Dla mediów

Wydział Komunikacji Społecznej
Sukiennice 9, 50-101 Wrocław

e-mail: biuroprasowe@um.wroc.pl 

Dyrektor Wydziału – Przemysław Gałecki
Zastępca dyrektora Arkadiusz Filipowski  +48 728 489 960

+48 71 777 84 66
+48 71 777 75 49
+48 71 777 87 11
+48 71 777 84 52
+48 71 777 83 88
+ 4871 777 86 28
+48 71 777 86 26

Zdjęcia Wrocławia do pobrania/ Pictures of Wrocław Download Zgłoś uwagę