GDS ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO [Relacja spotkania 28.10.2013]

Grupy Dialogu Społecznego ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO.

28 października 2013, godz. 10.00 – 12.00, Stowarzyszenie Tratwa / Zajezdnia – ulica Legnicka 65

W dniu 28 października 2013 r. w godz. od 10.00 do 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia Tratwa – Pracownia Projektów Międzykulturowych Zajezdnia odbyło  się drugie spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO.

 W spotkaniu biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych / podmiotów tworzących grupę:

 1. Stowarzyszenie Tratwa
 2. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 3. Fundacja In Posterum
 4. Stowarzyszenie Europejski Instytut Demokracji
 5. Fundacja Umbrella
 6. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego  Wrocławia

Spotkanie poprowadził: Robert Drogoś – Stowarzyszenie Tratwa.

Cele spotkania:

Diagnoza problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji we Wrocławiu, ustalenie potrzeb i pierwszych zadań do pracy w ramach GDS.

Poruszane problemy. Najważniejsze tematy:

 1. Wkłady własne do projektów.
 2. Współpraca NGO z biznesem. Rola Urzędu Miejskiego w tym aspekcie – pośrednictwo, gwarancje.
 3. Ustalenie koordynatorów tematów w ramach grupy. Generalna uwaga - Propozycja wypracowania formuły wspólnego opracowywania i zbierania uwag prawnych i przenoszenia ich wyżej – Departament Pożytku Publicznego MPiPS, Unia Metropolii Polskich.

Aspekty prawne odnoszące się do funkcjonowania NGO - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Przedstawienie zmian prawnych w nowej propozycji ustawy o pomocy społecznej – zmiany komplikują działania i aktywność organizacji, mnożą wymagania, podnoszą koszty (agencje usług socjalnych, certyfikacje i szkolenia, wymóg zatrudniania pracowników socjalnych).

 Aspekty finansowe i księgowe funkcjonowania NGO – Fundacja Umbrella.

Propozycje zmian w działaniu generatora ofert UM Wrocławia, np. kwestie sprawozdawcze.

Odsetki na rachunkach bankowych NGO – jak odróżnić środki  własne od projektowych. Temat subkont.

Niekwalifikowane koszty realizowania zadania.

Rozliczanie mediów na przełomie roku. Nadpłaty, niedopłaty, faktury korygujące.

Zmiany i pomoc dla organizacji w kwestiach prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO – Stowarzyszenie Tratwa.

Elastyczne formy budżetowania i rozliczania (wielokrotne aneksy).

Temat – "Gminny Fundusz Pożyczkowy" – współpraca z biznesem, poręczenia, gwarancje, rekomendacje, pośrednictwo Gminy. 

 1. Włączenie organizacji do aktywnej polityki społecznej miasta – szerokie informowanie o konsultacjach
 2. Kontynuacja projektów, przejmowanie zadań przez Gminę Wrocław

Na tym spotkanie zakończono.

Sporządził: Rafał Florczak (BWO)

Wrocław - 05.12.2013

Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  propozycja i zaproszenie do dialogu wystosowana przez UM Wrocławia / Rzecznika ds Dialogu Społecznego. Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale tez rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.