskimi uczelniami.
 • Dostosujemy infrastrukturę placówek edukacyjnych do potrzeb współczesnej edukacji opartej na technologii cyfrowej oraz nowoczesnych metod pracy z uczniem.
 • Będziemy rozwijać system stypendiów dla zdolnych studentów i uczniów.
 • Zwiększymy nakłady finansowe na zajęcia dodatkowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz na zajęcia pozalekcyjne.
 • Będziemy oceniać jakość pracy szkoły poprzez wyniki egzaminów zewnętrznych i innych badań edukacyjnych (np. wskazujących na edukacyjną wartość dodaną).
 • Będziemy wspierać prowadzenie półkolonii we Wrocławiu. Wszystkie wrocławskie dzieci powinny mieć możliwość skorzystania z miejskich półkolonii podczas wakacji.
 • Będziemy wspierać programy nauki kreatywności w przedszkolach, szkołach i domach kultury.

Pomożemy w rozwoju wrocławskiego środowiska akademickiego

Szczegóły

 • Będziemy wspierać finansowo uczelnie, które wezmą udział w ministerialnym programie Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza, zwłaszcza w rozwoju infrastruktury naukowej istotnej dla wzmocnienia międzynarodowej pozycji uczelni, w tym w:
  • zakupie dostępu do bazy specjalistycznych czasopism i publikacji
  • składaniu szczególnie istotnych wniosków grantowych, wymagających wkładu własnego uczelni poprzez utworzenie funduszu celowego
  • dofinansowaniu kosztów publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych
  • współfinansowaniu staży naukowców za granicą, stypendiów dla naukowców, kierunków studiów z udziałem studentów zagranicznych.
 • Będziemy rozwijali współpracę z uczelniami w obszarze nauk stosowanych, poprzez partnerstwo w projektach, których efekty mogą służyć naszemu miastu.

Będziemy realizować i rozwijać strategię Kultura – Obecna!

Szczegóły

 • Będziemy zabiegać o pełne zrealizowanie programu modernizacji i rozbudowy Opery Wrocławskiej, dokończenie modernizacji Muzeum Archidiecezjalnego oraz o nową siedzibę dla Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Będziemy starać się przywrócić kulturze budynek dawnego kina Lwów.
 • Będziemy wspierać wszelkie działania na rzecz wzmacniania relacji pomiędzy władzami samorządowymi a środowiskiem kulturalnym miasta.
 • Miasto nada ulgi lokalom, które będą organizować występy wrocławskich artystów.
 • Zaproponujemy władzom powiatów i gmin województwa uruchomienie programu uczestnictwa młodzieży szkół średnich z regionu we wrocławskich wydarzeniach kulturalnych.
 • Będziemy wspierali rozwój czytelnictwa w mieście.

kategoriaInnowacje i przedsiębiorczość

Przemysł kreatywny stale się powiększa. Chcemy, aby we Wrocławiu jego znaczenie rosło. Jest on jednym z najważniejszych kanałów promocji i przyciągania do miasta najbardziej kreatywnych twórców i menedżerów. Będziemy wspierać dalszy rozwój stref gospodarczych i inkubatorów przedsiębiorczości, zbrojenie terenów pod aktywności gospodarcze, tworzenie start-upów, parków technologicznych i klastrów.

Pomożemy w rozwoju lokalnego biznesu

Szczegóły

 • Usprawnimy obsługę przedsiębiorców przez urząd miejski.
 • Będziemy wspierać biznesowe wykorzystanie lokalnego designu i wzornictwa przemysłowego.
 • Będziemy wspierać eksport wrocławskich produktów i usług oraz zagraniczne misje gospodarcze wrocławskich firm.
 • Na potrzeby nowych stref przedsiębiorczości będziemy przeznaczać przede wszystkim nieuzbrojone tereny należące do gminy.
 • Stworzymy przynajmniej 3 nowe tereny pod inwestycje i działalność gospodarczą, adresowane głównie do lokalnych przedsiębiorców.
 • Specjalnym nadzorem obejmiemy takie obszary, jak tereny dawnego Pafawagu – a więc miejsca, gdzie mamy szczególnie dużo małych i średnich przedsiębiorstw. W porozumieniu z nimi będziemy wzmacniali te tereny infrastrukturalnie.

Stawiamy na innowację, jako siłę napędową rozwoju Wrocławia

Szczegóły

 • Chcemy, by liczba działających start-upów we Wrocławiu systematycznie rosła. Dlatego będziemy wspierać koła naukowe wrocławskich uczelni oraz innowacyjne projekty tam powstające, a także stworzymy miejsca dla uczelnianych start-upów.
 • Utworzymy nowe tereny inwestycyjne dedykowane biznesowi skupiającemu się na nowych zaawansowanych technologiach.
 • Zapewnimy ulgi w podatku od nieruchomości tym parkom technologicznym i inkubatorom przedsiębiorczości, które przejdą międzynarodowe i rządowe procesy certyfikacji oraz będą przeznaczać swoje zyski na wsparcie lokalnych przedsiębiorstw.
 • Będziemy wspierać prace nad tworzeniem i wprowadzaniem na rynek produktów i usług, które będą przyczyniały się do poprawy jakości naszego życia (np. w zakresie ograniczania smogu czy wspomagania osób starszych), a przy tym będą miały potencjał komercyjny.
 • Uruchomimy Wrocławski Budżet Przedsiębiorczości i Innowacji – z procentu od zysków spółek miejskich.

