Autobus nr 245 we Wrocławiu - przystanki i przesiadki

Autobus nr 245 we Wrocławiu - przystanki i przesiadki
Rozkład obowiązuje od: 2020-12-29

245

Autobus nocny normalny

PRACZE ODRZAŃSKIEBIEŃKOWICE

BIEŃKOWICEPRACZE ODRZAŃSKIE

TrasaPrzystanekPrzesiadkiTrasaPrzystanekPrzesiadki
BrodzkaPRACZE ODRZAŃSKIEZiemniaczanaBIEŃKOWICE
BrodzkaPRACZE ODRZAŃSKIEZiemniaczanaArabska
StabłowickaPRACZE ODRZAŃSKIE (Stacja kolejowa)MościckiegoZiemniaczana
StabłowickaSTABŁOWICKA (Ośrodek zdrowia)MościckiegoBROCHÓW
GłównaGłównaChińskaChińska
GłównaWełnianaMościckiegoBROCHÓW (Stacja kolejowa)
GłównaChwałkowskaMościckiegoTopolowa
MaślickaJędrzejowskaMościckiegoWiaduktowa
MaślickaBrodzkaGazowaGazowa
MaślickaKoziaTarnogajskaTARNOGAJ
MaślickaPółnocnaTarnogajskaKlimasa
MaślickaMaślicka (Staw)Armii KrajowejTransbud
MaślickaMaślice Małe (Brodnicka)BardzkaBardzka
MaślickaRędzińska (Cmentarz)HubskaKamienna
MaślickaMaślicka (Osiedle)HubskaPrudnicka
PilczyckaSTADION WROCŁAW (Królewiecka)GlinianaGajowa
PilczyckaDworskaPetrusewiczaPETRUSEWICZA
GwareckaGórniczaBorowskaDWORZEC AUTOBUSOWY
DokerskaKOZANÓW (Dokerska)PeronowaDWORZEC GŁÓWNY
KozanowskaKOZANÓWKołłątajaWzgórze Partyzantów
KozanowskaDzielnaKazimierza Wlk.GALERIA DOMINIKAŃSKA
KozanowskaWiślańskaKazimierza Wlk.Świdnicka
KozanowskaKolistaKazimierza Wlk.Rynek
PopowickaWejherowskaLegnickaPL. JANA PAWŁA II
PopowickaRysiaZachodniaInowrocławska
PopowickaPopowiceZachodniaSzczepin
GnieźnieńskaPOPOWICE (Stacja kolejowa)PoznańskaLITOMSKA (ZUS)
ŚcinawskaŚcinawskaDługaDługa
ZachodniaSzczepinDługaDŁUGA (Politechnika)
ZachodniaInowrocławskaStarogroblowaPOPOWICE (Stacja kolejowa)
RybackaPl. SOLIDARNOŚCIPopowickaPopowice
LegnickaPL. JANA PAWŁA IIPopowickaRysia
Kazimierza Wlk.RynekPopowickaWejherowska
Kazimierza Wlk.ŚwidnickaKozanowskaKolista
Piotra SkargiGALERIA DOMINIKAŃSKAKozanowskaWiślańska
Piotra SkargiWzgórze PartyzantówKozanowskaDzielna
KołłątajaDWORZEC GŁÓWNYKozanowskaKOZANÓW
PeronowaDWORZEC GŁÓWNYDokerskaKOZANÓW (Dokerska)
ŚlężnaDWORZEC AUTOBUSOWYPilczyckaGórnicza
GlinianaDyrekcyjnaPilczyckaDworska
BorowskaBorowskaPilczyckaSTADION WROCŁAW (Królewiecka)
PetrusewiczaPETRUSEWICZAMaślickaMaślicka (Osiedle)
GlinianaJoannitówMaślickaRędzińska (Cmentarz)
GlinianaGajowaMaślickaMaślice Małe (Brodnicka)
HubskaPrudnickaMaślickaŚliwowa
BardzkaKamiennaMaślickaMaślicka (Staw)
Armii KrajowejBardzkaMaślickaPółnocna
Armii KrajowejNyskaMaślickaKozia
Armii KrajowejTransbudMaślickaBrodzka
TarnogajskaKlimasaMaślickaJędrzejowska
GazowaTARNOGAJGłównaChwałkowska
GazowaGazowaGłównaWełniana
MościckiegoWiaduktowaStabłowickaGłówna
MościckiegoTopolowaStabłowickaSTABŁOWICKA (Ośrodek zdrowia)
SemaforowaBROCHÓW (Stacja kolejowa)StabłowickaStabłowicka
CentralnaChińskaStabłowickaPRACZE ODRZAŃSKIE (Stacja kolejowa)
ChińskaBROCHÓWBrodzkaPRACZE ODRZAŃSKIE
MościckiegoZiemniaczana
ZiemniaczanaArabska
ZiemniaczanaBIEŃKOWICE

