CZARNE OSIEDLE 2

Rafał Dalek – Malarstwo

Wystawa obrazów z serii pt. „Abstrakcyjna architektura” i „Miasta”. Próba opanowania chaosu, przypadkowości, wielości przenikających się kolorów i faktur oraz zatarcie granicy między abstrakcją a konkretnym widokiem kojarzącym się z ulicą.

Obrazy są wielowarstwowe, pojawiają się zróżnicowane faktury i kolory przebijające z głębszych warstw, dzięki wykorzystaniu płynnej farby, która spływa po płótnie, pojawiają się niecodzienne kształty i przenikające barwy. 

Wideo / zdjęcia

Lokalizacja

Strefa Kultury Wrocław– Impart

Ruska 46A, 50-412 Wrocław

Komentarze