Autobus nr 245 we Wrocławiu - przystanki i przesiadki

Autobus nr 245 we Wrocławiu - przystanki i przesiadki
Rozkład obowiązuje od: 2022-01-29

245

Autobus nocny normalny

PRACZE ODRZAŃSKIEBIEŃKOWICE

BIEŃKOWICEPRACZE ODRZAŃSKIE

TrasaPrzystanekPrzesiadkiTrasaPrzystanekPrzesiadki
BrodzkaPRACZE ODRZAŃSKIEZiemniaczanaBIEŃKOWICE
BrodzkaPRACZE ODRZAŃSKIEZiemniaczanaArabska
StabłowickaPRACZE ODRZAŃSKIE (Stacja kolejowa)MościckiegoZiemniaczana
StabłowickaSTABŁOWICKA (Ośrodek zdrowia)MościckiegoBROCHÓW
GłównaGłównaChińskaChińska
GłównaWełnianaMościckiegoBROCHÓW (Stacja kolejowa)
GłównaChwałkowskaMościckiegoTopolowa
MaślickaJędrzejowskaMościckiegoWiaduktowa
MaślickaBrodzkaGazowaGazowa
MaślickaKoziaTarnogajskaTARNOGAJ
MaślickaPółnocnaTarnogajskaKlimasa
MaślickaMaślicka (Staw)Armii KrajowejTransbud
MaślickaMaślice Małe (Brodnicka)BardzkaBardzka
MaślickaRędzińska (Cmentarz)HubskaKamienna
MaślickaMaślicka (Osiedle)HubskaPrudnicka
PilczyckaSTADION WROCŁAW (Królewiecka)GlinianaGajowa
PilczyckaDworskaPetrusewiczaPETRUSEWICZA
GwareckaGórniczaBorowskaDWORZEC AUTOBUSOWY
DokerskaKOZANÓW (Dokerska)PeronowaDWORZEC GŁÓWNY
KozanowskaKOZANÓWKołłątajaWzgórze Partyzantów
KozanowskaDzielnaKazimierza Wlk.GALERIA DOMINIKAŃSKA
KozanowskaWiślańskaKazimierza Wlk.Świdnicka
KozanowskaKolistaKazimierza Wlk.Rynek
PopowickaWejherowskaLegnickaPL. JANA PAWŁA II
PopowickaRysiaZachodniaInowrocławska
PopowickaPopowiceZachodniaSzczepin
StarogroblowaPOPOWICE (Stacja kolejowa)PoznańskaLITOMSKA (ZUS)
DługaDŁUGA (Politechnika)DługaPoznańska
PoznańskaPoznańskaDługaDŁUGA (Politechnika)
ZachodniaSzczepinStarogroblowaPOPOWICE (Stacja kolejowa)
ZachodniaInowrocławskaPopowickaPopowice
RybackaPL. SOLIDARNOŚCIPopowickaRysia
LegnickaPL. JANA PAWŁA IIPopowickaWejherowska
Kazimierza Wlk.RynekKozanowskaKolista
Kazimierza Wlk.ŚwidnickaKozanowskaWiślańska
Piotra SkargiGALERIA DOMINIKAŃSKAKozanowskaDzielna
Piotra SkargiWzgórze PartyzantówKozanowskaKOZANÓW
KołłątajaDWORZEC GŁÓWNYDokerskaKOZANÓW (Dokerska)
PeronowaDWORZEC GŁÓWNYPilczyckaGórnicza
ŚlężnaDWORZEC AUTOBUSOWYPilczyckaDworska
GlinianaDyrekcyjnaPilczyckaSTADION WROCŁAW (Królewiecka)
BorowskaBorowskaMaślickaMaślicka (Osiedle)
PetrusewiczaPETRUSEWICZAMaślickaRędzińska (Cmentarz)
GlinianaJoannitówMaślickaMaślice Małe (Brodnicka)
GlinianaGajowaMaślickaŚliwowa
HubskaPrudnickaMaślickaMaślicka (Staw)
BardzkaKamiennaMaślickaPółnocna
Armii KrajowejBardzkaMaślickaKozia
Armii KrajowejNyskaMaślickaBrodzka
Armii KrajowejTransbudMaślickaJędrzejowska
TarnogajskaKlimasaGłównaChwałkowska
GazowaTARNOGAJGłównaWełniana
GazowaGazowaStabłowickaGłówna
MościckiegoWiaduktowaStabłowickaSTABŁOWICKA (Ośrodek zdrowia)
MościckiegoTopolowaStabłowickaStabłowicka
SemaforowaBROCHÓW (Stacja kolejowa)StabłowickaPRACZE ODRZAŃSKIE (Stacja kolejowa)
CentralnaChińskaBrodzkaPRACZE ODRZAŃSKIE
ChińskaBROCHÓW
MościckiegoZiemniaczana
ZiemniaczanaArabska
ZiemniaczanaBIEŃKOWICE

Dodatkowe połączenia linii: 245(zjazdy do zajezdni, dojazdy z zajezdni, itp.)

GAJ - pętlaBROCHÓW

TrasaPrzystanekPrzesiadki
ŚwieradowskaGAJ - pętla
MorwowaMorwowa
GazowaZłotostocka
GazowaTARNOGAJ
GazowaGazowa
MościckiegoWiaduktowa
MościckiegoTopolowa
SemaforowaBROCHÓW (Stacja kolejowa)
CentralnaChińska
ChińskaBROCHÓW

BIEŃKOWICEZajezdnia Obornicka

TrasaPrzystanekPrzesiadki
ZiemniaczanaBIEŃKOWICE
ZiemniaczanaArabska
MościckiegoZiemniaczana
MościckiegoBROCHÓW
ChińskaChińska
MościckiegoBROCHÓW (Stacja kolejowa)
MościckiegoTopolowa
MościckiegoWiaduktowa
GazowaGazowa
TarnogajskaTARNOGAJ
TarnogajskaKlimasa
Armii KrajowejTransbud
BardzkaBardzka
HubskaKamienna
HubskaPrudnicka
GlinianaGajowa
PetrusewiczaPETRUSEWICZA
BorowskaDWORZEC AUTOBUSOWY
PeronowaDWORZEC GŁÓWNY
KołłątajaWzgórze Partyzantów
Kazimierza Wlk.GALERIA DOMINIKAŃSKA
Kazimierza Wlk.Świdnicka
Kazimierza Wlk.Rynek
LegnickaPL. JANA PAWŁA II
ZachodniaInowrocławska
ZachodniaSzczepin
PoznańskaLITOMSKA (ZUS)
DługaPoznańska
DługaDŁUGA (Politechnika)
StarogroblowaPOPOWICE (Stacja kolejowa)
PopowickaPopowice
PopowickaRysia
PopowickaWejherowska
MilenijnaHala Orbita
most Milenijnymost Milenijny
ObornickaObornicka (Obwodnica)
ObornickaIrysowa
ObornickaZajezdnia Obornicka

BROCHÓWZajezdnia Obornicka

TrasaPrzystanekPrzesiadki
ChińskaBROCHÓW
ChińskaChińska
MościckiegoBROCHÓW (Stacja kolejowa)
MościckiegoTopolowa
MościckiegoWiaduktowa
GazowaGazowa
TarnogajskaTARNOGAJ
TarnogajskaKlimasa
Armii KrajowejTransbud
BardzkaBardzka
HubskaKamienna
HubskaPrudnicka
GlinianaGajowa
GlinianaJoannitów
BorowskaDWORZEC AUTOBUSOWY
PeronowaDWORZEC GŁÓWNY
KołłątajaWzgórze Partyzantów
Kazimierza Wlk.GALERIA DOMINIKAŃSKA
Kazimierza Wlk.Świdnicka
Kazimierza Wlk.Rynek
DrobneraDubois
ChrobregoPaulińska
pl. StaszicaDWORZEC NADODRZE
pl. StaszicaPL. STASZICA
ReymontaKleczkowska
Osobowickamost Osobowicki
OsobowickaSerbska (C.K. Agora)
ŁużyckaŁużycka
BezpiecznaRóżanka
ObornickaBezpieczna
ObornickaPaprotna
ObornickaZajezdnia Obornicka


Zgłoś błąd w rozkładach jazdy.


Zgłoś uwagę