wroclaw.pl Urząd Miejski we Wrocławiu – załatwianie spraw
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 13°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Rady społeczne

Rady społeczne we Wrocławiu działają od kilku lat. Jest ich w sumie 24 – w tym 6 nowych, które dopiero zaczynają swoją działalność. Są one powoływane uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami prezydenta Wrocławia. Każda z nich reprezentuje konkretną grupę mieszkańców miasta – np. seniorów, dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, rowerzystów.

Reklama

Rady współpracują z Radą Miejską i prezydentem miasta.

W skład rad wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni miejscy oraz przedstawiciele prezydenta. Nadzór nad nimi sprawują wiceprezydenci Wrocławia: Anna Szarycz, Adam Grehl, Wojciech Adamski, Maciej Bluj oraz skarbnik miejski Marcin Urban.
Jako organ opiniodawczo-doradczy rady nie mają zadań interwencyjnych, są ciałem doradczym. Dzięki radom społecznym mieszkańcy Wrocławia mogą mieć realny wpływ na politykę miasta.

Reklama