12 milionów złotych na zazielenienie Wrocławia

,

Wrocław znalazł się w gronie laureatów prestiżowego projektu „Horizon 2020”. Projekt dotyczy łagodzenia skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych poprzez wprowadzanie zielonych stref np. parków kieszonkowych.

We Wrocławiu, w ramach nagrodzonego projektu, powstaną eksperymentalne rozwiązania w części Ołbina, w dzielnicy z intensywną zabudową śródmiejską. I tak ulica Daszyńskiego i Prusa stworzy „zieloną Ulicę”, a w jej sąsiedztwie (rejon ulic Nowowiejskiej i Jedności Narodowej) powstaną parki kieszonkowe z zielonymi ścianami. Na ten cel miasto właśnie otrzymało 12 milionów złotych.

Konkurs realizowany był w systemie dwuetapowym z uwagi na „wielkość” projektów, czyli wysokość dofinansowania. Do pierwszego etapu zgłosiło się 45 projektów z całej Europy. Z nich do drugiego zakwalifikowano 13. Ostatecznie tylko cztery programy otrzymały dofinansowanie.

Wrocławski projekt został przedstawiony w aplikacji o tytuł Zielonej Stolicy Europy, jako jedno z planowanych działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu. - Wygrana w konkursie Horizon 2020 jest dla Komisji Europejskiej dowodem wiarygodności Wrocławia co do planów przedstawianych w aplikacji -  mówi Lech Filipiak z departamentu nieruchomości i eksploatacji Urzędu Miejskiego.

W skład konsorcjum projektowego weszło 23 partnerów z 9 państw. Projekt ma 3 liderów – Manchester, Walencję oraz Wrocław. We Wrocławiu program realizują: gmina, Uniwersytet Przyrodniczy i ARAW.

Wszystkie miasta uczestniczące w projekcie doświadczyły problemów i sytuacji kryzysowych  związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, które nasilają się z powodu postępujących zmian klimatu. W obszarach zwartej zabudowy w ich obliczu potrzebne są inteligentne i przyjazne działania. Dlatego poszukuje się rozwiązań systemowych, efektywnych ekonomicznie, uwzględniając aspekty w których trzeba będzie robić coraz więcej przy mniejszej ilości dostępnych zasobów.

W stworzeniu zielonej strefy na Ołbinie mają być zaangażowani mieszkańcy. Do tej pory poprzez naszą stronę, mogli zgłaszać propozycje lokalizacji. W ciągu miesiąca napłynęło ich 129. Z nich zostało wyłonionych 7 miejsc na parki kieszonkowe i trasa, która zostanie zamieniona w zieloną ulicę.

W drugim etapie mieszkańcy mają brać udział w projektowaniu mikrozieleni. Powstaną grupy projektowe składające się z przedstawicieli specjalistów z różnych dziedzin, architektów krajobrazu, urbanistów, naukowców środowiska, socjologów i właśnie mieszkańców.

W trzecim etapie projektu nazwanym dziedzictwo, chodzi o to, aby mieszkańcy opiekowali się powstałą zielenią, dbali o nią i czuli się za nią odpowiedzialni.