GDS ds. usług opiekuńczych [Zaproszenie na spotkanie 16.04.2014]

Zapraszamy na inauguracyjne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. usług opiekuńczych

Do wiadomości wrocławskich organizacji pozarządowych:

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do lokalnych organizacji, które koncentrują swoje działania we Wrocławiu na rzecz pomocy osobom niesamodzielnym, starszym, niepełnosprawnym.

  • Termin: 16 kwietnia 2014 r., w godz. 9.00 – 11.00
  • Miejsce: sala konferencyjna MOPS przy sekretariacie, ul. Strzegomska 6
  • Lokalizacja - www.mops.wroclaw.pl
  • Idea, cel spotkania: Diagnoza najbardziej palących problemów – tematów do dyskusji, wyzwań, celów związanych ze standaryzacją, organizacją oraz świadczeniem usług opiekuńczych we Wrocławiu
  • Docelowo: rozwiązywanie konkretnych problemów poprzez pracę w zespole / zespołach roboczych (organizacje - urzędnicy), tworzenie dobrych wzorców i praktyk działania

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu, do dnia 14.04.2014 r. na adres: rafal.florczak@um.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy:
Urząd Miejski Wrocławia/Departament Spraw Społecznych/Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Grupy Dialogu Społecznego (GDS): propozycja i zaproszenie do dialogu wystosowana przez UM Wrocławia/Rzecznika ds Dialogu Społecznego.
Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO - pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale tez rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.