Zła jakość powietrza we Wrocławiu

,

W poniedziałek, 5 marca, według danych z godziny 7.00, jakość powietrza we Wrocławiu jest zła.

Osoby narażone na ryzyko (osoby starsze, dzieci, kobiety w ciąży, chorzy) powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna je ograniczyć, nie zalecane są aktywności na zewnątrz.

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

UWAGA! Interpretacja wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10

Informujemy, że stężenia pyłu PM10 mierzone na automatycznych stacjach monitoringu to 1-godzinowe wartości chwilowe.

Do oceny zanieczyszczenia powietrza można odnosić jedynie stężenia 24-godzinne, policzone po zakończeniu doby.

Bardzo wysokie stężenia 1-godzinowe pyłu PM10 należy traktować jako ostrzeżenie o złej jakości powietrza w danej chwili dnia.

Przekroczenia pyłów

Pył zawieszony PM10 oraz pył zawieszony PM2,5 mogą powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.

Zanieczyszczenia pochodzące z pieców i małych kotłowni. Dym, jako efekt spalania materiałów niskiej jakości, zawiera do 95% rakotwórczego benzo[a]pirenu oraz pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5. Za złą jakość powietrza odpowiadają też pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia).

Wrażliwe grupy ludności

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Pył zawieszony PM10

Środki ostrożności

W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Pył zawieszony PM2,5

Środki ostrożności

Zaleca się unikania przebywania na dworze, unikania wietrzenia pomieszczeń, zrezygnowanie z aktywności fizycznej na powietrzu. Zalecenia te kierowane są  do wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i chorych, kobiet w ciąży i małych dzieci.  

Jak odczytywać monitoring powietrza – poradnik

Wysokie stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu, jest efektem podwyższonej emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych (indywidualne kotły grzewcze, kominki, itp), spadku temperatury, przy jednoczesnym słabym wietrze i braku opadów.

Jakość powietrza we Wrocławiu

Według prognozy IMGW-PIB prędkość wiatru w dniach od 8 do 11 lutego będzie słaba i umiarkowana na całym obszarze Polski (z wyłączeniem Karpat i rejonów podgórskich), zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami prognozowane są słabe opady deszczu. Takie warunki meteorologiczne, mogą  skutkować utrzymywaniem się wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza.

Sprawdź co Wrocław robi dla czystszego powietrza - serwis specjalny