Tramwaj nr 20 we Wrocławiu - przystanki i przesiadki

Tramwaj nr 20 we Wrocławiu - przystanki i przesiadki
Rozkład obowiązuje od: 2021-05-01

20

Tramwaj normalny

OPORÓWLEŚNICA

LEŚNICAOPORÓW

TrasaPrzystanekPrzesiadkiTrasaPrzystanekPrzesiadki
GrabiszyńskaOPORÓWŚredzkaLEŚNICA
GrabiszyńskaGRABISZYŃSKA (Cmentarz II)KosmonautówJeleniogórska
GrabiszyńskaGRABISZYŃSKA (Cmentarz)KosmonautówWschowska
GrabiszyńskaFiołkowaKosmonautówZłotnicka
al. HalleraFATKosmonautówKamiennogórska (Ośrodek dla niewidomych)
al. HalleraAleja PracyKosmonautówKosmonautów (Szpital)
al. HalleraOjca BeyzymaKosmonautówGrabowa
al. HalleraMieleckaKosmonautówAleja Architektów
al. HalleraGajowickaKosmonautówGlinianki
al. HalleraHalleraLotniczaStadion Wrocław (Lotnicza)
Powstańców Śl.SztabowaLotniczaPILCZYCE
pl. Powstańców ŚląskichRondoLotniczaMetalowców
Powstańców Śl.WielkaLotniczaBajana
Powstańców Śl.ZaolziańskaLotniczaPark Zachodni
ŚwidnickaArkady (Capitol)LotniczaDH Astra
ŚwidnickaRenomaLegnickaKwiska
KrupniczaNarodowe Forum MuzykiLegnickaMałopanewska
Kazimierza Wlk.RynekLegnickaNiedźwiedzia
LegnickaPL. JANA PAWŁA IILegnickaZACHODNIA (Stacja kolejowa)
LegnickaMłodych TechnikówLegnickapl. Strzegomski (Muzeum Współczesne)
Legnickapl. Strzegomski (Muzeum Współczesne)LegnickaMłodych Techników
LegnickaZACHODNIA (Stacja kolejowa)LegnickaPL. JANA PAWŁA II
LegnickaNiedźwiedziaKazimierza Wlk.Rynek
LegnickaMałopanewskaKrupniczaNarodowe Forum Muzyki
LegnickaKwiskaPodwaleRenoma
LotniczaDH AstraŚwidnickaArkady (Capitol)
LotniczaPark ZachodniPowstańców Śl.Zaolziańska
LotniczaBajanaPowstańców Śl.Wielka
LotniczaMetalowcówPowstańców Śl.Rondo
LotniczaPILCZYCEPowstańców Śl.Sztabowa
LotniczaStadion Wrocław (Lotnicza)Powstańców Śl.Hallera
KosmonautówGliniankial. HalleraGajowicka
KosmonautówAleja Architektówal. HalleraMielecka
KosmonautówGrabowaal. HalleraOjca Beyzyma
KosmonautówKosmonautów (Szpital)al. HalleraAleja Pracy
KosmonautówKamiennogórska (Ośrodek dla niewidomych)al. HalleraFAT
KosmonautówZłotnickaGrabiszyńskaFiołkowa
KosmonautówWschowskaGrabiszyńskaGRABISZYŃSKA (Cmentarz)
KosmonautówJeleniogórskaGrabiszyńskaGRABISZYŃSKA (Cmentarz II)
ŚredzkaLEŚNICAGrabiszyńskaOPORÓW

Dodatkowe połączenia linii: 20(zjazdy do zajezdni, dojazdy z zajezdni, itp.)

Zajezdnia GAJLEŚNICA

TrasaPrzystanekPrzesiadki
KamiennaZajezdnia GAJ
KamiennaUniwersytet Ekonomiczny
ŚlężnaSanocka
BorowskaDWORZEC AUTOBUSOWY
StawowaDworzec Główny (Stawowa)
PiłsudskiegoArkady (Capitol)
ŚwidnickaRenoma
KrupniczaNarodowe Forum Muzyki
Kazimierza Wlk.Rynek
LegnickaPL. JANA PAWŁA II
LegnickaMłodych Techników
Legnickapl. Strzegomski (Muzeum Współczesne)
LegnickaZACHODNIA (Stacja kolejowa)
LegnickaNiedźwiedzia
LegnickaMałopanewska
LegnickaKwiska
LotniczaDH Astra
LotniczaPark Zachodni
LotniczaBajana
LotniczaMetalowców
LotniczaPILCZYCE
LotniczaStadion Wrocław (Lotnicza)
KosmonautówGlinianki
KosmonautówAleja Architektów
KosmonautówGrabowa
KosmonautówKosmonautów (Szpital)
KosmonautówKamiennogórska (Ośrodek dla niewidomych)
KosmonautówZłotnicka
KosmonautówWschowska
KosmonautówJeleniogórska
ŚredzkaLEŚNICA

