Projekt Wrocław CityLab

CityLab jest zupełnie nowym przedsięwzięciem zainicjowanym przez miasto Wrocław. Jego celem jest wytworzenie w przestrzeni miasta obszarów, w ramach których przedsiębiorcy, start-upy, naukowcy i konsorcja tych podmiotów będą mogły testować autorskie, unikalne i niespotykane do tej pory w przestrzeni publicznej rozwiązania.

Przede wszystkim chcemy skupić się na szukaniu narzędzi do rozwiązania problemów, które mają wpływ na codzienne życie mieszkańców naszego miasta i w ten sposób otrzymać odpowiedź, czy proponowana i badana w ramach CityLab innowacyjna technologia jest w stanie tego dokonać. To trudne zadanie gdyż wymaga ono zrozumienia wyzwań przed jakimi stają dzisiaj mieszkańcy miasta, a także w jaki sposób są w stanie sobie z takim wyzwaniem poradzić. Dodać należy, że dzisiejsze rozwiązania obecne w sferze naszego życia ulegają ciągłej zmianie, są nieustannie ulepszane i każdy dzień przynosi nowe możliwości osiągnięcia zaplanowanego celu.  Dlatego właśnie w CityLab jedną z ważniejszych kwestii będzie codzienne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak dane rozwiązanie będzie wyglądało w niedalekiej przyszłości.

Obecnie naszym priorytetem jest badanie technologii, które mają wpływ na środowisko i zdrowie mieszkańców, czyli związanych z transportem oraz zmniejszeniem niskiej emisji. Jednocześnie chcemy zdobywać wiedzę na temat np. nowych systemów łączności i możliwości ich wykorzystania w przestrzeni miejskiej, a także zastanawiamy się nad wdrożeniami z zakresu telemetryki medycznej. Zakładamy, że z czasem będziemy mieli możliwość sprawdzenia pomysłów i innowacji wkraczających w zupełnie nowe obszary życia mieszkańców naszego miasta. 

Czy wszystkie pomysły mają szanse na wsparcie miasta oraz możliwość testu? 

Naszym celem jest taki wybór zgłaszanych inicjatyw (projektów) aby ich realizacja wiązała się z wytworzeniem narzędzi, funkcjonalności lub udogodnień, które będą służyły mieszkańcom, co w praktyce pozwoli na uzyskanie wartości dodanej. Jednocześnie oceniana będzie realna możliwość przeprowadzenia takiego projektu pod kątem występujących obecnie możliwości technicznych, finansowych oraz prawnych. Dlatego właśnie w niektórych przypadkach może się okazać, że na daną chwilę nie ma możliwości przeprowadzenia takiego projektu ale w niedalekiej przyszłości powrócimy do tej propozycji i rozważymy ją ponownie.  

No dobrze a jaki jest cel takiego przedsięwzięcia jak CityLab? 

Naszym głównym celem jest pozyskanie wiedzy. Przyjmując taki sposób działania z jednej strony, umożliwiamy zainteresowanym stronom testowanie innowacyjnych technologii w żywej tkance miasta, niemożliwej do odtworzenia w sztucznych warunkach. Dzięki takiemu testowaniu technologia ta może w przyszłości stać się komercyjnym rozwiązaniem, z którego skorzystają zarówno mieszkańcy naszego miasta jak i inne zainteresowane instytucje jak np. szpitale, instytucje kultury czy też firmy realizujące zadania z zakresu komunikacji zbiorowej.

Z drugiej strony będziemy kładli duży nacisk na to aby ta technologia wnosiła coś wyjątkowego i pożytecznego dla obszaru lub obszarów których dotyka. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie zweryfikować efektywność rozwiązania, poznać mechanizmy pozwalające na osiąganie interesujących nas wyników oraz uzyskać informację co do bliskich realnym kosztów samego rozwiązania. Takie podejście ma również niebywałą zaletę, a mianowicie  po przeprowadzeniu takiego testu jesteśmy w stanie dobrze przygotować się do nadchodzących wyzwań, planować rozwój miasta uwzględniając nadchodzącą przyszłość, patrząc przez pryzmat innowacyjnych technologii, a to wszystko z korzyścią dla mieszkańców naszego miasta, którzy stają się pierwszym beneficjentem działalności CityLab.  

Dlatego już dziś serdecznie zapraszamy do współpracy i współtworzenia przyszłości w ramach tego innowacyjnego na skalę Polski przedsięwzięcia. 

Zespół CityLab