Przewozy dla osób z niepełnosprawnościami. Trwa testowanie systemu

We Wrocławiu testowany jest system wspierający organizację i obsługę dedykowanych przewozów dla osób z niepełnosprawnościami. System składa się z panelu dla zleceniodawcy przewozów, panelu dla przewoźnika oraz aplikacji dla kierowcy.

Testowanie systemu potrwa do końca marca, a pilotażowy projekt to efekt porozumienia między SmartCity Wrocław, MPK Wrocław oraz firmą Blees.

– Cieszę się, że to kolejny projekt w ramach idei SmartCity we Wrocławiu. Tym razem mamy możliwość przetestowania systemu, który – wierzymy – że będzie stanowić istotne wsparcie dla już świadczonych usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz w to, że jego wykorzystanie przyczyni się do poprawy jakości ich życia w mieście – zaznacza Robert Bednarski, zastępca dyrektora ds. SmartCity w Wydziale Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Celem projektu jest optymalizacja świadczonej usługi w ujęciu logistycznym i kosztowym. Dzięki systemowi możliwa jest weryfikacja ilości osób korzystających z usługi oraz usprawnienie formy rozliczenia pomiędzy zleceniodawcą a realizatorem usługi. Ponadto system umożliwia zdalne zarządzanie dedykowanymi przewozami osób, uzyskanie raportów i danych w formie elektronicznej oraz bezpośrednią komunikację pomiędzy kierowcą a osobami dla których świadczona jest usługa.

– Wierzymy, że w niedalekiej przyszłości testowany lub podobny system pozwoli nam szybciej i łatwiej pozyskiwać dane na temat realizowanych zadań transportowych, dzięki czemu w dalszym ciągu będziemy mogli podnosić jakoś świadczonych usług na rzecz mieszkańców Wrocławia – mówi  Krzysztof Balawejder, prezes MPK we Wrocławiu.

Strony porozumienia analizują inne obszary współpracy w ramach świadczenia usługi transportu na żądanie.

– Jesteśmy zespołem łączącym wiedzę i doświadczenie z zakresu transportu zbiorowego i nowych technologii, stale się rozwijamy i każde nasze działanie ma na celu realizację wdrożeń w odpowiedzi na pojawiające się trendy i wyzwania na rynku transportu zbiorowego – komentuje Marcin Musioł dyrektor ds. Wdrożeń w Blees.