wroclaw.pl strona główna #InwestycjeWRO

Infolinia 71 777 7777

11°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 19:00

Prezydent Wrocławia - strona główna
wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. #InwestycjeWRO
 3. TAT na Jagodno – Buspas/tramwaj na Jagodno

TAT na Jagodno – Buspas/tramwaj na Jagodno

Buspas/tramwaj na Jagodno UM Wrocławia
Buspas/tramwaj na Jagodno

Mapa z lokalizacją inwestycji

Koszt inwestycji 96 000 000 zł

Powstająca trasa autobusowa na Jagodno zostanie przerobiona na trasę autobusowo-tramwajową. Na długości 2,7 km jednym korytarzem kursować będą autobusy i tramwaje. Ma z tego skorzystać 35,5 tys. mieszkańców, którzy będą mieli 5 min. do przystanku.

Reklama

Informacje o inwestycji:

 • Kategoria inwestycji: Komunikacja zbiorowa
 • Rok zakończenia inwestycji: 2027
 • Stopień wykonania: 8%
 • Wartość inwestycji: 96 000 000 zł
 • Jednostka prowadząca: WI
 • Osiedle: Jagodno
 • Projekt finansowany w ramach WBO: nie

Przy Kajdasza przy pętli będzie parking P+R. Jezdnia autobusowa ma być gotowa w 2025 roku (I etap), torowisko dwa lata później (II etap).

Timeline

 • Trwa budowa 1 etapu
 • Przygotowanie etapu 2
 • Przetarg na projektowanie tramwaju
 • Oddanie 1 etapu
 • Oddanie do użytku Etapu 2

 • 26.02.2024

  Początek trasy autobusowo-tramwajowej na Jagodno już nabiera kształtu. Na ul. Bardzkiej, tuż za skrzyżowaniem z Morwową i Świeradowską, wyraźnie widać korytarz trasy, są już ułożone krawężniki, ale – co najważniejsze – zamknięty został tam już temat podziemnych sieci. Jednak przed wykonawcą jeszcze dużo pracy. Trwają intensywne roboty na dalszym odcinku biegnącym wzdłuż ulicy Buforowej.

 • 26.01.2024

  Czekamy na opublikowanie przez właściwego ministra wytycznych, które umożliwią ogłoszenie przetargu na doprojektowanie linii tramwajowej do budowanego dziś korytarza transportowego.

  W tej sprawie w grudniu Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wysłał obszerny list do Premiera Donalda Tuska, w którym podniósł te kwestie a także szerzej odniósł się do innych potrzeb kolejowych Wrocławia w tym prac na koncepcją wrocławskiego węzła kolejowego.

  Ponadto podczas styczniowej wizyty w Ministerstwie Infrastruktury prezydent rozmawiał o tych kwestiach z dolnośląskim parlamentarzystą o jednocześnie wiceministrem infrastruktury Pawłem Gancarzem. Rozmowa dotyczyła kwestii kolejowych w tym spraw Jagodna oraz drogowych (nowy przebieg A4).

  O sprawach tych panowie rozmawiali także podczas rewizyty ministra Gancarza w ubiegły piątek we wrocławskim Ratuszu.
  Zaplanowane jest wkrótce kolejne spotkanie prezydenta Jacka Sutryka z kierownictwem resortu infrastruktury.
  Już teraz wykonawca przystosowuje odwodnienie liniowe pod torowisko, buduje fundamenty pod słupy trakcyjne. Tam, gdzie jest sygnalizacja świetlna, od razu będziemy stawiać słupy trakcyjne.

 • 21.12.2023

  Prezydent apeluje do premiera Tuska o rozwiązanie dwóch kwestii.

  • Po pierwsze, wpisanie przebudowy wrocławskiego węzła kolejowego na listę inwestycji priorytetowych, których realizacja jest przewidziana w najbliższych latach.
  • Po drugie - zmianę przepisów w taki sposób, aby została uregulowana kwestia skrzyżowania torów tramwajowych z kolejowymi.

