proj. Grupa Projektor

Przeźroczystość – wystawa berlińskich artystek

Przeźroczystość to zdolność materiału do przewodzenia światła. Owe właściwości szkła, czyli przewodzenie, przenikanie bądź przepuszczenie, staną się głównym tematem wystawy. Potraktowane one zostaną jednak w sposób niedosłowny i niebezpośredni, lecz jako punkt wyjścia dla artystek oraz ich indywidualnego sposobu rozumienia tematu w kontekście galerii SIC! BWA Wrocław i jej historii. Wystawa i pokazane na niej prace koncentrują się na sposobie wizualnego postrzegania i odbierania dynamicznie zachodzących procesów optycznych.

Artystki wykorzystują właściwości i charakter szkła, jednak przebieg i rozwój zachodzących fizycznych zjawisk przeniesiony i analizowany zostanie przy użyciu różnych niekoniecznie tradycyjnych mediów i materiałów. 
Punktem wyjścia do zastanowienia się nad percepcją rzeczywistości przenikającej do nas za pośrednictwem różnych bodźców jest nasz ludzki narząd wzroku. Artystki w swoich pracach będą starały się pokazać jak bardzo jest on zawodny i nieprecyzyjny w odbieraniu i także wizualnym interpretowaniu otaczającego nas świata. 

artystki: Vanessa Enriquez, Monika Goetz, Johanna Jaeger, Hannah Gieseler, Edith Kollath, Alanna Lawley
kuratorka: Paulina Olszewska
partner wystawy: Goethe-Institut

Specjalne podziękowania dla berlińskich galerii COLLECTIVA i SCHWARZ CONTEMPORARY za pomoc w realizacji wystawy.

Wideo / zdjęcia

Lokalizacja

galeria SiC! BWA Wrocław

 

Komentarze