wroclaw.pl Urząd Miejski we Wrocławiu – załatwianie spraw Urząd logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 30°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Rady społeczne

Redakcja www.wroclaw.pl,

Rady społeczne we Wrocławiu działają od kilku lat. Jest ich w sumie 24 – w tym 6 nowych, które dopiero zaczynają swoją działalność. Są one powoływane uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami prezydenta Wrocławia. Każda z nich reprezentuje konkretną grupę mieszkańców miasta – np. seniorów, dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, rowerzystów.

Reklama

Rady współpracują z Radą Miejską i prezydentem miasta.

W skład rad wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni miejscy oraz przedstawiciele prezydenta. Nadzór nad nimi sprawują wiceprezydenci Wrocławia: Anna Szarycz, Adam Grehl, Wojciech Adamski, Maciej Bluj oraz skarbnik miejski Marcin Urban.
Jako organ opiniodawczo-doradczy rady nie mają zadań interwencyjnych, są ciałem doradczym. Dzięki radom społecznym mieszkańcy Wrocławia mogą mieć realny wpływ na politykę miasta.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl