Panel Dyskusyjny 24.11 „Świat po wojnie... Obawy... Nadzieje... ."

Panel Dyskusyjny 24.11 „Świat po wojnie... Obawy... Nadzieje... ."

Panel Dyskusyjny – ,,Świat po wojnie… Obawy… Nadzieje… .” Moderator: prof. dr hab. Adam Jezierski Uniwersytet Wrocławski Goście: prof. dr hab. Adam Chmielewski Uniwersytet Wrocławski/, prof. dr hab. Marian Noga /Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba /Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu/, Mariusz Urbanek 24.11.2022, czwartek, godzina 18:30 Synagoga pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 7, Wrocław Wstęp wolny Pandemia Covid-19, wojna na Ukrainie, galopująca inflacja dramatycznie zmieniły otaczającą nas rzeczywistość. Podczas dyskusji prowadzonej przez prof. dr hab. Adama Jezierskiego znakomici paneliści wymienią się swoją wiedzą i przemyśleniami na temat tego jak zmienia się świat w obliczu wojny i z jakimi nowymi wyzwaniami przyjdzie mu się zmierzyć.

Goście są specjalistami w różnych dziedzinach, każdy ma inne spostrzeżenia, dzięki czemu będziemy mogli spojrzeć na zagadnienie z szerszej perspektywy i zrozumieć inne punkty widzenia.

Problemy współczesnego świata w kontekście filozoficznym przybliży nam prof. dr hab. Adam Chmielewski, autor takich książek jak „Psychopatologia życia politycznego”, „Dwie koncepcje jedności. Interwencje filozoficzno-polityczne”, „Politics and Recognition. Towards a New Political Aesthetics”, tłumacz dzieł innych filozofów oraz redaktor naczelny czasopisma „Studia Philosophica Wratislaviensia”. Z zagadnieniami sfery ekonomicznej zaznajomi nas prof. dr hab. Marian Noga, wybitny ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej, zasiadający w senacie z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

W badaniach naukowych zajmuje się: teorią wzrostu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem mierzenia dobrobytu społecznego, zagadnieniami polityki fiskalnej i monetarnej kraju w aspekcie koniunktury gospodarczej, ekonomicznym wymiarem ochrony środowiska.

Kwestie bliskie Dzielnicy, takie jak współpraca międzywyznaniowa w obliczu kryzysu poruszy prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba. Jest absolwentem Biblijnego Seminarium Teologicznego (1994) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1996). Studiował też w Amsterdamie (Theological Seminary) i Belgii (Heverlee at Evangelische Theologische Faculteit). W 2006 roku objął stanowisko Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Od 2019 roku jest pracownikiem naukowym (research associate) Von Hügel Institute Uniwersytetu w Cambridge. Jest także redaktorem naczelnym czasopisma Theologica Vratislaviensia oraz autorem wielu publikacji z zakresu patrologii, tradycji reformacyjnej i ekumenizmu, w tym dwóch książek poświęconych koncepcji uniwersalnego zbawienia w myśli wczesnochrześcijańskiej.

Jest wieloletnim przyjacielem Dzielnicy, a od 2021 roku Przewodniczącym Rady Fundatorów Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”. Mariusz Urbanek jest pisarzem i publicystą, autorem biografii takich twórców jak Leopold Tyrmand (Zły Tyrmand), Jan Brzechwa (Nie dla dzieci) i Juliana Tuwima (Wylękniony bluźnierca). Obecnie kieruje działem publicystyki i historii we wrocławskim miesięczniku Odra. Jego książka o Kornelu Makuszyńskim zdobyła Nagrodę Literacką Zakopanego.

Panel poprowadzi prof. dr hab. Adam Jezierski – były rektor i prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Wrocławskiego, chemik, popularyzator nauki, przyjaciel naszej Fundacji. Jesteśmy przekonani, że w czasie panujących kryzysów wartości ważne dla Dzielnicy, takie jak wzajemny szacunek, współpraca, tolerancja i miłość bliźniego mają szczególne znaczenie.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja Kulturalna” oraz ze środków Gminy Wrocław. 

Organizator: Fundacja Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań Partnerzy: Gmina Wyznaniowa Żydowska Parafia Ewangelicko-Augsburska Opatrzności Bożej Katedralna Parafia Prawosławna pod wezwaniem Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu Parafia Rzymskokatolicka pod wezwania Św. Mikołaja we Wrocławiu Mecenat: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasto Wrocław Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Lokalizacja

Synagoga pod Białym Bocianem

Włodkowica 5a, 50-072 Wrocław

Komentarze