I Legal Design Forum

I Legal Design Forum

Czy może istnieć jakikolwiek związek między prawem i designem? Nie tylko może, ale i istnieje! Wydaje się to niemożliwe: zawiłe zagadnienia prawne przedstawić w sposób przyjazny, intuicyjny i zrozumiały dla wszystkich. Dzięki legal design, czyli połączeniu designu i prawa, można wpłynąć na ludzi, zmienić pewne utarte opinie na temat procedur prawnych, umów, modelu świadczenia usług. Jak? O tym porozmawiamy podczas 1. Forum Legal Design we Wrocławiu i w Polsce. Zostaną zaprezentowane dobre praktyki koncepcji, działania i produkty.

Rynek usług i edukacji w zakresie prawa dysponuje nowymi pojęciami: legal tech i legal design. Dla nas jest to powód i okazja do połączenia sił - prawa i designu - w eksploracji i niesieniu rozwiązań dla sygnalizowanej potrzeby szeroko pojętych użytkowników prawa.

O ile rozwiązania legal tech (1.0; 2.0; 3.0) zajmują się wyłącznie wsparciem i automatyzacją rynku prawniczego przez jego informatyzację i digitalizację, o tyle Legal Design proponuje rozwiązania znaczenie bardziej kompleksowe w zakresie podniesienia jego innowacyjności, dostępności i efektywności.

Legal design jako hybryda różnych podejść, która opiera się w na wykorzystaniu w świecie prawa zasad projektowania skoncentrowanego na potrzebach odbiorcy w celu dostarczania mu usług prawnych w sposób innowacyjny i przystępny.

Ramowy program wydarzenia:

  • 09.30-12.30 – cześć I: konferencja, debata, dyskusja
  • 12.30-13.30 – część II – wernisaż wystawy prac studentów grafika swps
  • 13.30-16.30 – część III - warsztat kompetencyjny

Zapisy.

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS

Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław

Komentarze