Noce Kościołów 2017

Noce Kościołów 2017

Zwiedzanie kościołów, koncerty, zabawy na świeżym powietrzu, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz modlitwa. Kolejna edycja „Nocy Kościołów” trwa  do 24 czerwca.

Podczas „Nocy Kościołów” swoje podwoje otworzą kościoły i klasztory, które na co dzień nie są dostępne dla zwiedzających, m. in. klasztor Sióstr Notre Dame – relikt pozostałości romańskiej i gotyckiej rezydencji Piastów Wrocławskich.

Wstęp bezpłatny na wszystkie wydarzenia.

Harmonogram

22.06.2017

 • Zwiedzanie katedry pw. św. Jana Chrzciciela i krypty
 • pl. Katedralny 18
 • g. 20:00, g. 20:30, g. 21:00
 • Zwiedzanie z przewodnikami z koła nr 8 przy oddziale wrocławskim PTTK

23.06.2017

 • Katedra św. Wincentego diecezji wrocławsko – gdańskiej Kościoła greckokatolickiego pl. bpa Nankiera 15
 • Zwiedzanie z przewodnikiem XIII wiecznej krypty romańskiej Henryka Pobożnego, zwiedzanie kaplicy Hochberga – barokowej perły niedostępnej od czasów II wojny światowej.
 • g. 19:30, g. 20:00, g. 20:30, g. 21:00- ostatnie wejście
 • Zwiedzanie z przewodnikami z koła nr 8 przy oddziale wrocławskim PTTK
 • g. 17.00 Liturgia św. Jana Chryzostoma dziękczynna w 20-lecie przekazania Kościoła św. Wincentego jako „Daru Kongresowego” dla Grekokatolików. Przewodniczy ks. bp Włodzimierz Juszczak
 • g. 18.15 Panel dyskusyjny: „Imigranci z Ukrainy, jako znak czasu i związane z nim wyzwania”. Prowadzący: prof. Jarosław Syrnyk (Uniwersytet Wrocławski).
 • Uczestnicy panelu: ks. bp Włodzimierz Juszczak (ordynariusz diecezji Wrocławsko-Gdańskiej),  (Konsulat Honorowy Ukrainy we Wrocławiu, Fundacja Ukraina),  Oksana Kutsko (Wrocław na językach świata) oraz Daria Mymka (wolontariusz).
 • g. 19.00 Koncert Chóru "Kirio". Solistka Kateryna Czekanowska. W programie m.in.:

Ave Maria, Modlitwa, Czerez pole szerokeje iszła Boża Maty.
g. 19.30-21.30 zwiedzanie kościoła śww. Wincentego i Jakuba, Kaplicę Hochberga, kryptę romańską Henryka Pobożnego  

W Katedrze będzie też można obejrzeć wystawę prac artystów z Dolnego Śląska pochodzących z Łemkowszczyzny. Malarstwo, pisankarstwo, rzeźba, modelarstwo – to tylko niektóre rodzaje sztuki obecne na dzisiejszej wystawie. Władysław Rewak, Michał Warchił, Maria Kieleczawa, Bogdan Jurczyszak, Mirosław Markowicz podzielili się z nami cząstką swojej twórczości. Jest to pamięć o ziemi, z której zostali wyrwani ich rodzice, pamięć, co z głębi serca woła do nas i przyszłych pokoleń: „Doceniaj, chroń i rozwijaj!”

23.06.2017

 • Cerkiew św. Cyryla i Metodego, ul. Św. Jadwigi 13
 • g. 17:00 Nabożeństwo
 • od g. 17:00 do 21:00 zwiedzanie cerkwi z przewodnikiem w grupach z ks. proboszczem Eugeniuszem Cebulskim

24.06.2017

 • kościół pw. św. Jadwigi  (siostry Urszulanki), pl. Biskupa Nankiera 16
 • g.19.00-21.00 Zwiedzanie Mauzoleum Piastów Śląskich, opactwa oraz refektarza zakonnego. S. dr Daria Klich OSU historyk, archiwistka urszulanek – zwiedzanie połączone z wykładem „Urszulanki wrocławskie wobec dziedzictwa księżnej Anny Śląskiej”.

24.06.2017

 • kościół Bonifratrów pw. Trójcy Przenajświętszej, ul.Traugutta 57/59
 • g. 18.00  Zwiedzanie z przewodnikiem Kościoła, krypty i auli Konwentu Bonifratrów  kiermasz  prac  z Pracowni Terapii Zajęciowej Hospicjum Bonifratrów
 • g. 20.00 „Renesansowa  uczta u Bonifratrów” - pieśni z towarzyszeniem lutni w wykonaniu Mateusza Ławniczaka, absolwenta Akademii Muzycznej we Wrocławiu

24.06.2017

 • Dom Notre Dame  (siostry Notre Dame)
 • ul. św. Marcina 12
 • Szlak Piastowski - Relikty Zamku Książęcego św. Jadwigi Śląskiej.
 • g. 19:30, g. 20:00, g. 20:30, g. 21:00-ostatnie wejście
 • Zwiedzanie z przewodnikami z koła nr 8 przy oddziale wrocławskim PTTK

Do 25.06.2017

 •  Dom Notre Dame , ul. św. Marcina 12
 • Udostępnione do zwiedzania: Szlak Piastowski - Relikty Zamku Książęcego św. Jadwigi Śląskiej. Trasa opatrzona jest materiałami dydaktycznymi w postaci plansz i makiet, powstałych w wyniku warsztatów architektonicznych Politechniki Wrocławskiej. Obiekt jest udostępniony w godzinach od 6.00 do 22.30.

25.06.2017

 • Ostrów Tumski, scena plenerowa przed Katedrą, g. 20:30 Koncert: NIEŚMIERTELNI
 • Wykonawcy:Maleo Reggae Rockers,  Darek Malejonek, Halina Mlynkova, Kinga Kielich, Ola Maciejewska, Arkadio, Kuba Podolski
 • Projekty: Nieśmiertelni i Panny Wyklęte  

Lokalizacja

Wrocław - różne lokalizacje wg programu dnia

 Wrocław

Komentarze