Oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Jak odmawiać"

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Jak odmawiać"

Organizatorzy zapraszają na oprowadzanie kuratorskie po wystawie Jak odmawiać w galerii SiC! BWA Wrocław, która jest zorganizowana w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii TIFF Festival 2018.

Spotkanie poprowadzi kuratorki Iwona Kałuża i Patrycja Ścisłowska oraz dyrektor artystyczny festiwalu Maciej Bujko.

O wystawie:

To podobno zdolność do efektywnej współpracy pozwoliła homo sapiens przejąć kontrolę nad światem. Rodzimy się w zastanym porządku społecznym i kulturowym – życie wśród ludzi wymaga codziennie potwierdzanej zgody na akceptację norm, praw, obyczajów. Musimy współpracować, bo tak jest łatwiej i bezpieczniej. Bo wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności to w większości same korzyści dla wszystkich uczestniczących w życiu społecznym.

Dlaczego zatem odmawiamy współpracy? Co na niej tracimy i co zyskujemy idąc swoją drogą? Czy niezgoda zawsze jest niepożądana? Czy ci, którzy odcięli się, pozostaną na zawsze na marginesie czy też zaczną współpracować budując alternatywną wspólnotę? Odmawiać można na wiele sposobów. Rzadko wybieramy opcję „wszystko albo nic”. Czasami niezgoda na współpracę to po prostu nieoglądanie telewizji lub skasowanie kont z serwisów społecznościowych. Innym razem ograniczenie konsumpcji, nieodbieranie telefonu lub zwolnienie się z pracy. Niekiedy też to zupełne wycofanie się, znalezienie nowego domu i nowych przyjaciół.

artyści: Franciszek Buchner, Czarny Latawiec, Kamila Dąbrowska & Inha Makayeva, Jeremy Deller/Rapid Respond Unit, Mirek Kaźmierczak, Hubert Kostkiewicz, Małgorzata Ławrynowicz, Adam Martyniak & Karolina Włodek & Michał Mejnartowicz / Warstwy (subprojekt Wykwitu), Wojciech Mazan, Iain McKell, Maciej Pisuk, Paweł Starzec, Sebastian Strzelecki, Agata Wnuk & Ola Kamińska

kuratorzy: Iwona Kałuża, Krzysztof Pacholak, Patrycja Ścisłowska.

Lokalizacja

galeria SIC! BWA Wrocław

Pl. Kościuszki 9/10, 50-028 Wrocław

Komentarze