Zła jakość powietrza we Wrocławiu

, ,

W środę, 14 lutego według danych z godziny 13.00, jakość powietrza we Wrocławiu jest zła.

Pył zawieszony PM10 oraz pył zawieszony PM2,5 mogą powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.

Zanieczyszczenia pochodzące z pieców i małych kotłowni. Dym, jako efekt spalania materiałów niskiej jakości, zawiera do 95% rakotwórczego benzo[a]pirenu oraz pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5. Za złą jakość powietrza odpowiadają też pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia).

Wrażliwe grupy ludności

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Pył zawieszony PM10

Środki ostrożności

W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Pył zawieszony PM2,5

Środki ostrożności

Zaleca się unikania przebywania na dworze, unikania wietrzenia pomieszczeń, zrezygnowanie z aktywności fizycznej na powietrzu. Zalecenia te kierowane są  do wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i chorych, kobiet w ciąży i małych dzieci.  

Jak odczytywać monitoring powietrza – poradnik

Wysokie stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu, jest efektem podwyższonej emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych (indywidualne kotły grzewcze, kominki, itp), spadku temperatury, przy jednoczesnym słabym wietrze i braku opadów.

Jakość powietrza we Wrocławiu

Według prognozy IMGW-PIB prędkość wiatru w dniach od 8 do 11 lutego będzie słaba i umiarkowana na całym obszarze Polski (z wyłączeniem Karpat i rejonów podgórskich), zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami prognozowane są słabe opady deszczu. Takie warunki meteorologiczne, mogą  skutkować utrzymywaniem się wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza.

Sprawdź co Wrocław robi dla czystszego powietrza - serwis specjalny