  Priorytetem dla Wrocławia jest kompleksowa przebudowa wrocławskiego węzła kolejowego wraz z docelową przebudową większości przecięć kolejowo-drogowych na bezkolizyjne. Jednak chcemy być przygotowani się na różne okoliczności. Jeśli działania PKP PLK zakończą się fiaskiem lub odsuną się w nieokreśloną przyszłość, to chcemy mieć alternatywne rozwiązanie.
  prezydent Jacek Sutryk na sesji Rady Miejskiej Wrocławia

 • 09.10.2023

  Rozpoczynają się prace przy budowie wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej na Jagodno.
  To kolejna wielka inwestycja Wrocławia. W 2025 roku mają tędy pojechać wydzieloną trasą autobusy, a w przyszłości chcemy by jeździły tędy również tramwaje. Żeby było to możliwe państwo polskie musi uregulować przepisy związane z przecinaniem się linii kolejowej i tramwajowej.

  Przyglądamy się także planom PKP związanymi z budową kolejnego toru na towarowej obwodnicy Wrocławia. Otworzy to możliwości w sprawie Jagodna. To jednak przynajmniej kilkuletnia perspektywa projektowa, a my planujemy działać szybciej.
  Nasza nowa TAT będzie miała ok. 2,7 kilometra długości. Po drodze zaprojektowano 5 par przystanków.
  Powstaną na wysokości cmentarza przy ul. Bardzkiej (tu wykonawca rozpoczyna prace), ul. Terenowej, ul. Konduktorskiej, ul. Malinowskiego/Lutosławskiego (tu powstanie dodatkowy lewoskręt z Buforowej w kierunku ul. Lutosławskiego), ul. Kopycińskiego. Nowy przystanek wybudowany zostanie także za ul. Świeradowską w kierunku Jagodna. Pętla będzie przy ul. Kajdasza.

  Obok wybudujemy park and ride dla kilkadziesiąt aut oraz zadaszony parking dla rowerów.
  Trasa pozwoli jak najszybciej poprawić układ komunikacyjny Jagodna i przyspieszyć dojazd do centrum. Wybudujemy korytarz, którym będą mogły poruszać się autobusy, a docelowo chcemy, aby mógł tamtędy pojechać również tramwaj.
  Geometrycznie trasa jest przystosowana do ułożenia w przeszłości w śladzie torowiska tramwajowego. Zostały zachowane rezerwy na słupy i kable trakcyjne, łuki trasy są odpowiednio dostosowane również do łuków torowiska, perony przystankowe będą spełniać normy zarówno dla autobusów, jak i tramwajów, podbudowa pod korytarz będzie już częściowo betonowa przygotowana pod obciążenia tramwajami.
  Inwestycja kosztuje nas ponad 42 miliony złotych. Pieniądze na nią pochodzą m.in. z Polskiego Ładu.

 • 17.04.2023

  Na Jagodno komunikacja miejska pojedzie wydzielonym pasem! Podpisaliśmy umowę z wykonawcą na budowę wydzielonej trasy od ul. Bardzkiej, przez ul. Buforową do nowej pętli planowanej przy ul. Kajdasza.

  To kolejna wielka inwestycja komunikacyjna Wrocławia. Pozwoli jak najszybciej poprawić układ komunikacyjny Jagodna i przyspieszyć dojazd do centrum. Wybudujemy korytarz, którym będą mogły poruszać się autobusy, a docelowo chcemy, aby mógł tamtędy pojechać również tramwaj. Inwestycja jest współfinansowana z Polskiego Ładu. Jej koszt to 42 679 770 zł. Dofinansowanie to 40 545 781,50 zł.
  Jednocześnie trwają rozmowy z PKP w sprawie przecięcia linii kolejowej i przyszłej trasy tramwajowej.

  Trasa będzie miała ok. 2,7 kilometra długości. Po drodze będziemy mieli 5 par przystanków. Powstaną na wysokości cmentarza przy ul. Bardzkiej, ul. Terenowej, ul. Konduktorskiej, ul. Malinowskiego/Lutosławskiego, ul. Kopycińskiego. Nowy przystanek wybudujemy także za ul. Świeradowską w kierunku Jagodna. Pętla powstanie przy ul. Kajdasza. Obok wybudujemy park and ride dla 57 aut ( 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami) oraz zadaszony parking dla rowerów.


  Trasa będzie przebiegać pozostawioną rezerwą terenową na tę inwestycję. Wykorzystany zostanie przejazd pod wiaduktem kolejowym, który został przebudowany i przystosowany do takiej obsługi komunikacyjnej podczas prac prowadzonych wcześniej przy przebudowie ulicy Buforowej.
  W ramach zadania wykonawca na dwóch skrzyżowaniach doda również relacje skrętne dla kierowców, wybuduje odwodnienie nowej trasy autobusowej oraz oświetlenie. Przygotuje nowe nasadzenia zieleni.

