Autobus nr A we Wrocławiu - przystanki i przesiadki

Autobus nr A we Wrocławiu - przystanki i przesiadki
Rozkład obowiązuje od: 2020-02-29

A

Autobus dzienny pospieszny

RACŁAWICKAKOSZAROWA (Szpital)

KOSZAROWA (Szpital)RACŁAWICKA

TrasaPrzystanekPrzesiadkiTrasaPrzystanekPrzesiadki
RacławickaRACŁAWICKAKoszarowaKOSZAROWA (Szpital)
Aleja PiastówBukowskiegoPrzybyszewskiegopl. Daniłowskiego
Aleja PiastówStankiKasprowiczaKasprowicza
Aleja PiastówKadłubkaBoya-ŻeleńskiegoKasprowicza
SolskiegoWiejskaBoya-ŻeleńskiegoBerenta
SolskiegoSolskiegoal. M. KromeraKROMERA
GrabiszyńskaGRABISZYŃSKA (Cmentarz)WyszyńskiegoMosty Warszawskie
HalleraFATWyszyńskiegoWyszyńskiego
Aleja PracyAleja PracyWyszyńskiegoOgród Botaniczny
InżynierskaInżynierskaWyszyńskiegoKatedra
KruczaKrucza (Mielecka)pl. Powstańców WarszawyUrząd Wojewódzki
KruczaKruczaOławskaPoczta Główna
WielkaPl. HirszfeldaPodwaleWzgórze Partyzantów
ŚwidnickaArkady (Capitol)PodwaleRenoma
KościuszkiDWORCOWAŚwidnickaArkady (Capitol)
KrasińskiegoKrasińskiegoKruczaPl. Hirszfelda
pl. Powstańców WarszawyUrząd WojewódzkiKruczaKrucza
WyszyńskiegoKatedraKruczaKrucza (Mielecka)
WyszyńskiegoOgród BotanicznyInżynierskaInżynierska
WyszyńskiegoWyszyńskiegoHalleraAleja Pracy
WyszyńskiegoDamrotaGrabiszyńskaFAT
Boya-ŻeleńskiegoKROMERAGrabiszyńskaGRABISZYŃSKA (Cmentarz)
Boya-ŻeleńskiegoBerentaSolskiegoSolskiego
KasprowiczaKasprowiczaAleja PiastówWiejska
Kasprowiczapl. DaniłowskiegoAleja PiastówKadłubka
CzajkowskiegoPrzybyszewskiegoAleja PiastówStanki
CzajkowskiegoCzajkowskiegoAleja PiastówBukowskiego
KoszarowaKOSZAROWA (Uniwersytet)RacławickaRACŁAWICKA
KoszarowaKOSZAROWA (Szpital)

Dodatkowe połączenia linii: A(zjazdy do zajezdni, dojazdy z zajezdni, itp.)

SOŁTYSOWICERACŁAWICKA

TrasaPrzystanekPrzesiadki
RedyckaSOŁTYSOWICE
RedyckaBagatela
RedyckaRedycka
SołtysowickaPoprzeczna
SołtysowickaSołtysowicka
SołtysowickaKoszarowa
KoszarowaKOSZAROWA (Szpital)
Przybyszewskiegopl. Daniłowskiego
KasprowiczaKasprowicza
Boya-ŻeleńskiegoKasprowicza
Boya-ŻeleńskiegoBerenta
al. M. KromeraKROMERA
WyszyńskiegoMosty Warszawskie
WyszyńskiegoWyszyńskiego
WyszyńskiegoOgród Botaniczny
WyszyńskiegoKatedra
pl. Powstańców WarszawyUrząd Wojewódzki
OławskaPoczta Główna
PodwaleWzgórze Partyzantów
PodwaleRenoma
ŚwidnickaArkady (Capitol)
KruczaPl. Hirszfelda
KruczaKrucza
KruczaKrucza (Mielecka)
InżynierskaInżynierska
HalleraAleja Pracy
GrabiszyńskaFAT
GrabiszyńskaGRABISZYŃSKA (Cmentarz)
SolskiegoSolskiego
Aleja PiastówWiejska
Aleja PiastówKadłubka
Aleja PiastówStanki
Aleja PiastówBukowskiego
RacławickaRACŁAWICKA

