SmartCity Wrocław

WE WROCŁAWIU WIERZYMY, ŻE NOWOCZESNE MIASTO TO WSPÓLNY PROJEKT MIESZKAŃCÓW, LOKALNYCH WŁADZ I FIRM.

Idea Smart City głosi, że inwestycje w kapitał ludzki i społeczny, wspomagane rozwojem nowoczesnej infrastruktury, to podstawa zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz budulec wysokiej jakości życia. Poszczególne elementy muszą się uzupełniać i ze sobą współdziałać. Jednak żeby to się udało, potrzeba świadomych i zaangażowanych osób.

We Wrocławiu opieramy się na założeniach idei Smart City. Chcemy bowiem miasta oferującego mieszkańcom wysoką jakość życia, dobrą infrastrukturę, przyjazne środowisko i transport oraz prężną gospodarkę i edukację.

FILARY SMART CITY WROCŁAW 

Na zarządzanie smart składają się trzy elementy: polityki i strategie, e-urząd oraz otwarty samorząd. Nowe technologie w urzędzie ułatwiają życie mieszkańcom, a tym samym usprawnia pracę urzędu. Wprowadzane rozwiązania pozwalają na łatwiejszy i bliższy kontakt mieszkańców z urzędem.

Poszukiwanie rozwiązań w zakresie pobudzenia przedsiębiorczości i innowacyjności, zwiększenia produktywności oraz łączenia rynków lokalnych z globalnymi.

To sposób w jaki ludzie funkcjonują w mieście i korzystają z wachlarza jego ofert, a także sposób w jaki sami oddziałują na miasto. Na poziom stylu i jakości życia mają wpływ wszystkie pozostałe filary.

To jeden z najważniejszych aspektów Smart City. Jego fundamentem jest zaangażowane, kreatywne i zaradne społeczeństwo, które rozumie istotę codziennego, zrównoważonego życia.

Zrównoważony i zintegrowany rozwój nie jest możliwy bez inwestycji w edukację i wiedzę, włączając w to edukację osób starszych, eliminację e-wykluczonych czy edukację przedsiębiorczości.

Na mobilność składają się trzy elementy: zintegrowany system transportowy, ICT oraz wspieranie zielonego transportu. 

Miasto to żywy organizm a infrastruktura stanowi jego krwiobieg. Nowoczesne rozwiązania w zakresie infrastruktury stanowią klucz i podstawę dalszego rozwoju miasta,

To zrównoważony rozwój miasta poprzez właściwe zarządzanie zasobami, inwestycje w zielone technologie, transport publiczny i pieszy.