  Inwestycja ma już projekt budowlany. Geometrycznie jest przystosowana do ułożenia w przeszłości w śladzie torowiska tramwajowego.

  Zostały zachowane rezerwy na słupy i kable trakcyjne, łuki trasy są odpowiednio dostosowane również do łuków torowiska, perony przystankowe będą spełniać normy zarówno dla autobusów, jak i tramwajów, podbudowa pod buspas będzie już częściowo betonowa przygotowana pod obciążenia tramwajami. W ramach zadania wykonawca najpierw musi przygotować projekty wykonawcze, a następnie będzie mógł przystąpić do prac budowlanych. Zadanie powinno zostać zrealizowane w 24 miesiące.

 • 01.02.2023

  Rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno. Koszt to ponad 42,6 mln zł.

  Wybrana firma będzie miała od momentu podpisania umowy - 24 miesiące na przygotowanie projektu wykonawczego oraz realizację zadania. Umowę z wykonawcą będziemy mogli podpisać po zakończeniu procedury zamówień publicznych. Inwestycja jest współfinansowana z Polskiego Ładu.

  Trasa będzie miała 2,7 km długości. Jego początek planujemy na ul. Bardzkiej, a pętlę przy ul. Kajdasza. Po drodze będziemy mieli 5 par przystanków. Powstaną na wysokości cmentarza, ul. Terenowej, ul. Konduktorskiej, ul. Malinowskiego/Lutosławskiego, ul. Kopycińskiego. Nowy przystanek wybudujemy także za ulicą Świeradowską w kierunku Jagodna.

  Inwestycja jest zaprojektowana tak, aby w tym śladzie trasy autobusowej można było ułożyć w przyszłości torowisko tramwajowej.

  W projekcie zachowane zostały rezerwy pod kable trakcyjne czy słupy, łuki są odpowiednio wyprofilowane, perony przystankowe będą spełniać potrzebne normy, podbudowa pod trasę będzie żelbetowa przygotowana na obciążenia tramwajami 

  W ramach tej inwestycji przy ul. Kajdasza planowany jest park and ride na 57 aut (3 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami). Powstanie także zadaszona wiata z parkingiem rowerowym.

  Wykonawcą jest Pro-Tra Building.

 • 30.05.2022

  Pierwszy etap realizacji budowy trasy komunikacji zbiorowej (trasa autobusowa) naJagodno we wrocławskim Programie Tramwajowym 2.0

  "Brak możliwości podjęcia przez PKP PLK obecnie wiążących rozstrzygnięć dla miejsca przecięcia linii 285 z torami tramwajowymi nie powinno przesądzać o wstrzymaniu działań miasta w zakresie uruchomienia szybkiej komunikacji zbiorowej na osiedle. Dlatego też projektujemy etap przejściowy budowy trasy – czyli budowę jezdni busowej, w śladzie przyszłego torowiska – dla szybszej poprawy jakości obsługi komunikacją zbiorową".

  Zobacz raport

 • 01.05.2022

  Urząd Miejski otrzymał wstępną promesę od Banku Gospodarstwa Krajowego (rządowy Program Inwestycji Strategicznych) w sprawie dofinansowania budowy trasy autobusowej na Jagodno.

  „Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu. (...) Zostali Państwo zakwalifikowani przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej (...) do kwoty 65 mln”.

 • 28.04.2022

  Prezydent Wrocławia pyta Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o sposób alokacji środków europejskich dla transportu publicznego.

  Obecnie mamy zaawansowane procesy przygotowawcze dla trzech nowych kierunków rozwoju transportu tramwajowego. (...) Budowa wydzielonej trasy komunikacji zbiorowej na osiedle Jagodno o wartości około 70 mln zł - etap 1. - inwestycja zintegrowana z parkingiem P&R, B&R. (...) Istnieje realna obawa, iż obecna alokacja przeznaczona w programie FEnIKS na transport publiczny wynosząca 1,75 mld euro może okazać się niewystarczająca w skali całego kraju.
  prezydent Jacek Sutryk

 • 20.04.2022

  Rozstrzygnięto nabór projektów do rządowego programu Kolej Plus. Odbudowa drugiego toru linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Główny – Kobierzyce trafiła na listę rezerwową.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl