GDS ds. wrocławskiej polityki mobilności [Zaproszenie na spotkanie 26.02.2014]

Do wiadomości wrocławskich organizacji pozarządowych:

Serdecznie zapraszamy na inauguracyjne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. wrocławskiej polityki mobilności

Zaproszenie, kierujemy do wrocławskich organizacji, zwłaszcza tych, które swoje działania koncentrują na rzecz harmonijnego rozwoju Wrocławia (przestrzennego, infrastrukturalnego) oraz komunikacji miejskiej (zróżnicowanie, sprawność, efektywność).

Termin: środa, 26 lutego 2014, w godz. 11.00 – 13.00

Miejsce: sala konferencyjna Sektor 3, ul. Legnicka 65.

Lokalizacja - http://www.sektor3.wroclaw.pl/kontakt/

Idea, cel spotkania:

Co to jest polityka zrównoważonej mobilności?

Jak zachęcić mieszkańców do przemieszczania się po mieście komunikacją zbiorową, rowerem lub pieszo ?

Nad czym warto  w tym zakresie ”pracować”, co rozwijać ?

Prezentacja założeń dokumentu uchwalonego przez Radę Miejską Wrocławia – Wrocławska Polityka Mobilności. Diagnoza największych wyzwań, wskazanie celów, dyskusja poświęcona przyszłości i kierunkom rozwoju transportu we Wrocławiu.

Docelowo: rozwiązywanie konkretnych problemów poprzez pracę w zespole / zespołach roboczych (organizacje - urzędnicy), tworzenie dobrych wzorców i praktyk działania.

W spotkaniu weźmie udział Marek Żabiński – zastępca dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia Urzędu Miejskiego

Krótko o polityce mobilności:

Wrocławska polityka mobilności jest kluczowym dokumentem kierunkowym odnoszącym się do zjawisk związanych z mobilnością, sposobami korzystnego jej kształtowania oraz rozwiązywaniem problemów transportowych. Jest elementem strategii rozwojowej Miasta, mającej na celu zapewnienie wysokiej jakości życia jego mieszkańcom. Wpisuje się w najważniejsze obszary związane z przestrzenią komunikacyjną określone w Strategii Wrocław w perspektywie 2020 plus.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu, do dnia 24.02.2014 na adres:

rafal.florczak@um.wroc.pl

 Serdecznie zapraszamy: 

Urząd Miejski Wrocławia / Biuro Rozwoju Wrocławia /

Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema

Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  propozycja i zaproszenie do dialogu wystosowana przez UM Wrocławia / Rzecznika ds Dialogu Społęcznego.

Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale tez rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.