Muzeum Archeologiczne: Barbarzyńskie tsunami. Zabytki okresu Wędrówki Ludów

Arsenał Miejski: Barbarzyńskie tsunami. Zabytki okresu Wędrówki Ludów

Przełamały one  granice Imperium Romanum, wtargnęły na jego obszar, rozciągający się na znacznych połaciach Europy i Afryki Północnej, zadając ostateczny cios istnieniu Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Często tworzyły na jego gruzach własne królestwa.

Niektóre z tych ludów, odnotowywane w antycznych źródłach pisanych, wywodziły się z dorzecza Odry i Wisły, gdzie zamieszkiwały w pierwszych wiekach po Chrystusie. Odegrały one znaczącą rolę w wydarzeniach powiązanych z migracjami plemion, a także w kształtowaniu nowego porządku w Europie średniowiecznej.

Świadectwa ich pobytu na ziemiach polskich oraz kontaktów z innymi społecznościami barbarzyńskimi i cywilizacją rzymską, są odkrywane w różnych regionach położonych między Bałtykiem a Karpatami. Niejednokrotnie należą one do najbardziej spektakularnych znalezisk archeologicznych z obszaru Polski i stanowią ozdobę muzealnych kolekcji.

Wystawa we wrocławskim Muzeum Archeologicznym prezentuje wybór najistotniejszych zabytków z dorzecza Odry i Wisły, pochodzących ze zbiorów kilkunastu polskich muzeów. Są to głównie ozdoby, części stroju, monety oraz broń ze skarbów i bogatych grobów. Pozwalają one zilustrować obecność na ziemiach polskich różnych społeczności oraz ich udział w wymianie kulturowej i transformacjach w dobie wielkiej wędrówki ludów na tle wydarzeń mających miejsce przed tym okresem (III–IV wiek) i następujących po nim (VI–VII wiek).

Ekspozycja została przygotowywana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i Uniwersytet Warszawski we współpracy z jedenastoma placówkami muzealnymi, w tym z Muzeum Archeologicznym, Oddziałem Muzeum Miejskiego Wrocławia.

Wśród zabytków pochodzących z Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu zobaczyć można nieeksponowane dotychczas znaleziska z obszarów nadczarnomorskich i z terenu Francji. Po raz pierwszy zaprezentowany będzie również ostatni nabytek placówki: złota zawieszka pierścieniowata datowana na V/VI w.,  znaleziona w okolicach Pszczewa w województwie lubuskim.

Wystawa łączy tradycyjną ekspozycję, gdzie główną rolę odgrywają muzealia, z nowoczesnymi technologiami. W sprzedaży jest bogato ilustrowana polsko-angielska publikacja z komentarzem dotyczącym ekspozycji.   

Kuratorem wystawy jest dr Paweł Madera.

Komentarze