Zielona Strefa

Zgłoś propozycję nowego przedsięwzięcia

zdjęcie ilustracyjne

Zaniedbane podwórko może być niewielkim, kieszonkowym parkiem, a elewacja kamienicy zmieni się w zieloną ścianę pełną roślin – by tak się stało, trzeba zgłosić propozycję do projektu Zielona Strefa.

Propozycje może zgłosić każdy mieszkaniec Wrocławia, ale muszą one dotyczyć obszaru w rejonie ulic: Jedności Narodowej, Nowowiejskiej, Wyszyńskiego, Sienkiewicza, Wybrzeża Wyspiańskiego i okolic placu Grunwaldzkiego można zgłosić: zaniedbane podwórko, które może stać się niewielkim parkiem, elewację kamienicy, która stanie się zieloną ścianą, lub ulicę, przy której posadzone zostaną nowe rośliny.

– Niewielki park to tzw. park kieszonkowy – tłumaczy Małgorzata Bartyna-Zielińska z Biura Zarządzania Projektami UM Wrocławia. – To świetny pomysł na zagospodarowanie nieużytków, przestrzeni pomiędzy budynkami, we wnętrzach kwartałów, pustych przestrzeni po wyburzeniach. A jednocześnie to bardzo dobry sposób na wprowadzenie zieleni do zabudowy, często z możliwością uprawy ziół, oraz stworzenie miejsca, gdzie można odpocząć i spędzić wolny czas.

Park kieszonkowy, zielona ściana i ulica

Zielona Strefa to pilotażowy projekt zgłoszony w ramach unijnego programu „Horizon 2020”. Uczestniczą w nim europejskie miasta zrzeszone w konsorcja. W pierwszym etapie było 40 konsorcjów, w skład których wchodziło średnio po 6 miast europejskich. W czerwcu 2016 r. do drugiego etapu przeszło 13 konsorcjów, wśród nich Wrocław. Z tej grupy pod koniec roku Komisja Unii Europejskiej wybierze zwycięskie miasta.

– Celem projektu jest przystosowanie miasta do zmian klimatu między innymi poprzez stworzenie katalogu demonstracyjnych rozwiązań zapewniających schronienie przed upałem, lokalne obniżenie temperatury, umożliwiających wykorzystanie wód opadowych. Te przykładowe rozwiązania to właśnie parki kieszonkowe, zielone ściany i ulice – wyjaśnia Joanna Kiernicka-Allavena z Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia.  

– Komisja oceniająca wnioski zwraca uwagę na  zaangażowanie mieszkańców. Dlatego ważne jest, by jak najwięcej swoich propozycji zgłosili wrocławianie – dodaje Małgorzata Bartyna-Zielińska.

Pomysły należy przesyłać do 31 lipca za pośrednictwem przygotowanego poniżej formularza. Z tej puli przedstawiciele miasta wybiorą 8-9 projektów w Śródmieściu.

Propozycje nie oznaczają realizacji, ale miasto je wykorzysta

Wybrane przez miasto propozycje będą zrealizowane, gdy Wrocław znajdzie się w grupie finalistów programu „Horizon 2020”. Planuje się, że na początku 2017 r. odbędą się konsultacje i rozmowy z mieszkańcami na tematach konkretnych realizacji, a jesienią 2017 r. pierwsze prace projektowe będą wykonane. Miasto chce wykorzystać zaangażowanie mieszkańców i nawet, jeżeli Wrocław nie będzie mógł liczyć na unijne dofinansowanie zgłoszonych projektów, to miasto będzie starało się realizować projekt w mniejszym zakresie.

Granice obszaru wyznaczonego do projektu znajdują się na mapce załączonej poniżej

W związku z tym prosimy mieszkańców i osoby, które chcą zaangażować się w projekt, o wskazanie swoich propozycji terenów, na których powinny ich zdaniem powstać parki kieszonkowe, zielone ściany i aleje.

Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone, oto wybrane obszary: