Projekty SmartCity Wrocław

Infrastruktura

Inteligentne oświetlenie w przestrzeni miejskiej

..Więcej

Ekonomia

Program Edukacji Przedsiębiorczości

Unikatowy w skali kraju zbiór projektów dedykowanych różnym grupom wiekowym, których wspólnym celem jest promowanie kultury przedsiębiorczości oraz szerzenie świadomości konsumenckiej. W projektach objętych Programem przekazywana jest praktyczna wiedza, przydatna w podejmowaniu różnego rodzaju życiowych wyzwań, także tych związanych z prowadzeniem własnego biznesu...Więcej

Infrastruktura

LoRaWan (system komunikacji bezprzewodowej)

Celem Projektu jest rozwój na terenie Wrocławia pilotażowej sieci radiowej niskiej mocy w technologii LoRaWAN...Więcej

Środowisko

SmartFlow

Smartflow to narzędzie do inteligentnego zarządzania siecią wodociągową, które zbiera dane z czujników rozmieszczonych na obszarze miasta. Dane następnie są analizowane i przetwarzane, a nieprawidłowości wyświetlane są na mapie miasta w postaci alarmu. ..Więcej

Edukacja

Explain Everything dla wrocławskich szkół

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nawiązał współpracę z wrocławskim Startup’em Explain Everything, by przeprowadzić pilotażowy projekt wdrożenia interaktywnej aplikacji edukacyjnej. Zobacz, na czym ona polega...Więcej

Projekt Wrocław CityLab

CityLab jest zupełnie nowym przedsięwzięciem zainicjowanym przez miasto Wrocław. Jego celem jest wytworzenie w przestrzeni miasta obszarów, w ramach których przedsiębiorcy, start-upy, naukowcy i konsorcja tych podmiotów będą mogły testować autorskie, unikalne i niespotykane do tej pory w przestrzeni publicznej rozwiązania. ..Więcej

Ekonomia

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Na terenie miasta zostało utworzonych 26 punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego...Więcej

Edukacja

Studencki Program Stypendialny

Wrocław wspiera młodych i zdolnych w rozwijaniu pasji i talentów! Jeśli jesteś laureatem olimpiady przedmiotowej, wyjeżdżasz aby studiować na zagranicznej uczelni lub jesteś doktorantem wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami naukowymi zgłoś się po stypendium!..Więcej

Zarządzanie

Wirtualny Doradca Mieszkańca

Wirtualny Doradca Mieszkańca dostępny jest na stronie www.bip.um.wroc.pl. Jego zadanie to usprawnienie wyszukiwania niezbędnych informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej we Wrocławiu. System informatyczny przygotowany na tysiące pytań mieszkańców. Pomocny będzie także urzędnikom...Więcej

Zarządzanie

Giełda Nieruchomości

Giełda Nieruchomości to aktualizowana na bieżąco baza informacji o nieruchomościach oferowanych przez Gminę Wrocław do sprzedaży w trybie przetargowym. Głównym jej narzędziem jest wyszukiwarka, dzięki której można w łatwy sposób odnaleźć interesującą nas nieruchomość. ..Więcej

Zarządzanie

Baza tablic indywidualnych EITR:

Prezydent Wrocławia prowadzi ewidencję tablic indywidualnych wydanych na obszarze województwa dolnośląskiego. Funkcjonalność ta ma na celu umożliwienie mieszkańcom Dolnego Śląska samodzielnego sprawdzenia dostępności wybranego przez siebie numeru indywidualnego on-line przez 24 h/7 dni w tygodniu. ..Więcej

Transport

Inteligentne parkowanie – projekt pilotażowy

Projekt jest już realizowany od ponad dwóch lat i w pierwszej kolejności rozpoczęliśmy w ramach prac przygotowawczych testy różnego rodzaju technologi i istniejących rozwiązań...Więcej

Transport

Rowerowy maj

„Rowerowy maj” to kampania skierowana do uczniów wrocławskich szkół podstawowych, która ma promować wśród nich jazdę rowerem. Polega na zachęcaniu dzieci do pokonywania trasy dom - szkoła , szkoła - dom na rowerze (hulajnodze, wrotkach, rolkach itp.). Każda „aktywna podróż" jest zliczana (za pomocą naklejek wklejanych do dzienniczków rowerowych). Na końcu sumowana jest liczba przejazdów wykonanych..Więcej

Transport

Wrocławski System Ładowania Pojazdów Elektrycznych (WSŁPE)

Celem projektu jest budowa infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Wrocławia oraz promocja ekologicznego podróżowania pojazdami elektrycznymi. Zapewnienie możliwości ładowania pojazdów w ogólnodostępnych punktach oraz odpowiednia promocja przyczyną się do popularyzacji tego typu transportu miejskiego...Więcej

Transport

Wrocławskie Wyzwanie - Mobilność

Uczestnicy pobierają aplikację, która jest związana z wyborem środka transportu - zamiany samochodu na rower, tramwaj, autobus, pociąg bądź spacer. Aplikacja ma już ponad 3200 pobrań. Uczestnicy zbierają punkty i wygrywają dzięki temu nagrody. Projekt promuje ideę transportu zrównoważonego. Celem projektu jest podjęcie próby zmiany zachowań mieszkańców w zakresie zrównoważonego transportu miejskie..Więcej

Edukacja

Szkoła w Mieście

„Szkoła w Mieście” to nowoczesny, nowatorski sposób podejścia do realizacji podstawy programowej w przestrzeni miasta, poprzez udział uczniów wrocławskich szkół w zajęciach prowadzonych w 83 instytucjach kulturalnych, organizacjach i centach edukacyjnych (teatry, domy kultury, stowarzyszenia, kina, muzea, obiekty sportowe, wyższe uczelnie, ZOO, Aquapark, Humanitarium). ..Więcej

Edukacja

Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą

W ramach projektu planowane jest zbudowanie infrastruktury sprzętowej i rozwiązań systemowych związanych z elektronicznym wsparciem placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w zakresie zarządzania edukacją we Wrocławiu. System informatyczny usprawni i zmniejszy koszty komunikacji urzędu z placówkami oświatowymi, a także innymi instytucjami, zajmującymi się sprawami oświatowymi. Wdrożenie nowych roz..Więcej

Transport

Smart Trip

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych w celu zoptymalizowania wykorzystania zasobów transportowych (wykorzystywanych w mieście) stałych (drogi, parkingi, chodniki) i ruchomych (rowery, wynajmowane auta, autobusy, tramwaje, taksówki, samochody, wózki inwalidzkie, inne). ..Więcej

Edukacja

EDU-MAN

Jednym ze sposobów na włączanie placówek do sieci MAN Wrocław jest także współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi. Projekt zakładał budowę publicznej sieci telekomunikacyjnej świadczącej usługi na rzecz jednostek organizacyjnych miasta oraz mieszkańców Wrocławia, a także budowę sieci światłowodowej łączącej rozsiane po całym mieście obiekty, których działanie nie jest możliwe bez istnienia nie..Więcej

Ludzie

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

Centrum działa od kwietnia 2007 r. Prowadzone jest przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA w formie zadania publicznego i jest finansowane z budżetu gminy Wrocław. Szkoli, aktywizuje, doradza, pomaga ludziom, którzy działają w organizacjach pozarządowych lub dopiero chcieliby zacząć swoją przygodę z NGO...Więcej

Zarządzanie

Oprogramowanie e-rada

E-RADA to system dedykowany do obsługi Rady Gminy/Miasta/Powiatu/Sejmiku. Pozwala na pełną obsługę i archiwizację danych związanych z działaniem ww. komórek administracji samorządowej. Jest to znakomite narzędzie ułatwiające, wspomagające i przyspieszające pracę Biura Rady. System posiada wersję na urządzenia mobilne...Więcej

Zarządzanie

SIP

Gromadzenie, analiza i dystrybucja tego typu informacji to zadanie Systemów Informacji Przestrzennej (SIP). Tworzony od kilku lat w Urzędzie Miejskim System Informacji Przestrzennej Wrocławia ma na celu pozyskiwanie, przetwarzanie i prezentowanie danych, dotyczących informacji przestrzennej, oraz towarzyszących im informacji opisowych o obiektach naszego miasta...Więcej

Zarządzanie

E-PUAP

Urząd Miejski Wrocławia przyjmuje formularze złożone za pośrednictwem platformy ePUAP czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Złożenie podpisu elektronicznego lub podpisanie formularza za pomocą profilu zaufanego sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego...Więcej

Zarządzanie

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją - EZD

Od 2011 r. system EZD autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (PUW) wdrażany jest na terenie całej Polski. Dzięki współpracy Wojewody Podlaskiego z innymi wojewodami, zainicjowanej w połowie 2011 roku, a następnie z ministerstwami i urzędami centralnymi. ..Więcej

Zarządzanie

System kolejkowy

Pierwszym etapem rezerwacji terminu wizyty jest wybór jednego z dostępnych Centrów Obsługi Mieszkańca. Po wypełnieniu formularza i wybraniu przycisku „umów wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. W wybranym dniu, najpóźniej 5 minut przed umówionym terminem należy potwierdzić wizytę i odebrać numer kolejkowy poprzez wpisanie swojego numeru PESEL na klawiaturze numerycznej automatu biletoweg..Więcej

Zarządzanie

Tłumacz języka migowego

Od 2012 roku tłumacz języka migowego magistratu pomaga niesłyszącym wrocławianom w załatwieniu urzędowych spraw w magistracie. Aby skorzystać z tłumacza języka migowego w Urzędzie Miejskim, należy trzy dni przed planowaną wizytą zgłosić takie zapotrzebowanie, wypełniając formularz, dzwoniąc lub wysłać maila lub faks. Tłumacz posługuje się Systemem Językowo-Migowym (SJM) oraz Polskim Językiem Migow..Więcej

Zarządzanie

Jeden numer

Dzwoniąc pod siedem siódemek (71) 777 77 77 połączymy się z jedną z 15 dyżurujących osób, która odpowie na nasze pytania lub skieruje do kompetentnej osoby. W miejskim call center pracują osoby specjalnie przeszkolone, które przez ostatnie dwa miesiące w ramach testów odbierały już połączenia przekierowane z wielu urzędowych numerów...Więcej

Infrastruktura

MAN Wrocław

Projekt zakłada budowę publicznej sieci telekomunikacyjnej świadczącej usługi na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław oraz mieszkańców Wrocławia. W ramach prowadzonych działań wybudowane zostały m.in. kanały technologiczne pozwalające na umieszczenie w nich kabli światłowodowych, linie optyczne łączące poszczególne obiekty oraz główne węzły sieci których zadaniem jest transmisja danych w ..Więcej

Transport

Miejska wypożyczalnia samochodów elektrycznych we Wrocławiu

Nowy, alternatywny i wygodny środek transportu publicznego, który polega na współdzieleniu się samochodami, tak by mogły być one wykorzystywane kilkukrotnie w ciągu dnia. Projekt umożliwi użytkownikom rezygnację lub istotne ograniczenie korzystania z własnego auta w obszarze centrum miasta. Obecnie miasto wszczęło postępowanie na wybór Partnera Prywatnego, który uruchomi i będzie zarządzał wypoży..Więcej

Infrastruktura

Miejski Internet

Aktualnie we Wrocławiu zlokalizowano ponad 400 zewnętrznych punktów dostępowych zainstalowanych w większości w ścisłym centrum miasta. Znacząca część projektu (instalacja 73 punktów dostępowych) została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W drugiej połowie 2013 roku zasięg sieci został oznaczony poprzez instalację ponad 150 tablic i naklejek infor..Więcej

Środowisko

KAWKA

Program KAWKA pomaga zamienić węglowy piec i kotłownię na ekologiczne ogrzewanie. Miasto Wrocław dopłaca 70 proc. (maksymalnie 12 tys. zł) do takiej inwestycji. Celem programu KAWKA jest przeciwdziałanie niskiej emisji, czyli emisji na niskiej wysokości szkodliwych pyłów i gazów. Ścisłe i precyzyjne określenie tego pojęcia jest dość trudne, niemniej przyjmuje się, że chodzi o kominy i inne źródła ..Więcej

Środowisko

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” (PGN) to strategiczny dokument, który został opracowany dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Wrocławia i czternastu gmin. PGN został stworzony, aby dać możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 na działania z zakresu budowania gospodarki niskoemisyjnej, adaptacji do zmian klimatu i rozwoju ekologicznego t..Więcej

Rewitalizacja Traktów Handlowych – Program Odnowy Centrum Staromiejskiego – ul. Świdnicka

Projekt ożywienia – aktywizacji i nadania nowego wizerunku traktom handlowych miasta. Składa się z szeregu zintegrowanych działań, takich jak: systematyczne przygotowywanie oferty lokalowej, remonty miejskich lokali użytkowych, wspieranie rozwoju aktywności twórczej i budowanie spójnego wizerunku centrum staromiejskiego. Ma na celu podniesienie wartości estetycznej przestrzeni publicznych w ciągac..Więcej

Ekonomia

PLIP – Platforma Informacyjno-Płatnicza Wrocławia

Portal umożliwia uregulowanie opłat związanych ze zobowiązaniami podatkowymi oraz uzyskanie pełnej informacji o ich wysokości. Wykorzystuje profil zaufany ePUAP, przydatny w kontaktach z administracją publiczną. Docelowo, poza podatkami, w portalu będzie można uzyskać dostęp do większości opłat, w tym za czynsz czy wywóz śmieci...Więcej

Ekonomia

Startupy

Baza startupów to miejsce, które docelowo przedstawić ma wszystkie startupy, powstałe lub działające we Wrocławiu. W ramach projektu pokazywani będą także twórcy, organizowane wydarzenia branżowe, młodzi przedsiębiorcy liczyć będą mogli na mentoring, a w niedalekiej przyszłości na specjalne projekty rozwojowe...Więcej

Ekonomia

Open Data

Otwarte dane (Open Data) to informacje lub zbiory danych, z których wszyscy mogą swobodnie korzystać. Można je rozpowszechniać i wykorzystywać bez żadnych ograniczeń, również w celach komercyjnych. Ich uporządkowanie i upublicznienie ma na celu m.in. inspirowanie przedsiębiorczości, zwiększenie zaangażowania w sprawy miasta oraz wykazanie transparentności działań władz miejskich...Więcej

Edukacja

Wrocław Koduje

Wrocław Koduje – projekt koordynowany przez Wrocławskie Centrum Akademickie, na który składają się dwa podprojekty: Język Maszyn, którego celem jest promocja nauki programowania, a także algorytmicznego i logicznego myślenia od najmłodszych lat. Wrocław Pracuje, którego celem jest zatrudnienie przez wrocławskie firmy z sektora IT osób, które nie ukończyły studiów o profilu informatycznym, a są ..Więcej

Ludzie

Wrocławskie Centrum Seniora

Centrum jest platformą wymiany informacji o ofercie dla seniorów w mieście. Prowadzi także długofalowe programy, które mają aktywizować osoby starsze. Działa na rzecz seniorów w mediach, środowisku pozarządowym i biznesowym...Więcej

Ludzie

Wrocław rozmawia

Platforma konsultacji społecznych pomiędzy mieszkańcami a urzędnikami. W trakcie konsultacji można wyrazić swoją opinię, poznać potrzeby innych, zadawać pytania urzędnikom i ekspertom. W ramach projektu poprowadzono m.in. konsultacje dotyczące kamienicy Wyspa Słodowa 7, zagospodarowania placu Piłsudskiego, Strategii czy Studium Wrocławia...Więcej

Ludzie

Wrocławski Budżet Obywatelski

Wrocławski Budżet Obywatelski (WBO) jest projektem nastawionym przede wszystkim na aktywizację mieszkańców i w oparciu o ich zaangażowanie budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie dialogu pomiędzy wszystkimi stronami, biorącymi udział w projekcie WBO. Projekty realizowane w ramach WBO muszą być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców...Więcej

Styl życia

Wydarzenia we Wrocławiu

go.wroclaw.pl to źródło informacji o możliwościach spędzenia wolnego czasu we Wrocławiu. Docelowo platforma go.wroclaw.pl będzie dostępna dla organizatorów. Dzięki przygotowanemu API skorzystać można z danych zgromadzonych w bazie wydarzeń...Więcej

Styl życia

Wrocławskie kooperatywy mieszkaniowe

Kooperatywy lub – z ang. budynki typu self-made to oddolne inicjatywy realizowane nie przez deweloperów, ale przez przyszłych mieszkańców. To grupa osób, które chcą wspólnie wybudować i zamieszkać w budynku wielorodzinnym. Na Nowych Żernikach, osiedlu modelowym zwanym WuWa 2, pod kooperatywy mieszkaniowe przeznaczono trzy działki...Więcej

