Jakość powietrza

Jakość powietrza to dzisiaj jeden z najbardziej palących problemów cywilizacyjnych, a zabiegi o jej poprawę stanowią bardzo istotne wyzwanie dla współczesnego świata.

Naukowcy używając terminu „jakość powietrza”, biorą pod uwagę skład chemiczny powietrza na wysokości około dwóch metrów nad poziomem gruntu. Przede wszystkim analizowana jest zawartość w powietrzu substancji szkodliwych, a w przypadku związków stale obecnych w powietrzu – ich poziom, którego przekroczenie może być szkodliwe.

Wrocław podejmuje szereg działań, które mają zminimalizować skutki wpływu szkodliwego powietrza na nasze zdrowie, m.in:

  • został przyjęty Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (2014-2020) – to dokument, który mówi o zmniejszeniu w mieście emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń oraz zwiększeniu korzystania z odnawialnych źródeł energii,
  • miasto proponuje ulgi dla właścicieli nieruchomości, którzy zdecydują się zazielenić ściany lub dachy budynków,
  • straż miejska powołała ekopatrole, które są skoncentrowane na działaniach związanych z ochroną środowiska,
  • KAWKA: to program dopłat dla mieszkańców decydujących się na zmianę ogrzewania z węglowego na proekologiczne,
  • Wrocław sukcesywnie wynienia flotę komunikacji miejskiej. W tej chwili ponad 200 autobusów spełnia najbardziej wygórowane normy spalania EURO 5 i EURO 6. Blisko 90 tramwajów oszczędza energię, oddając jej nadmiar do sieci.