Zajezdnia OŁBINLEŚNICA

TrasaPrzystanekPrzesiadki
SłowiańskaZajezdnia OŁBIN
pl. Powstańców WielkopolskichDWORZEC NADODRZE
pl. StaszicaPL. STASZICA
GrodzkaUniwersytet Wrocławski
Nowy ŚwiatRynek
LegnickaPL. JANA PAWŁA II
LegnickaMłodych Techników
Legnickapl. Strzegomski (Muzeum Współczesne)
LegnickaZACHODNIA (Stacja kolejowa)
LegnickaNiedźwiedzia
LegnickaMałopanewska
LegnickaKwiska
LotniczaDH Astra
LotniczaPark Zachodni
LotniczaBajana
LotniczaMetalowców
LotniczaPILCZYCE
LotniczaStadion Wrocław (Lotnicza)
KosmonautówGlinianki
KosmonautówAleja Architektów
KosmonautówGrabowa
KosmonautówKosmonautów (Szpital)
KosmonautówKamiennogórska (Ośrodek dla niewidomych)
KosmonautówZłotnicka
KosmonautówWschowska
KosmonautówJeleniogórska
ŚredzkaLEŚNICA

Zajezdnia BOREKOPORÓW

TrasaPrzystanekPrzesiadki
Powstańców Śl.Zajezdnia BOREK
Powstańców Śl.Orla
Powstańców Śl.Jastrzębia
Powstańców Śl.Hallera
al. HalleraGajowicka
al. HalleraMielecka
al. HalleraOjca Beyzyma
al. HalleraAleja Pracy
al. HalleraFAT
GrabiszyńskaFiołkowa
GrabiszyńskaGRABISZYŃSKA (Cmentarz)
GrabiszyńskaGRABISZYŃSKA (Cmentarz II)
GrabiszyńskaOPORÓW

GRABISZYNEKLEŚNICA

TrasaPrzystanekPrzesiadki
al. HalleraGRABISZYNEK
al. HalleraOjca Beyzyma
al. HalleraMielecka
al. HalleraGajowicka
al. HalleraHallera
Powstańców Śl.Sztabowa
pl. Powstańców ŚląskichRondo
Powstańców Śl.Wielka
Powstańców Śl.Zaolziańska
ŚwidnickaArkady (Capitol)
ŚwidnickaRenoma
KrupniczaNarodowe Forum Muzyki
Kazimierza Wlk.Rynek
LegnickaPL. JANA PAWŁA II
LegnickaMłodych Techników
Legnickapl. Strzegomski (Muzeum Współczesne)
LegnickaZACHODNIA (Stacja kolejowa)
LegnickaNiedźwiedzia
LegnickaMałopanewska
LegnickaKwiska
LotniczaDH Astra
LotniczaPark Zachodni
LotniczaBajana
LotniczaMetalowców
LotniczaPILCZYCE
LotniczaStadion Wrocław (Lotnicza)
KosmonautówGlinianki
KosmonautówAleja Architektów
KosmonautówGrabowa
KosmonautówKosmonautów (Szpital)
KosmonautówKamiennogórska (Ośrodek dla niewidomych)
KosmonautówZłotnicka
KosmonautówWschowska
KosmonautówJeleniogórska
ŚredzkaLEŚNICA

LEŚNICAZajezdnia GAJ

TrasaPrzystanekPrzesiadki
ŚredzkaLEŚNICA
KosmonautówJeleniogórska
KosmonautówWschowska
KosmonautówZłotnicka
KosmonautówKamiennogórska (Ośrodek dla niewidomych)
KosmonautówKosmonautów (Szpital)
KosmonautówGrabowa
KosmonautówAleja Architektów
KosmonautówGlinianki
LotniczaStadion Wrocław (Lotnicza)
LotniczaPILCZYCE
LotniczaMetalowców
LotniczaBajana
LotniczaPark Zachodni
LotniczaDH Astra
LegnickaKwiska
LegnickaMałopanewska
LegnickaNiedźwiedzia
LegnickaZACHODNIA (Stacja kolejowa)
Legnickapl. Strzegomski (Muzeum Współczesne)
LegnickaMłodych Techników
LegnickaPL. JANA PAWŁA II
Kazimierza Wlk.Rynek
KrupniczaNarodowe Forum Muzyki
PodwaleRenoma
ŚwidnickaArkady (Capitol)
BorowskaDWORZEC AUTOBUSOWY
ŚlężnaSanocka
ŚlężnaUniwersytet Ekonomiczny
KamiennaZajezdnia GAJ

OPORÓWZajezdnia BOREK

TrasaPrzystanekPrzesiadki
GrabiszyńskaOPORÓW
GrabiszyńskaGRABISZYŃSKA (Cmentarz II)
GrabiszyńskaGRABISZYŃSKA (Cmentarz)
GrabiszyńskaFiołkowa
al. HalleraFAT
al. HalleraAleja Pracy
al. HalleraOjca Beyzyma
al. HalleraMielecka
al. HalleraGajowicka
al. HalleraHallera
Powstańców Śl.Jastrzębia
Powstańców Śl.Orla
Powstańców Śl.Zajezdnia BOREK


Zgłoś błąd w rozkładach jazdy.


Zgłoś uwagę