Zajezdnia ObornickaKOSZAROWA (Szpital)

TrasaPrzystanekPrzesiadki
ObornickaZajezdnia Obornicka
ŻmigrodzkaPOŚWIĘTNE
ŻmigrodzkaWołowska
ŻmigrodzkaKępińska
BałtyckaKamieńskiego
BroniewskiegoBałtycka
KasprowiczaBroniewskiego
KasprowiczaPola
KasprowiczaKasprowicza
Kasprowiczapl. Daniłowskiego
CzajkowskiegoPrzybyszewskiego
CzajkowskiegoCzajkowskiego
KoszarowaKOSZAROWA (Uniwersytet)
KoszarowaKOSZAROWA (Szpital)

Zajezdnia ObornickaRACŁAWICKA

TrasaPrzystanekPrzesiadki
ObornickaZajezdnia Obornicka
ŻmigrodzkaPOŚWIĘTNE
ŻmigrodzkaWołowska
ŻmigrodzkaKępińska
BałtyckaKamieńskiego
BroniewskiegoBałtycka
KasprowiczaBroniewskiego
KasprowiczaPola
KasprowiczaKasprowicza
Kasprowiczapl. Daniłowskiego
CzajkowskiegoPrzybyszewskiego
CzajkowskiegoCzajkowskiego
al. M. KromeraKromera (Czajkowskiego)
al. M. KromeraKROMERA
WyszyńskiegoMosty Warszawskie
WyszyńskiegoWyszyńskiego
WyszyńskiegoOgród Botaniczny
WyszyńskiegoKatedra
pl. Powstańców WarszawyUrząd Wojewódzki
OławskaPoczta Główna
PodwaleWzgórze Partyzantów
PodwaleRenoma
ŚwidnickaArkady (Capitol)
KruczaPl. Hirszfelda
KruczaKrucza
KruczaKrucza (Mielecka)
InżynierskaInżynierska
HalleraAleja Pracy
GrabiszyńskaFAT
GrabiszyńskaGRABISZYŃSKA (Cmentarz)
SolskiegoSolskiego
Aleja PiastówWiejska
Aleja PiastówKadłubka
Aleja PiastówStanki
Aleja PiastówBukowskiego
RacławickaRACŁAWICKA

RACŁAWICKAZajezdnia Obornicka

TrasaPrzystanekPrzesiadki
RacławickaRACŁAWICKA
Aleja PiastówBukowskiego
Aleja PiastówStanki
Aleja PiastówKadłubka
SolskiegoWiejska
SolskiegoSolskiego
GrabiszyńskaGRABISZYŃSKA (Cmentarz)
HalleraFAT
Aleja PracyAleja Pracy
InżynierskaInżynierska
KruczaKrucza (Mielecka)
KruczaKrucza
WielkaPl. Hirszfelda
ŚwidnickaArkady (Capitol)
KościuszkiDWORCOWA
KrasińskiegoKrasińskiego
pl. Powstańców WarszawyUrząd Wojewódzki
WyszyńskiegoKatedra
WyszyńskiegoOgród Botaniczny
WyszyńskiegoWyszyńskiego
WyszyńskiegoDamrota
Boya-ŻeleńskiegoKROMERA
Boya-ŻeleńskiegoBerenta
Boya-ŻeleńskiegoKasprowicza
KasprowiczaPola
BroniewskiegoBroniewskiego
ObornickaBałtycka
ObornickaBezpieczna
ObornickaPaprotna
ObornickaZajezdnia Obornicka


Zgłoś błąd w rozkładach jazdy.


Zgłoś uwagę