wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 21°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Konkurs Wrocławska Magnolia

Redakcja www.wroclaw.pl,
W konkursie Wrocławska Magnolia możesz wygrać nawet 100 tys. zł WCA
W konkursie Wrocławska Magnolia możesz wygrać nawet 100 tys. zł

Czy jesteś studentem, który już rozmyśla nad tematem pracy magisterskiej? Masz pomysł na poprawę jakości życia we Wrocławiu? Możesz wygrać nawet 10 tys. zł!

Reklama

O konkursie „Wrocławska Magnolia"

Czy jesteś studentem, który już rozmyśla nad tematem pracy magisterskiej? Masz pomysł na poprawę jakości życia we Wrocławiu? Możesz wygrać nawet 10 tys. zł!

Wrocław jako jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, kładzie szczególny nacisk na rozwój osób wybitnie uzdolnionych. Władze Miasta doceniają ich talent, kompetencje i zaangażowanie poprzez różne inicjatywy takie jak miejskie programy stypendialne czy konkursy na najlepsze prace dyplomowe. Jednym z takich działań jest „Wrocławska Magnolia” – konkurs na najlepszą pracę magisterską, poświęconą zagadnieniom poprawy jakości życia wrocławian.

Konkurs „Wrocławska Magnolia” adresowany jest do absolwentów wrocławskich uczelni (publicznych oraz niepublicznych), którzy w swoich pracach magisterskich podejmują tematykę poprawy szeroko rozumianej jakości życia wrocławian (ochrona środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, zagospodarowanie terenów zielonych). Wysokość nagrody pieniężnej dla laureatów może wynieść nawet 10 tys. zł.

Konkurs przeprowadzany jest corocznie i jego celem jest wsparcie najzdolniejszych absolwentów wrocławskich uczelni. Nagradzając prace dyplomowe, Miasto docenia talent i rzetelną pracę zdolnych młodych ludzi, zachęcając ich tym samym do związania swojej przyszłości z Wrocławiem. Celem przyjętym przez organizatorów konkursu jest także popularyzacja i dążenie do praktycznego wykorzystania wyników najlepszych prac dyplomowych. Wielu laureatów konkursu jest dziś naukowcami, przedsiębiorcami, którzy jednocześnie realizują swoje pasje życiowe. Tym samym udowadniają, że warto inwestować w talent.

Organizatorem konkursu jest Prezydent Wrocławia, a za realizację zadania odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

INFORMACJE PODSTAWOWE:

  • do konkursu mogą zostać zgłoszone prace, które:

– zostały obronione w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym konkurs został ogłoszony i w którym upływa termin nadsyłania prac konkursowych,

– uzyskały co najmniej ocenę dobrą,

– poruszają zagadnienia poprawy szeroko pojętej jakości życia wrocławian, a w szczególności ochrony środowiska naturalnego - w tym głównie redukcji emisji dwutlenku węgla - jak również ochrony życia i zdrowia człowieka oraz zagospodarowania terenów zielonych w mieście, a proponowane rozwiązania muszą być możliwe do zastosowania z korzyścią dla mieszkańców miasta;

  • z każdej uczelni pełnomocnik powołany przez rektora dokonuje wyboru maksymalnie 5 prac dyplomowych, które zgłasza do konkursu;
  • specjalnie powołana komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele komórek organizacyjnych urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych, dokonuje oceny prac konkursowych i przedstawia prezydentowi nominacje do nagród;
  • laureaci i wyróżnieni otrzymują nagrody pieniężne (za wyróżnienie jest od 2 tys na os);
  • zasady konkursu zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Wrocławia nr 2571/20 z 17.02.2020 r.

FAQ

Prace o jakiej tematyce kwalifikują się do konkursu „WROCŁAWSKA MAGNOLIA”?

Zgodnie z regulaminem, prace zgłoszone do konkursu powinny podejmować problematykę z zakresu poprawy jakości życia Wrocławian, a w szczególności szeroko pojętej ochrony środowiska i przyrody Wrocławia oraz ochrony zdrowia i życia człowieka, a także zagospodarowania terenów zielonych w tym mieście.

Obroniłem się w bieżącym roku akademickim. Czy moja praca może zostać zgłoszona do konkursu?

Niestety nie. Praca może wziąć udział dopiero w kolejnej edycji konkursu, gdyż zgodnie z regulaminem, można zgłaszać tylko prace obronione w roku akademickim poprzedzającym ten, w którym została ogłoszona dana edycja konkursu.

W jaki sposób mogę zgłosić pracę do konkursu?

Praca konkursowa może zostać zgłoszona tylko za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora danej uczelni, wskazanego do spraw konkursu Wrocławska Magnolia.

Ile prac można zgłosić do konkursu?

Każda uczelnia może zgłosić jednorazowo 5 prac konkursowych. Za wyłonienie najlepszych prac na danej uczelni odpowiedzialny jest Pełnomocnik Rektora uczelni do spraw konkursu Wrocławska Magnolia.

W jakim terminie należy składać prace konkursowe?

Termin składania prac przez absolwentów w ramach procedury uczelnianej ustalany jest indywidualnie przez Pełnomocników. Pełnomocnicy zobowiązani są do dostarczenia wybranych zgłoszeń z uczelni (prace wraz z pozostałymi dokumentami) do siedziby Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi do 30 kwietnia roku następującego po roku akademickim, w którym konkurs został ogłoszony.

Jakie dokumenty powinno zawierać zgłoszenie konkursowe?

Pełne zgłoszenie powinno zawierać wersję elektroniczną: pracy dyplomowej, formularza zgłoszeniowego i opinii promotora oraz formularz zgłoszeniowy w formie papierowej, a także krótką prezentację multimedialną dotyczącą pracy.

Jak powinna być przygotowana prezentacja?

Prezentacja powinna być przygotowana w jednym pliku (osobny plik, np. z nagraniem dźwiękowym, nie zostanie uwzględniony). Czas prezentacji musi wynosić maksymalnie 3 minuty. Narrację prezentacji w formie nagranego głosu musi prowadzić autor pracy.

Jakie nagrody zostały przewidziane w konkursie?

Z uwagi na cel konkursu, którym jest praktyczne wykorzystanie nagrodzonych prac, ich autorzy, poprzez wdrożenie w życie miasta swoich pomysłów, mają szansę przyczynić się do rozwoju Wrocławia.

Dodatkowo dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne. Wysokość nagród ustala Komisja Konkursowa. Dotychczas nagrody pieniężne wyniosły od 2 000 do 10 000 zł.

Kontakt

Wrocławskie Centrum Akademickie

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia

Rynek 13 (II p.), 50-101 Wrocław

Wioletta Zapotoczna

tel.: +48 71 798 13 16
[email protected]

Katarzyna Hubicka

tel.: +48 71 770 20 30
[email protected]

Pliki do pobrania

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl