wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

29°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 12:55

wroclaw.pl strona główna

Reklama

 1. wroclaw.pl
 2. Zielony Wrocław
 3. Aktualności
 4. Dotacja na montaż Odnawialnych Źródeł Energii

Dotacja na montaż OZE we Wrocławiu. Od 1 lipca 2024 r. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego na budowę instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej oraz systemów magazynujących energię. Mieszkańcy Wrocławia mogą zdobyć od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Sprawdźcie, jak złożyć wniosek.

Reklama

Dofinansowanie na Odnawialne Źródła Energii 

Trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do wytwarzania energii oraz jej magazynowania.

Dotacją objęty jest zakup i montaż instalacji wytwarzających energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe nieruchomości, w postaci:

 • mikroinstalacji fotowoltaicznych,
 • mikroinstalacji wiatrowych,
 • mikroinstalacji hybrydowych łączących w sobie mikroinstalacje fotowoltaiczne i wiatrowe

oraz zakup i montaż magazynów energii służących kumulowaniu energii elektrycznej wytworzonej w tych mikroinstalacjach.

Program ma zachęcić jak największą liczbę osób do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej, które przynoszą nie tylko korzyści materialne poprzez znaczne oszczędności, ale przede wszystkim korzyści środowiskowe w kontekście zmian klimatycznych, które wszyscy dostrzegamy. Dlatego liczymy, że spotka się on z dużym zainteresowaniem ze strony naszych mieszkańców i wiele osób skorzysta z dofinansowania. Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Małgorzata Demianowicz, dyrektorka Wydziału Środowiska UMW

Dotacja nawet do 12,5 tys. złotych

Na pokrycie wydatków poniesionych w związku zakupem i instalacją OZE udzielana jest dotacja w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

 • 7 500,00 zł dla mikroinstalacji fotowoltaicznych bądź wiatrowych;
 • 12 500,00 zł dla mikroinstalacji hybrydowych łączących w sobie mikroinstalacje fotowoltaiczne i wiatrowe;
 • 8 000,00 zł dla magazynu energii.

Ważne:

 • wszelkie prace i koszty związane z inwestycją mogą zostać rozpoczęte dopiero po  podpisaniu umowy dotacyjnej;
 • wnioskodawcą może być osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości mieszkalnej;
 • stan prawny nieruchomości musi być uregulowany (brak np. toczących się postępowań spadkowych);
 • do podpisania umowy zobowiązani są wszyscy współwłaściciele nieruchomości; możliwe jest wskazanie osoby, która będzie reprezentowała ich w postępowaniu o przyznanie dotacji, na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego na obowiązującym druku;
 • wykonanie zadania i złożenie kompletnego wniosku o rozliczenie musi nastąpić w  terminie określonym w umowie, lecz nie później niż do 31 października roku kalendarzowego, w którym podpisano umowę dotacyjną;
 • dotacja nie przysługuje na nieruchomość mieszkalną oddaną do użytku po 2021 roku;
 • wypłata dotacji nastąpi po weryfikacji poprawności złożonego rozliczenia i potwierdzeniu wykonanych prac.

OZE. Jak złożyć wniosek o udzielenie dotacji?

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą od 15 stycznia do 30 września danego roku kalendarzowego (w 2024 roku od 1 lipca do 30 września).

Formularze dokumentów niezbędnych do wystąpienia o udzielenie i rozliczenie dotacji na montaż instalacji OZE można znaleźć pod poniższym artykułem. Są także dostępne na stronie BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz w Centrum Obsługi Mieszkańca V przy ul. Hubskiej 8-16.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Centrach Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego Wrocławia, w szczególności w:

 • Centrum Obsługi Mieszkańca V, ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław
 • lub przesyłać listownie do Urzędu Miejskiego Wrocławia, w szczególności na adres: Wydział Środowiska, Urząd Miejski Wrocławia, ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław.
 • przesyłać drogą elektroniczną na wyznaczoną skrzynkę podawczą Urzędu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Adres skrytki UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP

Niezbędne dokumenty dot. programu dotacji na montaż odnawialnych źródeł energii oraz szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

Podstawa prawna

Uchwała Nr LXXX/2095/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2024 r. w  sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania polegające na instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej oraz systemów magazynujących energię elektryczną.

Podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Od 1 lipca nowe zasady i wyższe dopłaty

Od 1 lipca 2024 r. można także otrzymać wyższą dotację na podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Jej kwoty zostały zwiększone – wnioskodawca będzie mógł otrzymać 80 procent poniesionych i udokumentowanych kosztów, maksymalnie do 6 000 zł dla osób fizycznych (zamiast 2 000 zł) i 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych. Zmian jest jednak więcej. Szczegóły znajdziecie tutaj.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl