Spotkanie GDS ds. pomocy społecznej

Spotkanie 14 października

Zaproszenie skierowane jest przede wszystkim do wrocławskich organizacji pozarządowych zajmujących się organizacją pomocy społecznej (pomoc żywnościowa, odzież - materialna). Prosimy o o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 14.10.2013 na adres e-mail: rafal.florczak@um.wroc.pl

Zapraszamy Państwa na  kolejne spotkanie zespołu ds. poprawy efektywności pomocy społecznej we Wrocławiu (w ramach Grup Dialogu Społecznego).

W spotkaniach biorą udział przedstawiciele  pozarządowych organizacji  pomocowych, Banku Żywnosci we Wrocławiu, pracownicy MOPSu oraz Biura ds. Współpracy z Organizacjami  UM Wrocławia. Celem naszych spotkań jest poprawa efektywności pomocy społecznej we Wrocławiu poprzez wymianę doświadczeń, wspólną dyskusję, wdrażanie konkretnych rozwiązań.

Termin i miejsce: środa, 16 października 2013, godz. 11.00 - MOPS, ul Strzegomska 6, sala konferencyjna - parter
 
Plan spotkania:
1. Szkolenie z zakresu obsługi bazy instytucji pomocowych MOPS ( załącznik)
2. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych w organizacjach pomocowych. Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w codziennej pracy - szkolenie /  rozmowa z panem Sebastianem Sobeckim - Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w UM Wrocławia

Z punktem drugim, koresponduje możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń dla NGO organizowanych przez BWO m.in. z zakresu ochrony danych osobowych.

Zapraszamy. Więcej informacji: tutaj


Załączniki:

1. Informator udostępniony przez MOPS. Zachęcamy do lektury, składania uwag, propozycji zmian -  dzielenia się uwagami na temat zawartości dokumentu w kontekście Państwa oczekiwań i potrzeb w codziennej pracy organizacji.
2. Przekazujemy bazę instytucji pomocowych prowadzoną przez MOPS, która może stać się przewodnikiem i pomocą w Państwa codziennej pracy.

Państwa wszelkie sugestie, uwagi, zgłoszenia, potrzebę aktualizacji danych w bazie -  proszę przesyłać na adres p. Agnieszki Krasoń (Bank Żywnosci) -  agnieszka.krason@bankzywnosci.wroclaw.pl

Zgłoś uwagę