Wrocławski Budżet Obywatelski: definicja

Budżet obywatelski - to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.

Historia budżetów obywatelskich sięga swoimi korzeniami lat '80. Pierwszy raz narzędzie takie zostało zastosowane w mieście Porto Alegre (Brazylia). Obecnie taka forma partycypacji stosowana jest w wielu krajach na całym świecie. Choć tematyka budżetów obywatelskich została wielokrotnie opisana przez naukowców, nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący model. Wszystko zależy od tego, w jakim celu się go wprowadza i jakim celom ma służyć. Wrocławski Budżet Obywatelski jest od 2019 r. regulowany Art. 5a ustawy o samorządzie gminnym oraz  uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z 13.09.2018 r. nr LXII/1440/18

Wrocławski Budżet Obywatelski (WBO) jest projektem nastawionym przede wszystkim na aktywizację mieszkańców. Urząd Miejski Wrocławia, dając mieszkańcom możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach, liczy na to, że:

  • wzmocni wśród wrocławian postawy obywatelskie i współodpowiedzialność za miasto,
  • pokaże mieszkańcom Wrocławia mechanizmy funkcjonowania miasta,
  • lepiej pozna potrzeby wrocławian.


We Wrocławiu w roku 2013 zrealizowano pilotaż budżetu obywatelskiego. Na jego podstawie, biorąc pod uwagę liczne głosy mieszkańców, wypracowane zostały zasady, które stanowiły podstawy projektu realizowanego w roku 2014. Ten proces polegający na współuczestnictwie mieszkańców w zarządzaniu miastem trwa a jego efektem są kolejne edycje WBO.

Wrocławski budżet obywatelski ma za zadanie pobudzać do aktywności mieszkańców i w oparciu o ich zaangażowanie budować społeczeństwo obywatelskie i wzmacniać dialog pomiędzy wszystkimi stronami biorącym udział w projekcie. Razem z Funduszem Osiedlowym i Mikrograntami, WBO składa się na budżet partycypacyjny Wrocławia.