Lokalny Program Osłonowy wkrótce ruszy we Wrocławiu

,

We wrześniu we Wrocławiu zostanie uruchomiony Lokalny Program Osłonowy – element wprowadzonego pod koniec 2017 r. Wrocławskiego Programu Antysmogowego. Nowy projekt w ramach walki ze smogiem ma zachęcać do wymiany pieców, poprzez wsparcie dla osób ponoszących wyższe koszty opłat za ogrzewanie systemami niskoemisyjnymi.

Lokalny Program Osłonowy to propozycja władz miasta przeznaczona dla mieszkańców, którzy zdecydują się wymienić swoje piece oraz spełnią odpowiednie kryteria. Dzięki udziałowi w programie wrocławianie uzyskają wparcie na podwyższone koszty ogrzewania. Osoby mieszkające samotnie oraz znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji finansowej mogą otrzymać nawet ponad 4 tys. złotych dopłaty rocznie.

– Program osłonowy to kolejna obietnica, którą realizujemy w ramach walki ze smogiem. Mam nadzieję, że dzięki tego typu programom z roku na rok we Wrocławiu będziemy oddychać coraz czystszym powietrzem – podkreśla Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia.

Prezentacja o Lokalnym Programie Osłonowym i Wrocłaskim Programie Antysmogowym (PDF)

Kto może skorzystać z pomocy?

Stopniowo do 2028 r. we Wrocławiu będzie wprowadzany zakaz stosowania kotłów i pieców wykorzystujących paliwa stałe. Wyjątkiem będą jedynie obszary pozbawione dostępu do sieci ciepłowniczych i gazowych. W związku z wymianą pieców na systemy niskoemisyjne i związanym z tym wzrostem kosztów, część mieszkańców będzie mogła skorzystać ze wsparcie w ramach Lokalnego Programu Osłonowego.

Więcej o Wrocławskim Programie Antysmogowym przeczytasz tutaj.

Pomoc będzie dotyczyła lokali, w których nie wcześniej, niż dnia 1 stycznia 2018 r. przeprowadzono wymianę pieców. Dodatkowo chętni muszą spełnić kryterium dochodowe oraz dotyczące powierzchni lokalu.

Obecnie kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł, natomiast na osobę w rodzinie 514 złotych. Pomoc finansową w ramach Lokalnego Programu Osłonowego otrzymamy, jeżeli nasze dochody miesięczne nie przekraczają 550% (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego) oraz 500% (gospodarstwo wieloosobowe) kryterium dochodowego. Dochód osób samotnie mieszkających nie może więc przekraczać 3487 zł netto. Z kolei dochód na osobę w rodzinie 2570 zł netto.

O założeniach LPO opowiedział Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, fot. UMW

Drugim kryterium branym pod uwagę będzie powierzchnia lokalu. Jednak osoby najbiedniejsze, ze znacznym orzeczeniem niepełnosprawności, poruszające się na wózku, oraz takie, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju otrzymają pełną kwotę dofinansowania, niezależnie od wielkości mieszkania.

– To, co wyróżnia nasz program spośród tych w innych miastach to fakt, że osoby z niepełnosprawnościami, oraz rodziny w których orzeczono niepełnosprawność, nie będą objęte warunkami dotyczącymi powierzchni mieszkań – wyjaśnia Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Jak skorzystać z pomocy?

Wysokość dopłaty do kosztów ogrzewania będzie zależna od dochodu danego gospodarstwa domowego i będzie rosła proporcjonalnie do zmniejszającego się dochodu. Wysokość dopłaty będzie również zależna od rodzaju zastosowanego ogrzewania niskoemisyjnego oraz powierzchni lokalu.

Pomoc, dla mieszkańców przyznawana będzie dwa razy w roku kalendarzowym (raz na półrocze)
w formie zasiłku celowego na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej.

Warunkiem skorzystania z programu będzie złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Pomoc będzie przyznawana w formie decyzji administracyjnej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Następnie środki w ramach dopłaty będą bezpośrednio przekazywane dostawcy źródła ciepła.

Start programu w drugiej połowie 2018 r.

Uchwała dotycząca Lokalnego Programu Osłonowego zostanie teraz poddana konsultacjom społecznym, które potrwają do 18 czerwca 2018 r. Sam program ma ruszyć w drugiej połowie 2018 roku.

– Zależy nam na tym, żeby program ruszył jeszcze przed okresem grzewczym – mówi Jacek Sutryk i dodaje: – Program przewidujemy na ten moment na najbliższe pięć lat. Zakładamy, że w tym roku zrealizujemy ok. 500 wniosków, w każdym kolejnym roku było by to kolejne tysiąc wniosków. Dla miasta w skali pięciu lat na program może zostać przeznaczonych ok. 16,5 mln złotych. Co ważne jest on przeznaczony nie tylko dla osób najuboższych, gdyż mogą wziąć w nim udział także mieszkańcy ze średnią sytuacją materialną.

Prognozowana liczba wniosków i kwoty przeznaczone w ramach LPO w latach 2018-2023.

– To krok w dobrym kierunku. Bardzo się cieszę, że nasi eksperci również brali udział w konsultacjach w procesie tworzenia Lokalnego Programu Osłonowego. Założenia wrocławskiego programu są bardziej ambitne niż tych funkcjonujących w Krakowie czy w Warszawie – dodaje Krzysztof Smolnicki, przedstawiciel Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.

W ramach programu dofinansowującego wymianę pieców w latach 2018-2023 może zostać wymienionych 15 tysięcy pieców, w tym od 2 do 3 tysięcy pieców rocznie.