Styl życia

Miasto w Formie

To wrocławski program promocji i edukacji zdrowotnej. Jego głównym celem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród społeczności lokalnej...Więcej

Transport

Wrocławski System Ładowania Samochodów Elektrycznych

Celem Projektu Wrocławski System Ładowania Pojazdów Elektrycznych (WSŁPE) jest budowa infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Wrocławia oraz promocja ekologicznego podróżowania pojazdami elektrycznymi. Zapewnienie możliwości ładowania pojazdów w ogólnodostępnych punktach przy zapewnieniu równoległej promocji, przyczyni się do popularyzacji tego typu transportu miejskiego...Więcej

Transport

Identyfikator "H" dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych

W strefie B i C Strefy Płatnego Parkowania (SPP) wprowadza się zerową stawkę opłat dla pojazdów elektrycznych oraz pojazdów hybrydowych, których emisja CO2 nie przekracza 100g/km. Dodatkowo wprowadzono abonament postojowy typu E - potwierdzający uprawnienia do postoju w strefie A, wydawany na numer rejestracyjny dla pojazdu elektrycznego oraz pojazdu hybrydowego...Więcej

Transport

Rozbudowa węzłów przesiadkowych komunikacji zbiorowej we Wrocławiu

Projekt obejmuje rozbudowę systemu węzłów przesiadkowych poprzez budowę i rozbudowę parkingów Park&Ride i Bike&Ride zlokalizowanych w rejonie stacji i przystanków kolejowych oraz pętli i przystanków tramwajowych. Łącznie planowana jest budowa lub rozbudowa 11 obiektów...Więcej

Transport

Spójny system tras rowerowych

Zbudowanie spójnego systemu tras rowerowych składającego się z tras głównych, zbiorczych i lokalnych mającego na celu zapewnienie możliwości sprawnej komunikacji rowerowej. System ten ma umożliwić wzrost przejazdów komunikacyjnych rowerem w ilości przejazdów ogółem. Na system składają się udogodnienia dla rowerzystów w postaci: dróg dla rowerów, pasów dla rowerów, kontrapasów, śluz rowerowych, d..Więcej

Transport

Wrocławski Rower Miejski

System ten jest uzupełnieniem i wzmocnieniem transportu publicznego i ma m. in. na celu: zwiększenie mobilności mieszkańców oraz turystów, stworzenie dodatkowej przemieszczania się (dla osób nie posiadających roweru lub mieszkających czasowo we Wrocławiu ). System jest otwarty ( każdy może z niego korzystać powyżej 14 roku życia)...Więcej

Transport

Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności transportu szynowego dla pasażerów poprzez poprawę stanu technicznego infrastruktury torowej, podwyższenie standardu obsługi pojazdami szynowymi oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu telematyki zapewniających priorytet dla komunikacji zbiorowej i system dynamicznej informacji pasażerskiej. ..Więcej

Transport

UrbanCard - Wrocławska Karta Miejska

URBANCARD Wrocławska Karta Miejska to wielofunkcyjny nośnik usług i produktów elektronicznych. Na URBANCARD można zakodować bilety wrocławskiej komunikacji zbiorowej, bilety wstępu do wrocławskiego ZOO i Aquaparku. W połączeniu z usługą banku BZWBK może też łączyć w sobie funkcje karty płatniczej. ..Więcej

Transport

Aplikacja iMPK

Aplikacja pozwala m.in. na podstawie pozycji GPS śledzić pojazdy komunikacji miejskiej, sprawdzić czy jadą zgodnie z rozkładem, podejrzeć zdjęcie typu autobusu, który po nas jedzie, a także ściągnąć rozkład jazdy z konkretnego przystanku na swój telefon...Więcej

Transport

Inteligentny System Transportowy, etap – wdrożony i stale rozwijany

Inteligentny System Transportu we Wrocławiu (ITS) to szeroki wachlarz innowacyjnych rozwiązań technologicznych wykorzystujący narzędzia telekomunikacyjne, informatyczne i pomiarowe m.in. kamery, czujniki na skrzyżowaniach, tablice przystankowe, skomplikowane systemy łączności i specjalnie dedykowane oprogramowanie. ..Więcej