Czerwona strefa we Wrocławiu

Zobacz więcej

Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego Wrocławia październik 2020

Od Prezydenta

Szanowni Państwo,

zwiększyła się dynamika pandemii. Gdy piszę te słowa, nasze miasto zostało ujęte w ogólnopolskiej „strefie żółtej”, która nakłada m.in. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Nie wiem natomiast, w jakiej sytuacji będziemy, gdy otrzymają Państwo do rąk egzemplarz naszego biuletynu.

Niezależnie od tego chciałbym zwrócić uwagę na najistotniejszą, w moim odczuciu, kwestię związaną z tym dziwnym czasem, w którym wszyscy się znaleźliśmy. To czas trudnych wyborów, w którym jednocześnie chcemy chronić zdrowie i życie naszych mieszkańców i zabezpieczyć przyszłość naszych miast poprzez możliwość działania przemysłu i gospodarki. Możemy to zrobić tylko wspólnie, w duchu wzajemnej odpowiedzialności. Nie boję się mówić o tym otwarcie, „przechorowałem” COVID-19, szczęśliwie w bardzo łagodnej formie. Patrzyłem zarazem na wielu, którzy mieli mniej szczęścia i do tej pory borykają się z powikłaniami związanymi z tą chorobą. Mówię tu o ludziach w sile wieku, a wiemy przecież, na jakie ryzyko narażeni są seniorzy.

Szanowni Państwo, do zasłaniania ust i nosa nie powinno nas skłaniać wyłącznie rozporządzenie rządu. Powinna nas do tego przekonywać troska o najbliższych. Osoby negujące istnienie pandemii czy mówiące: „nie boję się choroby”, nie szkodzą tylko samym sobie. Jeśli wirus dotknie ich w stopniu ciężkim – zajmą miejsce w szpitalu. Nawet jeśli będą przechodzili zakażenie bezobjawowo, mogą zarażać innych, którzy będą mieli mniej szczęścia. Widząc ostatnią paradę tzw. pandemiosceptyków we Wrocławiu, miałem wrażenie, że jest to w istocie „parada głupoty” i biorą w niej udział ludzie w najlepszym razie pozbawieni wyobraźni, choć obawiam się, że wielu było także pozbawionych podstawowej empatii. Apeluję do każdego człowieka zdrowego rozsądku – dbajmy o siebie, dbajmy o innych. Zastosujmy się do rządowych zaleceń. Nasze osobiste poglądy czy sympatie polityczne nie mają w tym wypadku żadnego znaczenia.

Moi Kochani – zadbajmy o Wrocław wspólnie.

Jacek Sutryk

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

Czytaj więcej

W liczbach

  • 3427 liczba spotkań Prezydenta Wrocławia
  • 77729 liczba osób, z którymi spotkał się Prezydent Wrocławia
  • 2077 Liczba dzieci na spotkaniach z prezydentem
  • 13619 liczba wydanych "wrocławskich wyprawek"
  • 55 liczba udzielonych ślubów
  • 151 liczba odznaczonych małżeństw z długoletnim stażem
  • 255 Liczba zrealizowanych zadań kwartalnych
  • 80000 Liczba uczestników programu „Nasz Wrocław”
  • 25784 liczba przejazdów "taxi 'senior"

CO? GDZIE? KIEDY?

Kalendarz Prezydenta

26 października 2020

Facebook

Najnowsze Posty