Zasady dofinansowania wyjazdów ekologicznych

zdjęcie ilustracyjne

Istnieje możliwość dofinansowania wyjazdów na zajęcia ekologiczne studyjne lub warsztatowe, realizowane przez placówki oświatowe prowadzone przez gminę Wrocław w okresie III-XII 2018 r.

Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie wyjazdu jest złożenie wniosku, uzupełnionego według załączonego wzoru (zał. nr 2).

Wnioski należy składać w sekretariacie Biura Ochrony Przyrody i Klimatu ul. Świdnicka 53, pok. 101, w terminie do 9 lutego 2018 r.

Nowe zasady dofinansowania, wzory wniosku i sprawozdania zawarte są w załącznikach do niniejszego pisma i zostaną Państwu przesłane w formie elektronicznej na adres placówki. Wymienione dokumenty dostępne są również na stronie miejskiej: www.wroclaw.pl/srodowisko/edukacja

Szczegółowych informacji udziela: Izabela Wójcik, 71 777 86 21, izabela.wojcik@um.wroc.pl