GDS ds. kultury [Relacja spotkania 10.12.2013]

Temat przewodni:

Kultura we Wrocławiu a Seniorzy

2 grudnia 2013, godz. 13.00 – 15.00, sala konferencyjna Sektor 3, Legnicka 65

W dniu 2 grudnia 2013 r. w godz. od 13.00 do 15.00 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, odbyło drugie spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Kultury. Tematem przewodnim spotkania była rola i uczestnictwo seniorów w kulturze Wrocławia.

Inicjatywa / Organizatorzy:

 • Departament Spraw Społecznych / Rzecznik ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Wrocławskie Centrum Seniora

Cel spotkania:

Prezentacja oferty kulturalnej skierowanej do seniorów. Diagnoza najbardziej palących problemów – tematów do dyskusji, wyzwań, celów związanych z dostępem do kultury osób starszych oraz ich społecznej aktywizacji we Wrocławiu.

Uczestnicy spotkania:

Organizacje pozarządowe, urzędnicy urzędu miejskiego Wrocławia, kluby seniora, przedstawiciele uniwersytetu trzeciego wieku, wrocławskie instytucje kultury.

 1. Polski Związek Emerytów i Rencistów – oddział Wrocław
 2. Stowarzyszenie Pomysł na Życie
 3. "o-CAL-eni" WCS
 4. Klub Seniora Złotniki
 5. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym
 6. Fundacja Umbrella
 7. Dolnośląska Szkoła Wyższa Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
 8. Fundacja Aktywny Senior
  1. Fundacja Pokoju "Niemiecko-Polsko-Rosyjskie Pojednanie im. Czesława Niemena"
  2. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna BIZ:ON
  3. Ognisko Kultury Plastycznej im Eugeniusza Gepperta
  4. Zwizek Esperanto
  5. Stowarzyszenie Symetria
  6. Fundacja Tobiaszki
  7. Stowarzyszenie Żółty Parasol
  8. Klub Seniora Impuls
  9. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  10. Fundacja "Dla Dobrych Dzieł"
  11. Centrum Edukacji Międzykulturowej – Biuro Regionalne Wrocław
 9. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi / Rzecznik ds. Dialogu  Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia – Dominik Golema
 10. Wydział Kultury – Dyrektor Jarosław Broda
 11. Wrocławskie Centrum Seniora – Robert Pawliszko
 12. Wrocławski Teatr Współczesny

Spotkanie poprowadził: Dominik Golema - Rzecznik ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 Przebieg spotkania:

 1. Otwarcie spotkanie. Przedstawienie wybranej oferty kulturalnej miejskich (UM Wrocławia) instytucji kultury skierowanej do seniorów – Jarosław Broda - dyrektor Wydziału Kultury UM Wrocławia.
 • konieczność lepszego wglądu w potrzeby środowiska seniorów w kontekście budowania oferty kulturalnej na co dzień jak i w perspektywie Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (atrakcyjność, wszechstronność, dostępność)

      2. Próba nakreślenia sytuacji, ewidencja problemów w otwartej dyskusji. Wspólna rozmowa UM – NGO, środowiska seniorów. Stworzenie katalogu ważnych spraw i tematów do dyskusji, dalszych prac, do rozwiązania.

Najważniejsze tematy, problemy, uwagi uczestników:

 1. Informacja o ofercie kulturalnej dla seniorów.

Dostęp do informacji o ofercie kulturalnej – ułatwienia w tym kierunku (nie tylko w wersji elektronicznej).
Dobór właściwej oferty pod względem atrakcyjności artystycznej, rodzajowej i finansowej (oferta okazyjna, tania).
Poprawa przepływu informacji między jednostkami działającymi na styku kultura – seniorzy.
Próby selekcji oferty kulturalnej, wartościowania, lepszego profilowania, otwarcia na potrzeby osób starszych.

 1. 2. Integracja, edukacja, współpraca międzypokoleniowa.

Poprzez kulturę. Wspólne międzypokoleniowe uczestnictwo i aktywność. Dziadkowie budują potrzeby kulturalne u najmłodszych – wnuków. Wspólne wyjścia, obopólna nauka, dzielenie się wiedzą, doświadczeniami. Problemy z podjęciem działalności animacyjnej, szkoleniowej w szkołach na rzecz dzieci i młodzieży.

 1. 3. Pomoc dla seniorów – transport, komunikacja

Ułatwienia dla osób starszych w dotarciu i powrocie z imprez kulturalnych. Propozycja, aby co jakiś czas organizować np. spektakle wcześniej np. o 11.00. Bilet dla Seniora, zniżki, w tym na spektakle kultury wysokiej.

 1. 4. Organizacja seniorów, aktywizacja

Samokształcenie, koordynacja działań. Powołanie Centrum Informacji Kulturalnej dla Seniora? Stworzenie bazy osób animujących środowisko seniorów (np. prowadzących zajęcia plastyczne, wykłady, szkolenia, itd.). "Seniorzy nie wychodzą, nie uczestniczą, bo nie mają z kim" – potrzeba animacji, integracji, przepływu informacji.
Jak zwiększyć aktywność mężczyzn w środowisku seniorów?
Dostęp do wiedzy o środkach unijnych na projekty służące seniorów.

 1. 5. Inne

Rekonstrukcja historii. Wykorzystanie wiedzy, doświadczeń, wspomnień, relacji seniorów.
Edukacja artystyczna seniorów, Akademia Sztuk Plastycznych przy Ognisku Kultury Plastycznej im Eugeniusza Gepperta. Stała oferta. Niedługa zapewne w nowej, lepszej odsłonie (po remoncie – Ruska 46).
Inscenizacja wydarzeń kulturalnych (na podobieństwo rekonstrukcji wydarzeń historycznych).
Dreptakowy Szlak Pokoju (promocja tolerancji i otwartości, zamiast wulgarnych haseł na murach – dobre morale, pozytywne cytaty, sentencje).

O potrzebie działań, aktywizacji i pracy:

Sentencja: „Płaszcz to nie wiewiórka – sam na plecy nie wskoczy”

 Wyrażono potrzebę kolejnych spotkań.

 1. III. Zakończenie spotkania. Podsumowanie.

 Robert Pawliszko – Wrocławskie Centrum Seniora

 • Informacja o już realizowanych działaniach i ofercie wychodzącym naprzeciw zgłaszanym potrzebom (Wrocławska Karta Seniora, oferta Kina Nowe Horyzonty, darmowe bilety dla osób 70+, magazyn dla seniorów, projekt Latająca Akademia Seniora – animatorzy, wykładowcy)

Jarosław Broda – dyrektor Wydziału Kultury

 • Spotkanie potwierdzeniem potencjału i aktywności środowiska seniorów i organizacji pozarządowych.
 • Warto i trzeba pracować nad poprawieniem komunikacji i nad dostępem do oferty kulturalnej (z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej).
 • Zamiast reglamentować, rzetelniej informować o ofercie kulturalnej.
 • Zapowiedź – trwają prace nad pewnym rozwiązaniem. Bilet do teatru, na wydarzenie – biletem komunikacyjnym (w konkretnym wymiarze czasowym i do jednostek miejskich).
 • Zapowiedź - zwiedzanie stałych wystaw, ekspozycji w miejskich muzeach, jednostkach – za darmo (na stałe).

Na tym spotkanie zakończono.

Rafał Florczak (BWO)

Wrocław - 03.12.2013

 Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  propozycja i zaproszenie do dialogu wystosowana przez UM Wrocławia / Rzecznika ds Dialogu Społecznego. Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale tez rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.