GDS ds. pomocy społecznej [Zaproszenie na spotkanie 14.10.2013]

W spotkaniach biorą udział przedstawiciele  pozarządowych organizacji  pomocowych, Banku Żywnosci we Wrocławiu, pracownicy MOPSu oraz Biura ds. Współpracy z Organizacjami  UM Wrocławia. Celem naszych spotkań jest poprawa efektywności pomocy społecznej we Wrocławiu poprzez wymianę doświadczeń, wspólną dyskusję, wdrażanie konkretnych rozwiązań.

Zapraszamy Państwa na  kolejne spotkanie zespołu ds. poprawy efektywności pomocy społecznej we Wrocławiu (w ramach Grup Dialogu Społecznego).

W spotkaniach biorą udział przedstawiciele  pozarządowych organizacji  pomocowych, Banku Żywnosci we Wrocławiu, pracownicy MOPSu oraz Biura ds. Współpracy z Organizacjami  UM Wrocławia. Celem naszych spotkań jest poprawa efektywności pomocy społecznej we Wrocławiu poprzez wymianę doświadczeń, wspólną dyskusję, wdrażanie konkretnych rozwiązań.