Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika – spotkanie informacyjne

Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika – spotkanie informacyjne

Nawet 3100 zł przez co najmniej 6 miesięcy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia nowego pracownika i 25 000 zł zwrotu za wyposażenie stanowiska pracy mogą otrzymać pracodawcy z Dolnego Śląska, którzy wezmą udział w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu. Spotkanie informacyjne na ten temat już 3 marca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Projekty unijne

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu realizuje dwa projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020, w ramach działania 9.1 - Aktywna Integracja.

W ramach tych dwóch inicjatyw 125 osób bezrobotnych otrzyma wsparcie w postaci doradztwa społeczno-zawodowego, które ma na celu m.in. określenie predyspozycji zawodowych oraz zapewnienie im odpowiednich stanowisk pracy.

Jednocześnie pracodawcy, którzy wyrażą chęć zatrudnienia wybranych uczestników projektów, otrzymają refundację kosztów zatrudnienia pracownika w kwocie do 3100 zł przez okres co najmniej 6 miesięcy. Oprócz tego pracodawca może liczyć na zwrot kosztów na doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby do 25 000 zł netto.

Udział w projektach jest całkowicie bezpłatny. Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca b.r., jednak osoby i firmy zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się już teraz.

Dowiedz się więcej

Organizatorzy zapraszają zainteresowanych przedsiębiorców na spotkanie informacyjne 3 marca o godz. 11.00 do sali Unicom na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, przy ul. Wielkiej 67.

Spotkanie poprowadzi , Arkadiusz Czocher, prezes zarządu Forum Aktywności Lokalnej, który przedstawi szczegóły realizacji projektów.

Szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu - 533 191 551.

Lokalizacja

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wielka 67,  Wrocław

Komentarze