Dofinansowanie programów ekologicznych

zdjęcie ilustracyjne

Istnieje możliwość dofinansowania programów ekologicznych realizowanych przez placówki oświatowe prowadzone przez gminę Wrocław, w okresie III-XII 2018 r.

Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie programu jest złożenie wniosku, uzupełnionego według załączonego wzoru (zał. nr 2).

Wnioski należy składać w sekretariacie Biura Ochrony Przyrody i Klimatu ul. Świdnicka 53, pok. 101, w terminie do 9 lutego 2018 r.

Nowe zasady dofinansowania

Nowe zasady dofinansowania, wzory wniosku i sprawozdania zawarte są w załącznikach poniżej i zostały również przesłane w formie elektronicznej na adresy wszystkich placówek oświatowych, prowadzonych przez gminę Wrocław .

Szczegółowych informacji udziela: Izabela Wójcik, 71 777 86 21, izabela.wojcik@um.wroc.pl