Stworzymy sieć małych parków technologicznych i terenów inwestycyjnych

Szczegóły

Realizowane tam będą szkolenia z takich technologii, jak Big Data, Internet Rzeczy, 3D, chmura – dedykowane m.in. nauczycielom. W sieci będą m.in. fab laby. Sieć obejmie swoimi programami i działaniami 30 tysięcy osób w 4 lata.

Rozwiniemy administrację 3.0

Szczegóły

 • Wzmocnimy kontrolę władz miasta nad przetwarzanymi przez urząd miejski danymi cyfrowymi.
 • Opracujemy i wdrożymy strategię cyfryzacji Wrocławia
 • Wzmocnimy bezpieczeństwo cyfrowe Wrocławia
 • Będziemy rozwijać lokalną e-administrację tak, by jak najwięcej spraw można było załatwiać przez internet.

kategoriaSport i rekreacja

W planach przestrzennych będą zapewnione miejsca na sport i rekreację. Wrocław będzie wspierać wszystkie inicjatywy społeczne wzmacniające lokalną i międzypokoleniową więź, solidarność oraz poprawiające jakość życia w całym mieście. Stworzymy przyjazną infrastrukturę dla użytkowników wody.

Wyremontujemy albo wybudujmy obiekty sportowe na osiedlach

Szczegóły

 • Stworzymy 4 nowe kompleksy sportowe. Zainwestujemy w renowację i stworzenie nowych boisk i obiektów rekreacyjnych. Najbliższą taką inwestycją, którą oddamy w roku 2019, jest boisko i plac zabaw przy ul. Ełckiej. Pozostałe: na Praczach Odrzańskich, kompleks przy ul. Lotniczej, a także boiska w Leśnicy.
 • Stworzymy 5 nowych osiedlowych hal sportowych dla mieszkańców.
 • Zbudujemy 4 nowe pływalnie, ich dokładne lokalizacje przedyskutujemy z mieszkańcami i uzależnimy od rozwiązań komunikacyjnych, które będą towarzyszyły pracom. Proponowane lokalizacje to: Psie Pole lub rejon Strachocina, Brochów, Gądów i rejon Leśnicy, Stabłowic lub Złotnik.
 • Wyremontujemy istniejące baseny i pływalnie.

 

Ułatwimy korzystanie mieszkańcom z wrocławskich rzek

Szczegóły

 • Otworzymy marinę dedykowaną miłośnikom pływania.
 • Uruchomimy tramwaj wodny.
 • Stworzymy rekreacyjne pętle kajakowe na Niskich Łąkach i wokół Wielkiej Wyspy.
 • Zrewitalizujemy przedwojenne kąpielisko na Niskich Łąkach.
 • Stworzymy kąpieliska: przy ul. Połbina (obok stanicy fundacji Hobbit), w okolicach ul. Wejherowskiej, przy stanicy na Biskupinie, przy porcie węglowym u ujścia Oławy. Utworzymy tam centrum rekreacyjne i kajakowe.
 • Stworzymy 10 slipów dla poprawy rekreacji i bezpieczeństwa (dla wędkarzy, WOPR i Straży Pożarnej), m.in. przy Kładce Zwierzynieckiej, przy stanicy na Biskupinie, na Osobowicach, w okolicach mostu Milenijnego po stronie Popowic, na Strachocinie, na Maślicach.
 • Udostępnimy fosę kajakom, rowerom wodnym, smoczym łodziom – zwłaszcza na odcinku przy Wzgórzu Partyzantów.
 • Stworzymy infrastrukturę dla taksówek rzecznych.

Strategia wrocławskiego sportu

Szczegóły

Zaproponujemy przedsiębiorcom ulgi podatkowe za sponsorowanie sportu.

kategoriaBezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych potrzeb każdego człowieka, dotyczy wszystkich bez względu na płeć czy wiek. Dołożymy starań, by wraz z rozwojem aglomeracji wrocławskiej wzrastał również poziom bezpieczeństwa i jego poczucie wśród mieszkanek i mieszkańców. Wykorzystamy do tego wszystkie możliwe narzędzia, jakimi dysponuje samorząd.

Wprowadzimy program przeciwdziałania przemocy wobec kobiet

Szczegóły

Wprowadzimy program przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, w tym uruchomimy specjalny całodobowy numer dla ofiar przemocy.

Będziemy wspierać Policję

Szczegóły

 • Zwiększymy środki na sfinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Komendę Miejską Policji w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2017‒2020”.
 • Zadbamy o to, by programy przygotowane na następne okresy były adekwatne do zmieniających się potrzeb i odpowiednio finansowane.

Będziemy rozwijać miejski monitoring

Szczegóły

Będziemy rozwijać sieć monitoringu miejskiego, w tym również na osiedlach oddalonych od ścisłego centrum miasta.

Wzmocnimy Straż Miejską Wrocławia

Szczegóły

 • Wprowadzimy program zwiększania bezpieczeństwa na osiedlach, pojawią się na nich nowi strażnicy miejscy.
 • Zadbamy o poprawę bezpieczeństwa dzieci i seniorów.
 • Będziemy rozwijać sieć monitoringu miejskiego oraz zwiększać bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach.
 • Wzmocnimy Straż Miejską Wrocławia, także finansowo.
 • Opracujemy i wdrożymy kilkuletni program działania i rozwoju Straży Miejskiej Wrocławia.
 • Zadbamy o koordynację działań rad osiedli, strażników miejskich i dzielnicowych.

Będziemy wzmacniać służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe

Szczegóły

Będziemy wzmacniać i rozwijać służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo i obronę cywilną, w tym działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego.