Facebook

Najnowsze Posty

  W liczbach

  • 5202 Liczba spotkań Prezydenta Wrocławia
  • 92932 Liczba osób, z którymi spotkał się Prezydent Wrocławia
  • 19217 Liczba wydanych "wrocławskich wyprawek"
  • 110 Liczba udzielonych ślubów
  • 120 Dzieci urodzone dzięki wrocławskiemu programowi invitro
  • 423 Liczba odznaczonych małżeństw z długoletnim stażem
  • 362 Liczba zrealizowanych zadań kwartalnych
  • 189000 Liczba uczestników programu „Nasz Wrocław”
  • 40191 Liczba przejazdów "taxi 'senior"

  Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego Wrocławia

  Wrocław, maj 2022

  Szanowni Państwo,

  intensywnie rozpoczęliśmy tydzień we Wrocławiu. Samorządowy Okrągły Stół i poprzedzające go debaty w grupach tematycznych posłużyły spotkaniu w naszym mieście ponad 120 specjalistów z różnych dziedzin, począwszy od wolontariuszy i organizacji pozarządowych, przez m.in. środowiska naukowe, związki zawodowe, przedstawicieli pracodawców czy instytucji międzynarodowych.

  Spotkanie zainicjowali samorządowcy, żeby rozpocząć debatę nad zmianą polskiego prawa i dostosowaniem go do sytuacji, w której znaleźliśmy się w związku z rosyjską wojną w Ukrainie.

  Jak Państwo wiecie, od momentu wznowienia rozpoczętej w 2014 roku wojny i zintensyfikowania działań zbrojnych, granicę ukraińsko-polską przekroczyło ponad 3 mln osób. Większa część z nich zdecydowała się zostać, przynajmniej tymczasowo, w naszym kraju. Kolejne doniesienia mediów, bazujące na wypowiedziach służb wywiadowczych, mówią o dużym prawdopodobieństwie długiego konfliku w Ukrainie, którego koniec trudno dziś przewidzieć. Podobnie też mówi się o rosnących rosyjskich apetytach na zajęcie kolejnych ukraińskich ziem. Jako samorządowcy przygotowujemy się na różne scenariusze.

  Ten, który chcemy realizować jak najszybciej, to wspomniane już reformy części polskiego prawodawstwa – wiedząc, jak ważne jest planowanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów z wyprzedzeniem. Już dzisiaj zastanawiamy się między innymi nad tym, jak będzie wyglądała edukacja po wakacjach, na jakie wyzwania powinni przygotować się pracodawcy, jak skutecznie pomóc organizacjom społecznym zaangażowanym w pomoc potrzebującym. W skrócie – jak pomagać najefektywniej, przy jednoczesnym zachowaniu standardu rozwoju naszych małych wspólnot i naszego kraju. Te ponad 75 dni wiele nas nauczyło, chcemy te lekcje dobrze wykorzystać – także dla dobra Wrocławia.

  Jacek Sutryk Jacek Sutryk Prezydent Wrocławia
  Czytaj więcej