Czy istnieje język wrocławski? – spotkanie z profesorem Janem Miodkiem

Czy istnieje język wrocławski? – spotkanie z profesorem Janem Miodkiem

Po wojnie we Wrocławiu spotkali się ludzie z różnych stron Polski, mówiący różnymi gwarami, używający odmiennych nazw na te same rzeczy. Uczyli się siebie i swoich języków, tworząc własny. 

  • gość: prof. Jan Miodek
  • prowadzenie: Marcin Szyjka

Z profesorem Janem Miodkiem, językoznawcą, porozmawiamy o odmianach języka polskiego. Gdzie mówi się najpoprawniej po polsku i dlaczego tym miastem jest Wrocław? Czy media sprawią, że wszyscy będą mówili tak samo? Zapytamy także, jak język jest widoczny w mieście i czy mamy nasze typowe wrocławskie słowa. W jaki sposób język żyje i czy są okresy kiedy żyje intensywniej? Czy błędy językowe mogą z czasem zostać zaakceptowane i przyswojone, czy bynajmniej? Jak tworzyć nowe słowa i jak spolszczać naleciałości z języka angielskiego?

Gość:

prof. Jan Miodek – urodzony 7 czerwca 1946 w Tarnowskich Górach, od 1989 do 2016 roku dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor nauk humanistycznych, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, językoznawca. Popularyzator wiedzy o języku polskim, znany z zaangażowania w promowanie normatywnej polszczyzny.

Autor programów Ojczyzna polszczyzna i Słownik polsko@polski, a także rubryki w Słowie Polskim: Rzecz o języku oraz wielu publikacji, między innymi: Syntetyczne konstrukcje leksykalne w języku polskim, Słownik ojczyzny polszczyzny oraz Miodek drąży skałę. Został odznaczony medalem Zasłużony dla Polszczyzny oraz srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, honorowy obywatel Wrocławia, wielokrotny laureat telewizyjnych Wiktorów. Laureat Nagrody „Odry”.

Lokalizacja

Muzeum Pana Tadeusza

Rynek 6, 50-117 Wrocław

Komentarze