wroclaw.pl strona główna Komunikacja we Wrocławiu – ceny biletów, rozkłady jazdy, inwestycje Komunikacja - strona główna

Infolinia 71 777 7777

9°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 03:00

wroclaw.pl strona główna

Reklama

 1. wroclaw.pl
 2. Komunikacja
 3. Komunikacja miejska
 4. Ceny biletów
Kliknij, aby powiększyć
Bilety MPK Wrocław 2024. Komunikacja miejska we Wrocławiu. Ile kosztują bilety MPK Wrocław? Sprawdź ceny biletów, rodzaje biletów i rozkłady jazdy. www.wroclaw.pl
Bilety MPK Wrocław 2024. Komunikacja miejska we Wrocławiu. Ile kosztują bilety MPK Wrocław? Sprawdź ceny biletów, rodzaje biletów i rozkłady jazdy.

Dowiedz się, jakie są aktualne ceny biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej we Wrocławiu, oraz gdzie i w jaki sposób możesz je zakupić.

Reklama

MPK Wrocław – aktualne ceny biletów 

Od 1 września 2021 r. roku ceny biletów we wrocławskiej komunikacji wracają do tych obowiązujących sprzed zmian w lipcu i sierpniu (ceny biletów MPK Wrocław były wtedy obniżone). O cenniku zdecydowali radni na sesji Rady Miejskiej. Dla osób płacących podatki we Wrocławiu cena biletów okresowych zostaje bez zmian, wprowadzony jest również nowy bilet Nasz Wrocław Kolej. Bezpłatnie z MPK Wrocław korzystają nadal m.in. uczniowie do 21. roku życia oraz seniorzy.

Tańsze bilety w komunikacji miejskiej z Nasz Wrocław

Dla mieszkańców Wrocławia, którzy regularnie korzystają z usług MPK Wrocław i rozliczają podatek dochodowy we Wrocławiu, najbardziej korzystna opcja to bilet okresowy imienny w programie „Nasz Wrocław”. Tutaj ceny biletów nie były zmieniane nawet ze styczniową taryfą. Przykładowo za 7-dniowy bilet normalny na wszystkie linie zapłacimy 30 zł, za miesięczny na dwie linie – 60 zł.

Od września można też kupić bilety Nasz Wrocław Kolej. To imienny, miesięczny bilet uprawniający do przejazdów na wszystkich liniach komunikacji miejskiej. Jeżeli będziesz miał bilet miesięczny na przejazdy pociągiem, korzystanie z wrocławskich tramwajów i autobusów kosztować będzie 1 zł miesięcznie.

Zasady odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław. Stan na dzień 1.09.2021 r.

Rodzaje biletów MPK Wrocław Ceny biletów MPK Wrocław
obowiązująca od 1.09.2021 r.
Typ biletu Opis N U N NWRO U NWRO
Bilety jednorazowe MPK Wrocław
bilet jednorazowy bilet na wszystkie linie 4,60 2,30    
bilety czasowe MPK Wrocław
15-minutowy wszystkie linie 3,20 1,60    
30-minutowy wszystkie linie 4,00 2,00    
60-minutowy wszystkie linie 5,20 2,60    
90-minutowy wszystkie linie 7,00 3,50    
24-godzinny wszystkie linie 15,00 7,50    
48-godzinny wszystkie linie 26,00 13,00    
72-godzinny wszystkie linie 32,00 16,00    
168-godzinny (7-dobowy) wszystkie linie 54,00 27,00    
bilety imienne MPK Wrocław
7-dniowy wszystkie linie 38,00 19,00 30,00 15,00
30-dniowy dwie dowolne linie 74,00 37,00 60,00 30,00
30-dniowy wszystkie linie 110,00 55,00 90,00 45,00
60-dniowe wszystkie linie 208,00 104,00 170,00 85,00
90-dniowe wszystkie linie 302,00 151,00 240,00 120,00
180-dniowe wszystkie linie 560,00 280,00 420,00 210,00
365-dniowy wszystkie linie 1050,00 525,00 800,00 400,00
semestralny 4-miesięczny dwie dowolne linie 260,00 130,00 194,00 97,00
semestralny 4-miesięczny wszystkie linie 400,00 200,00 300,00 150,00
semestralny 5-miesięczny dwie dowolne linie 304,00 152,00 230,00 115,00
semestralny 5-miesięczny wszystkie linie 490,00 245,00 370,00 185,00
bilet imienny „Nasz Wrocław Kolej” MPK Wrocław
miesięczny wszystkie linie     1,00 0,50
bilet na okaziciela MPK Wrocław
30-dniowy wszystkie linie 170,00 85,00    
60-dniowy wszystkie linie 310,00 155,00    
90-dniowy wszystkie linie 430,00 215,00    
bilety aglomeracyjne imienne MPK Wrocław
duża aglomeracja wrocławska wszystkie linie 96,00 48,00    
bilety grupowe MPK Wrocław
do 15 osób wszystkie linie 44,00 22,00    

Komunikacja miejska we Wrocławiu – rodzaje biletów

Bilet jednorazowy MPK Wrocław

Bilet jednorazowy uprawnia do jednorazowego przejazdu komunikacją miejską Wrocławia jednym środkiem transportu – autobusem bądź tramwajem.

Bilet jednorazowy uprawnia do korzystania z linii: normalnych oraz podmiejskich albo pospiesznych oraz nocnych. Stanowi on dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z chwilą skasowania go kasownikiem znajdującym się w danym pojeździe i zachowuje ważność do chwili opuszczenia tego pojazdu przez osobę, która uiściła nim opłatę, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

W przypadku awaryjnego przerwania biegu pojazdu bilet jednorazowy stanowi podstawę do kontynuowania dalszej jazdy pojazdem wskazanym przez przewoźnika, w którego pojeździe bilet skasowano. W przypadku biletów w formie elektronicznej bilet rozpoczyna ważność z chwilą nabycia.

Opłatę za przejazd jednorazowy można uiścić za pomocą kilku biletów o łącznej wartości nie mniejszej niż wysokość należnej opłaty. Skasowanego biletu nie wolno odstępować innej osobie.

Bilety okresowe MPK Wrocław

a) bilety czasowe:

 • 15-minutowe uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów, na wszystkich typach linii, trwających do 15 minut liczonych od godziny skasowania biletu,
 • 30-minutowe uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów, na wszystkich typach linii, trwających do 30 minut liczonych od godziny skasowania biletu,
 • 60-minutowe – uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, trwających do 60 minut liczonych od godziny skasowania biletu,
 • 90-minutowe – uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, trwających do 90 minut liczonych od godziny skasowania biletu,
 • 24-godzinne – uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 24 godziny liczone od godziny skasowania biletu,
 • 48-godzinne – uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 48 godzin liczonych od godziny skasowania biletu,
 • 72-godzinne – uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 72 godziny liczone od godziny skasowania biletu,
 • 168-godzinne (7-dobowe) – uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 168 godzin (7 dób) liczonych od godziny skasowania biletu,

b) bilety imienne:

 • 7-dniowe imienne – uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 7 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,
 • 30-dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez 30 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,
 • 60-dniowe imienne – uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 60 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,
 • 90-dniowe imienne – uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 90 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,
 • 180-dniowe imienne – uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 180 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,
 • 365-dniowe imienne – uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 365 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,
 • semestralny czteromiesięczny imienny – uprawniający wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w czwartym, kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3*,
 • semestralny pięciomiesięczny imienny – uprawniający wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3*,
 • miesięczny imienny „Nasz Wrocław Kolej” – uprawniający wskazaną na bilecie osobę, posiadającą aktywny status w programie „Nasz Wrocław” (osoby zamieszkałe we Wrocławiu, rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu), do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez okres jednego miesiąca licznego od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było- do ostatniego dnia tego miesiąca z zastrzeżeniem ust. 3”

Uprawnionymi do korzystania z biletu są osoby, które posiadają i okażą ważny w chwili przejazdu miesięczny imienny odcinkowy bilet kolejowy uprawniający do przejazdów w obie strony (tam i z powrotem).

 1. Wystawiony dla odcinka, dla którego punktem początkowym i końcowym jest stacja lub przystanek kolejowy zawierający w swojej nazwie „Wrocław” bądź przystanek kolejowy „Iwiny”;
 2. Zakupiony w kolejowej taryfie podstawowej (normalnej) lub taryfie RAZEM.

Bilety na okaziciela MPK Wrocław

 • 30-dniowe na okaziciela – uprawniające posiadacza biletu do przejazdów na wszystkich typach linii w okresie 30 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,
 • 60-dniowe na okaziciela – uprawniające posiadacza biletu do przejazdów na wszystkich typach linii w okresie 60 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,
 • 90-dniowe na okaziciela – uprawniające posiadacza biletu do przejazdów na wszystkich typach linii w okresie 90 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3 *,
 • BILETY AGLOMERACYJNE IMIENNE – miesięczne bilety imienne, uprawniające wskazaną na bilecie osobę do przejazdów na wszystkich typach linii komunikacji miejskiej Gminy oraz przejazdów komunikacją przewoźnika kolejowego lub operatora sąsiedniej gminy, na mocy porozumień międzygminnych, przez okres wskazany na bilecie. 
 • BILETY GRUPOWE – uprawniające nie więcej niż 15 osób do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii do 30 minut liczonych od godziny skasowania biletu lub do jednokrotnego przejazdu środkiem komunikacji, w którym został skasowany, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

*ust. 3 - W przypadku gdy bilet okresowy zakupiony został w pierwszym dniu jego obowiązywania, ważny jest on od momentu jego zakupu.

Jak zakupić bilety MPK Wrocław?

Bilety MPK Wrocław można zakupić w automatach stojących na wielu przystankach tramwajowych i autobusowych. Zapoznaj się z mapą lub listą punktów sprzedaży biletów MPK Wrocław. Za bilety możesz zapłacić kartą płatniczą lub gotówką. Istnieje również możliwość zakupienia ich w wybranych kioskach. Bilety można wydrukować w wersji papierowej, ale tylko poza komunikacją miejską (kioski, automaty na przystankach). Bilety, które zostaną zakupione w automatach w tramwajach lub w autobusie kodują się na karcie płatniczej i nie ma możliwości zapłacenia za nie gotówką.

Bilety czasowe MPK Wrocław można kodować na karcie URBANCARD lub legitymacji studenckiej.

Kliknij, aby powiększyć
Powiększ obraz: Kobieta kupuje bilet w automacie w komunikacji miejskiej Wrocławia. www.wroclaw.pl
Kobieta kupuje bilet w automacie w komunikacji miejskiej Wrocławia.

Visa Mobile

To nowy sposób opłacenia biletu. Z Visa Mobile skorzystają ci pasażerowie, którzy dokonują zakupu przez Portal Pasażera bądź aplikację URBANCARD. W celu wniesienia opłaty za produkty, w trakcie finalizacji transakcji, użytkownik wybiera opcję Visa Mobile, wpisuje numer telefonu i potwierdza zakup na urządzeniu mobilnym.

Pasażerowie komunikacji miejskiej we Wrocławiu mogą korzystać z tej opcji realizując zakup biletów przez Portal Pasażera lub w aplikacji mobilnej URBANCARD.

Jak skorzystać z płatności z Visa Mobile?

Należy pobrać i zainstalować na telefonie darmową aplikację Visa Mobile, dostępną w sklepach z aplikacjami. Następnie dokonujemy rejestracji. Kluczowe kroki to dodanie do Visa Mobile swojej karty płatniczej Visa (lub kilku kart), weryfikacja danych i podanie numer telefonu, który będzie później wykorzystywany przez nas podczas płatności za zakupy. Na koniec ustalamy osobisty numer PIN niezbędny do zatwierdzania transakcji.

Przez ten proces przechodzimy tylko raz. Z Visa Mobile można korzystać także poprzez aplikację banku, który wydał kartę, jeżeli udostępnił tę usługę swoim klientom posiadającym kartę Visa.

Proces płatności jest prosty i szybki – może składać się z zaledwie trzech kroków. W trakcie finalizacji zakupu biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu, w Portalu Pasażera lub aplikacji mobilnej URBANCARD, jako formę płatności wybieramy Visa Mobile. W kolejnym kroku wpisujemy numer telefonu, a następnie potwierdzamy transakcję ustalonym wcześniej numerem PIN. Proces ten może wyglądać nieco inaczej, gdy klient korzysta z aplikacji banku do akceptacji transakcji Visa Mobile.

MPK Wrocław – bilety online

Bilety MPK Wrocław możesz zakupić również online. Sprawdzoną stroną, na której możesz to zrobić, jest URBANCARD – portal pasażera komunikacji miejskiej Wrocławia. Opcja jest możliwa również w przypadku posiadania aplikacji Skycash czy mPay. W takiej sytuacji bilet przybiera formę elektroniczną. 

Jeżeli masz więcej pytań odnośnie sposobów zakupu biletów MPK Wrocław lub ich ważności, sprawdź zakładkę z pytaniami, na które odpowiadają pracownicy komunikacji miejskiej we Wrocławiu – Kontrola biletów (FAQ).

MPK Wrocław – kontakt

Adres siedziby MPK Wrocław: ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław

Infolinia MPK Wrocław: 

Infolinia MPK Wrocław czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-21.00.

Aby uzyskać dokładne informacje na temat cen, rodzajów czy zasad płatności za bilety skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta MPK Wrocław. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00.

Sprawdź Rozkład jazdy MPK Wrocław — wrocławskiej komunikacji miejskiej!

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl