Visiting Professors: Masami Okamoto

Visiting Professors: Masami Okamoto

Tegoroczna edycja programu Visiting Professors rozpoczęła się wizytą prof. Masami Okamoto z Toyota Technological Institute (Nagoya)  – światowej sławy chemika, wymienianego w gronie kandydatów do Nagrody Nobla,  zajmującego się m.in. nanokompozytami polimerowymi,  inżynierią tkankową kości oraz medycyną regeneracyjną.  Prof. Okamoto jest gościem Politechniki Wrocławskiej. Wygłosi kilka wykładów otwartych dla publiczności.

Plan wizyty:

  • 19 marca, godz. 9.15 - „Introduction. Introduction to Polymeric Nanocomposites" – wykład (bud. A-3,  sala 216),
  • 20 marca, godz. 14.00 - „A Fecund Imagination" – wykład.  Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Politechniki Wrocławskiej (bud. D-20, sala D),
  • 21 marca, godz. 9.15 - „Recent Progress on the design and application of bionanocomposites. New Opportunities for Drug Delivery System of Natural Clay Allophane" – wykład (bud. A-3,  sala 216),
  • 22 marca, godz. 9.15 - „Biopolymercomposite scaffolds. Polymeric Scaffolds and Its Application for Cancer Therapy" – wykład (bud. A-3,  sala 216),
  • 23 marca, godz. 9.15 - „Future and trend in regenerative medicine. Biocomposites composed of Natural Rubber Latex and Living Tissue" – wykład (bud. A-3, sala 216).

Profesor Masami Okamoto

uzyskał stopień doktora w 1994 roku w Tokyo Institute of Technology u profesora Takashi Inoue, staż podoktorski odbył w instytucie  National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST, Kyushu), po czym rozpoczął pracę w Toyota Technological Institute w Nagoya.

Jego zainteresowania naukowe obejmują: otrzymywanie bio - oraz nanokompozytów polimerowych, inżynierię tkankową kości, medycynę regeneracyjną, przerzuty komórek rakowych, rakowe komórki macierzyste, a także przejście epitelialno-mezenchymalne.

Dorobek naukowy profesora Okamoto obejmuje ponad 150 publikacji w recenzowanych czasopismach międzynarodowych, około 15tyś cytowań, współczynnik Hirscha h=44.

Podczas swojej kariery prof. Okamoto pracował w Politecnico di Torino (visiting professor 2011-2012). Jest on także laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. CERI (2014), jego artykuły, wystąpienia konferencyjne były wielokrotnie nagradzane m.in. przez „Polymer Processing Society” (best paper award, 2009), Thomson Scientific Research Fronts Award (2004), „Polymer Processing Society MORLAND LAMBDA” (2005), Publons Per Review Awards (2017), Jako recenzent, profesor Masami Okamoto należy do grona najlepszych w dziedzinie Material Science (top 1%).

Od 2016 roku prof. Masami Okamoto jest rozpatrywany jako kandydat do Nagrody Nobla w dziedzinie Chemii.

Lokalizacja

Wrocław - różne lokalizacje wg programu dnia

 Wrocław

Komentarze