Bon na dotację, Szybka Ścieżka NCBR

Spotkania online: Bon na dotację, Szybka Ścieżka NCBR

Wrocławski Park Technologiczny uruchamia kolejną edycję bezzwrotnego wsparcia dla firm, finansującego do 100% kosztów stałych przygotowania wniosku o dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe, które przewidują potencjalne wykorzystanie zasobów WPT.

Skorzystać z niego mogą firmy, które w realizacji swoich projektów zakładają wykorzystanie zaplecza laboratoryjnego i/lub biznesowego WPT (szczegóły w prezentacji online).

Środki finansowe pozyskane w ramach Bonu na dotację można przeznaczyć na pokrycie kosztów własnych, poniesionych na przygotowanie aplikacji o dotację unijną w ramach prowadzonej działalności, jak i wynagrodzenie dla wyspecjalizowanej firmy konsultingowej.

Mechanizm Bonu na dotację polega na refundacji poniesionych kosztów stałych przygotowania wniosku o dofinansowanie po jego złożeniu. Co do zasady WPT refunduje do 10 tys. zł kosztów za przygotowanie wniosku o dotację z UE.

Jeżeli są Państwo zainteresowani taką formą wsparcia, zapraszamy na spotkanie on-line, które odbędzie się:

  • 25 lutego 2021 r. (czwartek), o godz. 10:00;
  • szczegóły zostaną podane po otrzymaniu zgłoszenia.
  • zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy wysłać do piątku, 19 lutego 2021 r., na adres dorota.grzegory@technologpark.pl.  

Podczas około godzinnego spotkania, które ma formułę informacyjno-szkoleniową, zostanie omówiony mechanizm wsparcia dla firm, a także przybliżone zostaną aktualne konkursy na dofinansowanie, w szczególności:

  • Szybka Ścieżka - konkurs w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus; Go to Brand - konkursy w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu;
  • Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (Aglomeracja Wałbrzyska) - konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
  • Zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy wysłać na adres:
    dorota.grzegory@technologpark.pl do 16 lutego 2021 r. Szczegóły zostaną podane zainteresowanym po otrzymaniu zgłoszenia.

Lokalizacja

Wydarzenie online

 Wrocław

Komentarze