Oczyszczanie miasta w sezonie letnim

,

Od 1 kwietnia służby porządkowe rozpoczęły oczyszczanie jezdni i inne prace związane z oczyszczaniem miasta w sezonie letnim.

Rozpoczęto pozimowe oczyszczanie jezdni. Polega głównie na usunięciu kruszywa i błota z wrocławskich ulic. Kiedy się zakończy, jezdnie, przystanki, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, parkingi, parkingi, przejścia podziemne, zieleńce i tramwajowe torowiska będą oczyszczane z częstotliwością przewidzianą dla sezonu letniego, czyli: 

  • Jezdnie: podstawowy układ komunikacyjny jest oczyszczany z częstotliwością 1-5 razy w tygodniu; pozostałe jezdnie są oczyszczane raz w miesiącu. Okolice Rynku utrzymywane są w stałej czystości
  • Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe oczyszczane są z częstotliwością: 2-3 razy w tygodniu lub są utrzymywane w stałej czystości, a przejścia podziemne wg według dodatkowego harmonogramu prac
  • Ścieżki rowerowe są oczyszczane z częstotliwością raz w miesiącu
  • Przystanki i kosze na odpady są utrzymywane w stałej czystości
  • Parkingi oczyszczane są z częstotliwością raz w tygodniu lub są utrzymywane w stałej czystość
  • Wydzielone torowiska tramwajowe są oczyszczane z częstotliwością: 1-7 razy w tygodniu
  • Zieleńce oczyszczane są z częstotliwością raz w miesiącu,1 -2 razy w tygodniu lub w stałej czystości.

Na przełomie kwietnia i maja będzie przeprowadzone mycie koszy na odpady w pasie drogowym. 

Wzorem poprzednich lat na okres sezonu letniego (od kwietnia do października) na wałach przeciwpowodziowych zostały rozstawione 22 zestawy koszy (4 x 120 l – 1 x zmieszane, 1 x szkło, 2 x tworzywa).  Lokalizacje obejmują Groblę Szczytnicko - Bartoszowicką, Groblę Karłowicko - Rędzińską, okolice ul. Wojciecha z Brudzewa, Sopockiej, Bujwida, Celtyckiej, Ignuta, Wejherowskiej, Osobowice, wał między Kanałem Miejskim a Starą Odrą. 

W związku z przejęciem przez miasto Wzgórza Partyzantów zostało ono interwencyjnie oczyszczone na początku kwietnia.

materiały: Eko System