Dodatkowe połączenia linii: 245(zjazdy do zajezdni, dojazdy z zajezdni, itp.)

GAJ - pętlaBROCHÓW

TrasaPrzystanekPrzesiadki
ŚwieradowskaGAJ - pętla
MorwowaMorwowa
GazowaZłotostocka
GazowaTARNOGAJ
GazowaGazowa
MościckiegoWiaduktowa
MościckiegoTopolowa
SemaforowaBROCHÓW (Stacja kolejowa)
CentralnaChińska
ChińskaBROCHÓW

BIEŃKOWICEZajezdnia Obornicka

TrasaPrzystanekPrzesiadki
ZiemniaczanaBIEŃKOWICE
ZiemniaczanaArabska
MościckiegoZiemniaczana
MościckiegoBROCHÓW
ChińskaChińska
MościckiegoBROCHÓW (Stacja kolejowa)
MościckiegoTopolowa
MościckiegoWiaduktowa
GazowaGazowa
TarnogajskaTARNOGAJ
TarnogajskaKlimasa
Armii KrajowejTransbud
BardzkaBardzka
HubskaKamienna
HubskaPrudnicka
GlinianaGajowa
PetrusewiczaPETRUSEWICZA
BorowskaDWORZEC AUTOBUSOWY
PeronowaDWORZEC GŁÓWNY
KołłątajaWzgórze Partyzantów
Kazimierza Wlk.GALERIA DOMINIKAŃSKA
Kazimierza Wlk.Świdnicka
Kazimierza Wlk.Rynek
LegnickaPL. JANA PAWŁA II
ZachodniaInowrocławska
ZachodniaSzczepin
PoznańskaLITOMSKA (ZUS)
DługaDługa
DługaDŁUGA (Politechnika)
StarogroblowaPOPOWICE (Stacja kolejowa)
PopowickaPopowice
PopowickaRysia
PopowickaWejherowska
MilenijnaHala Orbita
most Milenijnymost Milenijny
ObornickaObornicka (Obwodnica)
ObornickaIrysowa
ObornickaZajezdnia Obornicka

BROCHÓWZajezdnia Obornicka

TrasaPrzystanekPrzesiadki
ChińskaBROCHÓW
ChińskaChińska
MościckiegoBROCHÓW (Stacja kolejowa)
MościckiegoTopolowa
MościckiegoWiaduktowa
GazowaGazowa
TarnogajskaTARNOGAJ
TarnogajskaKlimasa
Armii KrajowejTransbud
BardzkaBardzka
HubskaKamienna
HubskaPrudnicka
GlinianaGajowa
GlinianaJoannitów
BorowskaDWORZEC AUTOBUSOWY
PeronowaDWORZEC GŁÓWNY
KołłątajaWzgórze Partyzantów
Kazimierza Wlk.GALERIA DOMINIKAŃSKA
Kazimierza Wlk.Świdnicka
Kazimierza Wlk.Rynek
PomorskaPomorska
PomorskaPL. STASZICA
ReymontaKleczkowska
Osobowickamost Osobowicki
OsobowickaSerbska (C.K. Agora)
ŁużyckaŁużycka
BezpiecznaRóżanka
ObornickaBezpieczna
ObornickaPaprotna
ObornickaZajezdnia Obornicka


Zgłoś błąd w rozkładach jazdy.


Zgłoś uwagę